Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 79/2019

zarządzenie nr 79/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Wólce Tyrzyńskiej

zarządzenie nr: 78/2019

zarządzenie nr 78/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 77/2019

zarządzenie nr 77/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane

zarządzenie nr: 76/2019

zarządzenie nr 76/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kozienice

zarządzenie nr: 75/2019

zarządzenie nr 75/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez uczestników półkolonii letnich organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kozienice w roku 2019

zarządzenie nr: 74/2019

zarządzenie nr 74/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powierzenia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kozienicach wykonywania czynności z zakresu akt stanu cywilnego

zarządzenie nr: 73/2019

zarządzenie nr 73/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kozienice

zarządzenie nr: 72/2019

zarządzenie nr 72/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia składu i regulaminu pracy oraz zasad powoływania członków Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

zarządzenie nr: 71/2019

zarządzenie nr 71/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 70/2019

zarządzenie nr 70/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Kozienice

zarządzenie nr: 69/2019

zarządzenie nr 69/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok

zarządzenie nr: 68/2019

zarządzenie nr 68/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 49/2019 oraz Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 22 lutego 2019 r.

zarządzenie nr: 67/2019

zarządzenie nr 67/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie planu szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Kozienicach

zarządzenie nr: 66/2019

zarządzenie nr 66/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie wykonania dodatkowych czynności, przed wydaniem decyzji i wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby o której mowa w art. 19 Kodeksu wyborczego

zarządzenie nr: 65/2019

zarządzenie nr 65/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

zarządzenie nr: 64/2019

zarządzenie nr 64/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kozienice

zarządzenie nr: 63/2019

zarządzenie nr 63/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia

zarządzenie nr: 62/2019

zarządzenie nr 62/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 166/2016 w sprawie wprowadzenia funkcjonowania „ Systemu komunikacji z Mieszkańcami" w Gminie Kozienice

zarządzenie nr: 61/2019

zarządzenie nr 61/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 31/2019 w sprawie wprowadzenia wzorów papieru korespondencyjnego i oznaczeń Systemu Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz zasad jego stosowania

zarządzenie nr: 60/2019

zarządzenie nr 60/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 59/2019

zarządzenie nr 59/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 33/2019 w sprawie ustalenia terminów zebrań jednostek pomocniczych Gminy Kozienice

zarządzenie nr: 58/2019

zarządzenie nr 58/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ujednolicenia danych prezentowanych w informacji dodatkowej

zarządzenie nr: 57/2019

zarządzenie nr 57/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż stroi ludowych

zarządzenie nr: 56/2019

zarządzenie nr 56/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 55/2019

zarządzenie nr 55/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij