Imię i Nazwisko Funkcja Oświadczenia majątkowe
Telefon kontaktowy
Abramczyk Anna Radny    
Bożek Martin Radny   609-711-103

Cytryniak Józef

Postanowienie Komisarza Wyborczego

   
Gogacz Andrzej Radny    
Kobus Artur Jan Radny   502-379-856
Kordula Alicja Stanisława Radny    
Kowalczyk Krzysztof  Radny    
Kowalski Andrzej  Z-ca Przewodniczącego    
Kowalski Włodzimierz  Radny    
Kurek Grzegorz Sławomir  Radny    
Kuźnar Stanisław Radny   609-295-389
Lenarczyk Daniel Radny    
Maciejewski Piotr Jerzy  Radny    
Malec Ewa  Radny    
Marek Jan Kuźmiński Radny od 20.09.2016 r.    
Pawlik Krzysztof Piotr Radny    
Prawda Mariusz Przewodniczący    
Pułkowski Edward  Z-ca Przewodniczącego    
Wołos Andrzej  Radny    
Wrona Grzegorz  Radny    
Zając Krzysztof Anatol  Radny   509-555-139
Zając  Ryszard  Radny