Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 251
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji malejaco
Roboty budowlane
WI.7011.7.P.2016
Rozbudowa ulicy Strumykowej w miejscowości Aleksandrówka w zakresie dobudowy ciągu pieszo-rowerowego 25-05-2017
Usługi
WI.SE.7011.4.2017
Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Rady Miejskiej w Kozienicach, Burmistrza Gminy Kozienice, jednostek budżetowych Gminy Kozienice, jednostek pomocniczych Gminy Kozienice 18-05-2017
Dostawy
PK.0543.FS.3.2017
Zakup (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) 1 nowego trenażera – maszyny eliptycznej przeznaczonego dla mieszkańców Sołectwa Przewóz – zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – według wniosku Sołectwa Przewóz. 15-05-2017
Dostawy
PK.0543.FS.2.2017
Zakup (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) 1 nowego fotela masującego dla mieszkańców Sołectwa Przewóz – zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – według wniosku Sołectwa Przewóz. 15-05-2017
Roboty budowlane
WI.7011.9.P.2012
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Wólczyńska 28-04-2017
Roboty budowlane
WI.7011.62.P.2006
Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach 18-04-2017
Usługi
GS.7031.2.2017
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Kozienice w terminie od dnia 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 14-04-2017
Usługi
PK.4040.FS.11.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn sportowo-rodzinny” – dla mieszkańców Sołectwa Janików (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 30 lipca 2017 roku w godzinach 14.00 – 23.00 we wsi Janików – zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 12-04-2017
Usługi
PK.4040.FS.10.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn rodzinno-sportowy” w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej – dla mieszkańców Sołectwa Kuźmy (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 24 czerwca 2017 roku w godzinach 16.00 – 23.00 we wsi Kuźmy, zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 12-04-2017
Usługi
PK.4040.FS.9.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn rodzinny dotyczący pobudzenia aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców Sołectwa Dąbrówki” – dla mieszkańców Sołectwa Dąbrówki (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 23 lipca 2017 roku w godzinach 14.00 – 24.00 we wsi Dąbrówki, zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 10-04-2017
1 2 3 4 5