Lp. Nazwisko i imię Funkcja Oświadczenia majątkowe Telefon kontaktowy
1. Abramczyk Anna Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
2. Bożek Martin Radny Wykaz oświadczeń majątkowych 609-711-103

3.

Cytryniak Józef

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Wykaz oświadczeń majątkowych

 
4. Gogacz Andrzej Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
5. Kobus Artur Radny Wykaz oświadczeń majątkowych 502-379-856
6. Kordula Alicja Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
7. Kowalczyk Krzysztof  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
8. Kowalski Andrzej  Z-ca Przewodniczącego Wykaz oświadczeń majątkowych  
9. Kowalski Włodzimierz  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
10. Kurek Grzegorz Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
11. Kuźnar Stanisław Radny Wykaz oświadczeń majątkowych 609-295-389
12. Lenarczyk Daniel Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
13. Maciejewski Piotr Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
14. Malec Ewa  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
15. Kuźmiński Marek Radny od 20.09.2016 r. Wykaz oświadczeń majątkowych  
16. Pawlik Krzysztof Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
17 Prawda Mariusz Przewodniczący Wykaz oświadczeń majątkowych  
18. Pułkowski Edward  Z-ca Przewodniczącego Wykaz oświadczeń majątkowych  
19. Wołos Andrzej  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
20. Wrona Grzegorz  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
21. Zając Krzysztof Radny Wykaz oświadczeń majątkowych 509-555-139
22. Zając  Ryszard  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych