Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 172/2019

zarządzenie nr 172/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz powołania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Kozienice

zarządzenie nr: 171/2019

zarządzenie nr 171/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Gminy Kozienice i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

zarządzenie nr: 170/219

zarządzenie nr 170/219

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 169/2019

zarządzenie nr 169/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia na 2019 rok planu wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułów opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przekazania do realizacji zadań z tym związanych.

zarządzenie nr: 168/2019

zarządzenie nr 168/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kozienice

zarządzenie nr: 167/2019

zarządzenie nr 167/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia składu i regulaminu działania Gminnej Rady Sportu

zarządzenie nr: 166/2019

zarządzenie nr 166/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 165/2019

zarządzenie nr 165/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finan­sowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"

zarządzenie nr: 164/2019

zarządzenie nr 164/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok

zarządzenie nr: 163/2019

zarządzenie nr 163/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 115/2019 w sprawie określenia procedury likwidacyjnej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

zarządzenie nr: 162/2019

zarządzenie nr 162/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Kozienicach do wydawania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

zarządzenie nr: 161/2019

zarządzenie nr 161/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 160/2019

zarządzenie nr 160/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ "Przychodnie Kozienickie" za I półrocze 2019 roku.

zarządzenie nr: 159/2019

zarządzenie nr 159/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły

zarządzenie nr: 158/2019

zarządzenie nr 158/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom urzędu Miejskiego w Kozienicach do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach(formach) głosowania odpowiednio do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

zarządzenie nr: 157/2019

zarządzenie nr 157/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Kozienicach do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych

zarządzenie nr: 156/2019

zarządzenie nr 156/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach przy ul. Żeromskiego (nieruchomość przy bramie cmentarnej od strony Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Świętej Rodziny)

zarządzenie nr: 155/2019

zarządzenie nr 155/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia składu i regulaminu pracy oraz zasad powoływania członków Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

zarządzenie nr: 154/2019

zarządzenie nr 154/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Świerżach Górnych

zarządzenie nr: 153/2019

zarządzenie nr 153/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Wólce Tyrzyńskiej.

zarządzenie nr: 152/2019

zarządzenie nr 152/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Kozienicach oznaczonej numerem działki 3501/5 stanowiącej własność Gminy Kozienice, zbywanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

zarządzenie nr: 151/2019

zarządzenie nr 151/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia ofert na wybór Organizatora Emisji Obligacji komunalnych Gminy Kozienice i powołania Komisji do wyboru Organizatora Emisji Obligacji Komunalnych

zarządzenie nr: 150/2019

zarządzenie nr 150/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 149/2019

zarządzenie nr 149/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok.

zarządzenie nr: 148/2019

zarządzenie nr 148/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij