Statystyka
Ilość odwiedzin: 2781276
Aktualizacja: 2017-04-21 11:24:49
Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 200
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji rosnaco
Roboty budowlane
WI.7011.62.P.2006
Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach 18-04-2017
Usługi
GS.7031.2.2017
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Kozienice w terminie od dnia 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 14-04-2017
Usługi
PK.4040.FS.11.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn sportowo-rodzinny” – dla mieszkańców Sołectwa Janików (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 30 lipca 2017 roku w godzinach 14.00 – 23.00 we wsi Janików – zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 12-04-2017
Usługi
PK.4040.FS.10.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn rodzinno-sportowy” w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej – dla mieszkańców Sołectwa Kuźmy (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 24 czerwca 2017 roku w godzinach 16.00 – 23.00 we wsi Kuźmy, zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 12-04-2017
Usługi
PK.4040.FS.9.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn rodzinny dotyczący pobudzenia aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców Sołectwa Dąbrówki” – dla mieszkańców Sołectwa Dąbrówki (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 23 lipca 2017 roku w godzinach 14.00 – 24.00 we wsi Dąbrówki, zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 10-04-2017
Usługi
PK.4040.FS.7.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: Spotkanie kulturalno-edukacyjne w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Sołectw: Śmietanki i Janów, promocji idei samorządności oraz budowania tożsamości wsi i poczucia wspólnoty” – dla mieszkańców Sołectw: Śmietanki, Janów (Gmina Kozienice) w dniu 8 lipca 2017 roku w godzinach 15.00 – 22.00 we wsi Śmietanki – zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 10-04-2017
Roboty budowlane
WI.7011.9.P.2012
Budowa drogi gminnej w m. Kępa Wólczyńska 27-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.3.P.2017
Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Ryczywół 27-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.2.P.2013
Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kozienickie - I etap 27-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.28.P.2016
Budowa ulicy Długiej w m. Ryczywół 27-03-2017
1 2 3 4 5