Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 273
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji rosnaco
Roboty budowlane
WI.7021.1.2017
Remonty dróg gminnych 26-01-2017
Roboty budowlane
WI. 7011.11.P.2017
Przebudowa ul. Jana Pawła II 07-02-2017
Roboty budowlane
WI.7021.1.RD.2017
Remont dróg zarządzanych przez Gminę Kozienice 07-02-2017
Roboty budowlane
WI.7012.4.RD.2016
Budowa drogi gminnej w m. Kociołki gm. Kozienice 08-02-2017
Roboty budowlane
WI.7011.8.RD.2014
Budowa ulicy Czwartek w Kozienicach 08-02-2017
Roboty budowlane
WI.7012.2.RD.2015
Budowa ulicy Różanej w m. Aleksandrówka 14-02-2017
Roboty budowlane
WI.7011.36.P.2017
Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego 2w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice 14-02-2017
Roboty budowlane
WI.7011.30.P.2016
Przebudowa ul. Świerczewskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Głowaczowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 14-02-2017
Roboty budowlane
WI.7011.8.P.2016
Przebudowa ulicy Hamernickiej w Kozienicach 14-02-2017
Dostawy
PK.0543.FS.1.2017
Zakup (wraz z dostawą i montażem) 1 nowego kontenera z przeznaczeniem na szatnie dla mieszkańców uprawiających sport w Sołectwie Stanisławice – zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 28-02-2017
20 21 22 23 24