W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Transmisja sesji


Retransmisje Sesji Rady Miejskiej można obejrzeć pod adresem: https://bip.kozienice.pl/artykuly/185/retransmisja-sesji lub na kanale Youtube Kroniki Kozienickiej.


Klauzula informacyjna RODO – transmisja obrad

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.

 1. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@kozienice.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej – nagrywanie obrad Rady Miejskiej (wizja i fonia).
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych (RODO art. 6 ust. 1 lit. C), zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 20 ust 1b.
 4. Nagrywanie i transmisja obrad rady gminy jest niezbędne, obowiązkowe do realizacji zadań o których mowa powyżej (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa).
 5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie tj. wizerunek i ewentualnie inne dane podane podczas nagrywania obrad rady gminy.
 6. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kozienicach na żywo odbywa się w serwisie eSesja. Nagrania po zakończeniu sesji są udostępniane publicznie na stronie BIP i www. Kozienice.pl.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@kozienice.pl. Dostęp do danych zapewniony jest także poprzez zamieszenie nagrań na stronie BIP i WWW
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
 3. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 4. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 5. Nagrania i transmisja obrad Rady Miejskiej w Kozienicach są udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego.

 

Powiadom znajomego