Nazwisko i imię
Funkcja Wykaz oświadczeń majątkowych Telefon kontaktowy
Abramczyk Anna Radny Oświadczenia majątkowe  
Bożek Martin Radny Oświadczenia majątkowe 609-711-103

Cytryniak Józef

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Oświadczenia majątkowe  
Gogacz Andrzej Radny Oświadczenia majątkowe  
Kobus Artur Radny Oświadczenia majątkowe 502-379-856
Kordula Alicja Radny Oświadczenia majątkowe  
Kowalczyk Krzysztof  Radny Oświadczenia majątkowe  
Kowalski Andrzej  Z-ca Przewodniczącego Oświadczenia majątkowe  
Kowalski Włodzimierz  Radny Oświadczenia majątkowe  
Kurek Grzegorz Sławomir  Radny Oświadczenia majątkowe   
Kuźnar Stanisław Radny Oświadczenia majątkowe  609-295-389
Lenarczyk Daniel Radny Oświadczenia majątkowe   
Maciejewski Piotr Jerzy  Radny Oświadczenia majątkowe   
Malec Ewa  Radny Oświadczenia majątkowe   
Marek Jan Kuźmiński Radny od 20.09.2016 r. Oświadczenia majątkowe   
Pawlik Krzysztof Piotr Radny Oświadczenia majątkowe   
Prawda Mariusz Przewodniczący Oświadczenia majątkowe   
Pułkowski Edward  Z-ca Przewodniczącego Oświadczenia majątkowe   
Wołos Andrzej  Radny Oświadczenia majątkowe   
Wrona Grzegorz  Radny Oświadczenia majątkowe   
Zając Krzysztof Anatol  Radny Oświadczenia majątkowe  509-555-139
Zając  Ryszard  Radny Oświadczenia majątkowe   

Abramczyk Anna