Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 275
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji rosnaco
Dostawy
PK.0632.5.WILCZKOWICE GÓRNE.2014
Dostawa garażu blaszanego wraz z montażem (w tym kotwiczeniem do podłoża betonowego) 20-05-2014
Usługi
PK.0632.5.ŚWIERŻE GÓRNE.2014
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: "Piknik rodzinny z okzaji Dnia Dziecka" dla mieszkańców sołectwa Świerże Górne. 21-05-2014
Usługi
PK.0632.5.WILCZKOWICE GÓRNE.2014
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: "Festyn rekreacyjno sportowy" dla mieszkańców sołectwa Wilczkowice Górne 21-05-2014
Roboty budowlane
WI.7011.18.P.2012
Budowa ulicy Familijnej w miejscowości Aleksandrówka 06-06-2014
Roboty budowlane
WI.7011.21.P.2014
Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice 06-06-2014
Roboty budowlane
WI.7011.15.P.2014
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej w m. Kozienice wraz z infrastrukturą towarzyszącą 17-06-2014
Roboty budowlane
WI.7011.7.P.2014
Budowa parkingu przy bloku nr 13 w m. Świerże Górne wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą 17-06-2014
Roboty budowlane
WI.7011.3.P.2014
Przebudowa ulicy wewnętrznej przy ul. Żeromskiego 12 w m. Kozienice wraz z infrastrukturą towarzyszącą 17-06-2014
Usługi
PK.0632.5.HOLENDRY PIOTROWSKIE.2014
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: "Impreza integracyjna nakierowana na wspieranie i upwszechnianie idei integracji europejskiej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw" 23-06-2014
Usługi
PK.0632.5.PIOTRKOWICE.2014
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: XI Dzień Ogórka - Powiśle 2014 01-07-2014
3 4 5 6 7