Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 255
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji malejaco
Usługi
WI.7011.4.ED.2017
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do szkół specjalnych” 12-07-2017
Roboty budowlane
WI.7011.20.P.2016
Przebudowa dróg w miejscowości Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej-ul. Jesionowa, Dębowa, Zdziczów 22-06-2017
Usługi
OG.235.2.2017
Zaproszenie do złożenia oferty na ubezpieczenie mienia Gminy Kozienice. 13-06-2017
Roboty budowlane
WI.7011.13.P.2016
Budowa ulicy Królewskiej w m. Aleksandrówka 12-06-2017
Roboty budowlane
WI.7011.7.P.2016
Rozbudowa ulicy Strumykowej w miejscowości Aleksandrówka w zakresie dobudowy ciągu pieszo-rowerowego 25-05-2017
Usługi
WI.SE.7011.4.2017
Obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Rady Miejskiej w Kozienicach, Burmistrza Gminy Kozienice, jednostek budżetowych Gminy Kozienice, jednostek pomocniczych Gminy Kozienice 18-05-2017
Dostawy
PK.0543.FS.3.2017
Zakup (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) 1 nowego trenażera – maszyny eliptycznej przeznaczonego dla mieszkańców Sołectwa Przewóz – zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – według wniosku Sołectwa Przewóz. 15-05-2017
Dostawy
PK.0543.FS.2.2017
Zakup (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) 1 nowego fotela masującego dla mieszkańców Sołectwa Przewóz – zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – według wniosku Sołectwa Przewóz. 15-05-2017
Roboty budowlane
WI.7011.9.P.2012
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Wólczyńska 28-04-2017
Roboty budowlane
WI.7011.62.P.2006
Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach 18-04-2017
1 2 3 4 5