Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 240
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji malejaco
Roboty budowlane
WI.7011.9.P.2012
Budowa drogi gminnej w m. Kępa Wólczyńska 27-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.3.P.2017
Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Ryczywół 27-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.2.P.2013
Budowa drogi gminnej w m. Holendry Kozienickie - I etap 27-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.28.P.2016
Budowa ulicy Długiej w m. Ryczywół 27-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.32.P.2017
Modernizacja obiektów sportowych na terenie PSP w m. Brzeźnica 24-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.9.P.2016
Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Przemysłowej do drogi powiatowej 23-03-2017
Usługi
FI.041.4.2017
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn: „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach – III etap 21-03-2017
Usługi
PK.4040.FS.8.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Promocja regionu – promocja ogórka” – w dniu 2 lipca 2017 roku w godzinach 14.00 – 22.30 we wsi Piotrkowice – zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 21-03-2017
Usługi
PK.4040.FS.6.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Spotkanie kulturalno-edukacyjne dotyczące pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Sołectw: Przewóz, Holendry Kozienickie, Wójtostwo, promocji idei samorządności oraz budowania tożsamości wsi i poczucia wspólnoty” – dla mieszkańców Sołectw: Przewóz, Holendry Kozienickie, Wójtostwo (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 9 lipca 2017 roku w godzinach 14.00 – 23.00 we wsi Przewóz – zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 21-03-2017
Dostawy
PK.0543.FS.1.2017
Zakup (wraz z dostawą i montażem) 1 kontenera z przeznaczeniem na szatnie dla mieszkańców uprawiających sport w Sołectwie Stanisławice – zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 16-03-2017
1 2 3 4 5