Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 275
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji rosnaco
Usługi
WI.7011.21.P. 2014
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice 21-03-2014
Usługi
WI.7021.2.P.2014
Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice 26-03-2014
Dostawy
OG.2600.21.2014
Sukcesywna sprzedaż paliw w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kozienice w 2014r. 01-04-2014
Dostawy
OG.2600.29.2014
Dostawa herbaty dla Urzedu Miejskiego w Kozienicach 02-04-2014
Dostawy
PK.0543.3.14
Materiały promocyjno-identyfikacyjne Gminy Kozienice 03-04-2014
Usługi
PK.0632.5.PRZEWÓZ.2014
Zagwarantowanie pobytu dla mieszkańców Sołectwa Przewóz (Gmina Kozienice) we Wrocławiu (lub okolicach Wrocławia - max. 10 kilometrów od miasta) w ramach wyjazdu kulturalno - edukacyjnego. 04-04-2014
Roboty budowlane
WI.7012/13.1.P/R.2011
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa Systemu Informacji Miejskiej dla miasta Kozienice 10-04-2014
Usługi
WI.7011.8.P/1/2014
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej w m. Kozienice - ul. Czwartek 11-04-2014
Dostawy
PK.0543.5.STANISŁAWICE.2014
Materiały promocyjne w postaci: namiotu wystawienniczego z indywidualną grafiką oraz dodatkowym wyposażeniem tj.: 2 stolików i 4 krzeseł 11-04-2014
Dostawy
PK.425-13-14
Dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych na potrzeby organizacyjne imprezy sportowej VI Ogólnopolski Zlot Samochodów Marki BMW 14-04-2014
1 2 3 4 5