Nazwisko i imię
Funkcja Oświadczenia majątkowe Telefon kontaktowy
Abramczyk Anna Radny ośw. maj.  
Bożek Martin Radny Oświadczenia majątkowe  609-711-103

Cytryniak Józef

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Oświadczenia majątkowe  
Gogacz Andrzej Radny Oświadczenia majątkowe   
Kobus Artur Jan Radny Oświadczenia majątkowe  502-379-856
Kordula Alicja Stanisława Radny Oświadczenia majątkowe   
Kowalczyk Krzysztof  Radny Oświadczenia majątkowe   
Kowalski Andrzej  Z-ca Przewodniczącego Oświadczenia majątkowe   
Kowalski Włodzimierz  Radny Oświadczenia majątkowe   
Kurek Grzegorz Sławomir  Radny Oświadczenia majątkowe   
Kuźnar Stanisław Radny Oświadczenia majątkowe  609-295-389
Lenarczyk Daniel Radny Oświadczenia majątkowe   
Maciejewski Piotr Jerzy  Radny Oświadczenia majątkowe   
Malec Ewa  Radny Oświadczenia majątkowe   
Marek Jan Kuźmiński Radny od 20.09.2016 r. Oświadczenia majątkowe   
Pawlik Krzysztof Piotr Radny Oświadczenia majątkowe   
Prawda Mariusz Przewodniczący Oświadczenia majątkowe   
Pułkowski Edward  Z-ca Przewodniczącego Oświadczenia majątkowe   
Wołos Andrzej  Radny Oświadczenia majątkowe   
Wrona Grzegorz  Radny Oświadczenia majątkowe   
Zając Krzysztof Anatol  Radny Oświadczenia majątkowe  509-555-139
Zając  Ryszard  Radny Oświadczenia majątkowe   

Abramczyk Anna