Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach Nr V/19/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2015-2030.

Załączniki:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030