Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 275
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji malejaco
Usługi
PS.5543.1.1.2018; KI.2430.1.2018
Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz badania strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kozienice. 19-01-2018
Roboty budowlane
WI.7021.1.2018
Remonty dróg gminnych 12-01-2018
Usługi
GS.7031.36.2017
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych 14-12-2017
Roboty budowlane
WI.7011.20.1.2016
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową dróg, parkingów, oświetlenia na terenie Osiedla Skarpa w miejscowości Kozienice 05-12-2017
Roboty budowlane
WI.7011.12.2016
Budowa drogi gminnej wraz z budową parkingów za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej w Kozienicach 05-12-2017
Roboty budowlane
WI.7011.28.2017
Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików 05-12-2017
Usługi
KI.132.12.2017
Wykonanie systemu „Biuletyn Informacji Publicznej” dla Gminy Kozienice wraz z serwisem i hostingiem na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne lata 29-11-2017
Usługi
PK.0541.9.2017
Konkurs na opracowanie projektu Pomnika Niepodległości wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika. 25-10-2017
Dostawy
WI.KI.7011.4.2017
Wykonanie nowej serwerowni w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa 5 09-10-2017
Roboty budowlane
WI.7011.11.1.P.2016
Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - dokończenie robót budowlanych 02-10-2017
1 2 3 4 5