Nazwisko i imię
Funkcja Oświadczenia majątkowe Telefon kontaktowy
Abramczyk Anna Radny ośw. maj.  
Bożek Martin Radny ośw. maj. 609-711-103

Cytryniak Józef

Postanowienie Komisarza Wyborczego

ośw. maj.  
Gogacz Andrzej Radny ośw. maj.  
Kobus Artur Jan Radny ośw. maj.  502-379-856
Kordula Alicja Stanisława Radny ośw. maj.   
Kowalczyk Krzysztof  Radny ośw. maj.   
Kowalski Andrzej  Z-ca Przewodniczącego ośw. maj.   
Kowalski Włodzimierz  Radny ośw. maj.   
Kurek Grzegorz Sławomir  Radny Oświadczenia majątkowe   
Kuźnar Stanisław Radny Oświadczenia majątkowe  609-295-389
Lenarczyk Daniel Radny Oświadczenia majątkowe   
Maciejewski Piotr Jerzy  Radny Oświadczenia majątkowe   
Malec Ewa  Radny Oświadczenia majątkowe   
Marek Jan Kuźmiński Radny od 20.09.2016 r. Oświadczenia majątkowe   
Pawlik Krzysztof Piotr Radny Oświadczenia majątkowe   
Prawda Mariusz Przewodniczący Oświadczenia majątkowe   
Pułkowski Edward  Z-ca Przewodniczącego Oświadczenia majątkowe   
Wołos Andrzej  Radny Oświadczenia majątkowe   
Wrona Grzegorz  Radny Oświadczenia majątkowe   
Zając Krzysztof Anatol  Radny Oświadczenia majątkowe  509-555-139
Zając  Ryszard  Radny Oświadczenia majątkowe   

Abramczyk Anna