Imię i Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy
Abramczyk Anna Radny  
Bożek Martin Radny 609-711-103

Cytryniak Józef

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 
Gogacz Andrzej Radny  
Kobus Artur Jan Radny 502-379-856
Kordula Alicja Stanisława Radny  
Kowalczyk Krzysztof  Radny  
Kowalski Andrzej  Z-ca Przewodniczącego  
Kowalski Włodzimierz  Radny  
Kurek Grzegorz Sławomir  Radny  
Kuźnar Stanisław Radny 609-295-389
Lenarczyk Daniel Radny  
Maciejewski Piotr Jerzy  Radny  
Malec Ewa  Radny  
Marek Jan Kuźmiński Radny od 20.09.2016 r.  
Pawlik Krzysztof Piotr Radny  
Prawda Mariusz Przewodniczący  
Pułkowski Edward  Z-ca Przewodniczącego  
Wołos Andrzej  Radny  
Wrona Grzegorz  Radny  
Zając Krzysztof Anatol  Radny 509-555-139
Zając  Ryszard  Radny