Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.z 2018 r., poz. 870) przedstawiam informację zbiorczą o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku.

Załączniki:

Rok 2017