Lp.Nazwisko i imięFunkcjaOświadczenia majątkoweTelefon
1. Abramczyk Anna Radny    
2. Bożek Martin Radny    
3. Cytryniak Józef      
Kuźmiński Marek Radny    
4. Gogacz Andrzej; Radny    
5. Kobus Artur Radny    
6. Kordula Alicja Radny    
7. Kowalczyk Krzysztof Radny    
8. Kowalski Andrzej Z-ca Przewodniczącego    
9. Kowalski Włodzimierz Radny    
10. Kurek Grzegorz Radny    
11. Kuźnar Stanisław Radny    
12. Lenarczyk Daniel Radny    
13. Maciejewski Piotr Radny    
14. Malec Ewa Radny    
15. Pawlik Krzysztof Radny    
16. Prawda Mariusz Przewodniczący    
17. Pułkowski Edward Z-ca Przewodniczącego    
18. Wołos Andrzej Radny    
19. Wrona Grzegorz Radny    
20. Zając Krzysztof Radny    
21. Zając  Ryszard Radny