Nazwisko i imię
Funkcja Oświadczenia majątkowe Telefon kontaktowy
Abramczyk Anna Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Bożek Martin Radny Wykaz oświadczeń majątkowych 609-711-103

Cytryniak Józef

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Wykaz oświadczeń majątkowych

 
Gogacz Andrzej Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Kobus Artur Radny Wykaz oświadczeń majątkowych 502-379-856
Kordula Alicja Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Kowalczyk Krzysztof  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Kowalski Andrzej  Z-ca Przewodniczącego Wykaz oświadczeń majątkowych  
Kowalski Włodzimierz  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Kurek Grzegorz Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Kuźnar Stanisław Radny Wykaz oświadczeń majątkowych 609-295-389
Lenarczyk Daniel Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Maciejewski Piotr Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Malec Ewa  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Kuźmiński Marek Radny od 20.09.2016 r. Wykaz oświadczeń majątkowych  
Pawlik Krzysztof Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Prawda Mariusz Przewodniczący Wykaz oświadczeń majątkowych  
Pułkowski Edward  Z-ca Przewodniczącego Wykaz oświadczeń majątkowych  
Wołos Andrzej  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Wrona Grzegorz  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Zając Krzysztof Radny Wykaz oświadczeń majątkowych 509-555-139
Zając  Ryszard  Radny Wykaz oświadczeń majątkowych