Tytuł Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i kompetencje z programowania i z robotyki
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania ED.0271.1.2017
Rodzaj zamówienia Usługi
Rodzaj postępowania Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
Termin składania ofert upłynął: 2017-09-28 o godz. 10:00
Data publikacji postępowania 2017-09-25 15:01
Załączniki:
Sprostowanie do zaproszenia do złożenia oferty cenowej
Kontakt
PDF
Drukuj
Powrót
Opublikował: Administrator BIP
Data modyfikacji: 2017-09-26 14:43:20
Historia zmian dokumentu