Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 275
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji rosnaco
Usługi
PK.4040.FS.2.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn dotyczący pobudzenia aktywności społecznej i promocji idei samorządności” – dla mieszkańców Sołectwa Stanisławice (Gmina Kozienice) w dniu 27 maja 2017 roku w godzinach 09.00 – 22.00 we wsi Stanisławice zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 02-03-2017
Usługi
PK.4040.FS.5.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Warsztaty edukacyjne dotyczące źródeł finansowania projektów realizowanych na wsi. Aplikowanie o dotacje (tworzenie lokalnych planów rozwoju poszczególnych Sołectw: Samwodzie, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Kępeczki, Kępa Wólczyńska)” – w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej – dla mieszkańców Sołectw: Samwodzie, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Kępeczki, Kępa Wólczyńska (Gmina Kozienice) w dniu 4 czerwca 2017 roku w godzinach 15.00 – 24.00 we wsi Samwodzie. 02-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.5.P.2017
Budowa parkingu przy bloku Konarskiego 3 wraz z infrastrukturą 06-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.28.P.2016
Termomodernizacja obiektów socjalnych w m. Ryczywół - zmiana spospbu użytkowania 06-03-2017
Roboty budowlane
WI.7011.11.P.2016
Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś 06-03-2017
Roboty budowlane
WI.7021.1.P.2017
Remont odcinka ulicy Kopernika wraz ze zmianą organizacji ruchu 07-03-2017
Usługi
Wi.7011.26.P.2015
Sprzedaż drzew na pniu wchodzących w skład działek gminnych wydzielonych pod pas drogowy na osiedlu Polesie II 09-03-2017
Usługi
PK.4040.FS.1.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn rodzinny – połączony z Dniem Dziecka” w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej dla mieszkańców Sołectwa Świerże Górne (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 17 czerwca 2017 roku w godzinach 16.00 – 0.00 we wsi Świerże Górne zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 14-03-2017
Usługi
PK.4040.FS.3.2017
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Impreza kulturalno-edukacyjna dotycząca wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej” – dla mieszkańców Sołectwa Brzeźnica (Gmina Kozienice) w dniu 18 czerwca 2017 roku w godzinach 13.00 – 22.00 we wsi Brzeźnica, zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 14-03-2017
Dostawy
PK.4040.FS.4.2017
Promocja lokalnych tradycji kulinarnych w tym warsztaty kulinarne - zakup sprzętu AGD (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych organizowanych przez Koło „Nowoczesna Gospodyni” ze Stanisławic w dniu 22 kwietnia 2017 roku dla mieszkańców Sołectwa Stanisławice – zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 15-03-2017
21 22 23 24 25