Lp. Prawda Mariusz Przewodniczący
  Malec Ewa Z-ca Przewodniczącego
  Pułkowski Edward Z-ca Przewodniczącego
  Gugała Teresa Radny
  Kordula Alicja Radny
  Kurp Anna Radny
  Kuźmiński Marek Radny
  Zając Ryszard Radny
  Gogacz Andrzej Radny
  Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzata Radny
  Kuźnar Stanisław Radny
  Pawlik Krzysztof Radny
  Świechowska Zofia Radny
  Zając Krzysztof Radny
  Boryczka Barbara Radny
  Kapusta Marek Radny
  Kowalski Andrzej Radny
  Kowalski Włodzimierz Radny
  Ptaszek Mariusz Radny
  Wołos Renata Radny
  Wołos Andrzej Radny