Nazwisko i imię
Funkcja Oświadczenia majątkowe Telefon kontaktowy
Abramczyk Anna Radny Wykaz oświadczeń majątkowych  
Bożek Martin Radny   609-711-103

Cytryniak Józef

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 
Gogacz Andrzej Radny    
Kobus Artur Radny   502-379-856
Kordula Alicja Radny    
Kowalczyk Krzysztof  Radny    
Kowalski Andrzej  Z-ca Przewodniczącego    
Kowalski Włodzimierz  Radny    
Kurek Grzegorz Radny    
Kuźnar Stanisław Radny   609-295-389
Lenarczyk Daniel Radny    
Maciejewski Piotr Radny    
Malec Ewa  Radny    
Kuźmiński Marek Radny od 20.09.2016 r.    
Pawlik Krzysztof Radny    
Prawda Mariusz Przewodniczący    
Pułkowski Edward  Z-ca Przewodniczącego    
Wołos Andrzej  Radny    
Wrona Grzegorz  Radny    
Zając Krzysztof Radny   509-555-139
Zając  Ryszard  Radny