Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 275
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji rosnaco
Usługi
PK..4040.7.2016
Usługa kompleksowego przygotowania pod kątem organizacyjnym i technicznym imprezy plenerowej pn.: "Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka", w dniach 26-27 sierpnia 2016. 27-07-2016
Dostawy
PK.0543.6.2016
Wykonanie kalendarza trójdzielnego LUX z indywidualnym projektem graficznym oraz z dodatkowym wyposażeniem. 02-09-2016
Usługi
OG.253.3.2016
Ubezpieczenie samochodów osobowych dla Urzędu Miejskiego w Kozienicach 15-09-2016
Dostawy
KI.132.13.2016
Zakup 60 licencji oprogramowania Microsoft Office Standard 2016 OLP NL Gov dla Urzędu Miejskiego w Kozienicach. 28-09-2016
Dostawy
PK.0632.43.2016
Zakup sprzętu AGD (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) w postaci wózka bemarowego (bemaru elektrycznego jezdnego) z dodatkowym wyposażeniem niezbędnego do przeprowadzania warsztatów kulinarnych organizowanych przez Koło „Nowoczesna Gospodyni” ze Stanisławic dla mieszkańców Sołectwa Stanisławice – zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 03-10-2016
Usługi
WI.7011.62.P.2006
Wykonanie kompleksowej wielobranżowej weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiaró robót na realizację zadania pn. "Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowymw Kozienicach 14-10-2016
Usługi
ED.0271.2.2016
Wyłonienie Wykonawcy w celu zorganizowania wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu: „Szkoła Równych Szans - VI edycja” RPMA.10.01.01-14-3910/15-00 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 21-10-2016
Usługi
PK.0632.48.2016
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Święto Pieczonego Ziemniaka” – w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej dla mieszkańców Sołectwa Kuźmy (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 6 listopada 2016 roku w godzinach 15.00 – 23.00 we wsi Kuźmy, zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 25-10-2016
Dostawy
PK.0632.13.2016
Kompleksowa organizacja festynu sportowego pn.: „XVIII Mistrzostwa Stanisławic w tenisie stołowym” dla mieszkańców Sołectwa Stanisławice 02-11-2016
Dostawy
KI.132.16.2016
Dostawa i montaż 5 szaf wraz z urządzeniem chłodniczym do pomieszczenia technicznego 04-11-2016
18 19 20 21 22