SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH - KADENCJA 2014-2018

 1. Abramczyk Anna
 2. Bożek Martin
 3. Cytryniak Józef
 4. Marek Jan Kuźmiński
 5. Gogacz Andrzej
 6. Kobus Artur Jan
 7. Kordula Alicja Stanisława
 8. Kowalczyk Krzysztof
 9. Kowalski Andrzej
 10. Kowalski Włodzimierz
 11. Kurek Grzegorz Sławomir
 12. Kuźnar Stanisław
 13. Lenarczyk Daniel
 14. Maciejewski Piotr Jerzy
 15. Malec Ewa
 16. Pawlik Krzysztof Piotr
 17. Prawda Mariusz
 18. Pułkowski Edward
 19. Wołos Andrzej
 20. Wrona Grzegorz
 21. Zając Krzysztof Anatol
 22. Zając Ryszard

     
1.        
2.        
3.        
4.        
5.