Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 275
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji rosnaco
Usługi
PK.0632.11.2016
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn we wsi Psary” – w celu pobudzenia aktywności społecznej oraz wspierania i upowszechniania idei państwowej w dniu 14 sierpnia 2016 roku w godzinach 14.00 – 24.00 we wsi Psary – zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 12-05-2016
Usługi
PK.0632.8.2016
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Impreza kulturalno-edukacyjna” – w celu pobudzenia aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Łuczynowa, promocji idei samorządności oraz budowania tożsamości wsi i poczucia wspólnoty połączonej z warsztatami nt.: form wpływania mieszkańców na gospodarkę finansową sołectwa i gminy oraz wolontariatu dla mieszkańców Sołectwa Łuczynów (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 4 czerwca 2016 roku w godzinach 16.00 – 22.00 we wsi Łuczynów zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 12-05-2016
Usługi
FI.062.25.5.2016
Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu kampanii medialnej, informacji i promocji związanej z opracowaniem Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice 18-05-2016
Usługi
FI.062.25.6.2016
Wykonanie pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczej na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice. 03-06-2016
Roboty budowlane
WI.7011.27.P.2016
Termomodernizacja budynku socjalnego wraz z dobudową ganków oraz zmianą sposobu użytkowania części gospodarczej na lokale mieszkalne przy ul. Bohaterów Getta 13-06-2016
Usługi
WI/ED.7011.3.2016
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do szkół specjalnych 14-06-2016
Usługi
OG.253.2.2016
Urząd Miejski w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajcego 15-06-2016
Usługi
PK.0632.9.2016
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „XIII Kozienicki Dzień Ogórka – Powiśle 2016” w dniu 3 lipca 2016 roku w godzinach 14.00 – 24.00 we wsi Piotrkowice zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 21-06-2016
Roboty budowlane
WI.7011.29.P.2016
Remont dróg gminnych w m. Samwodzie, Kępa Wólczyńska 04-07-2016
Roboty budowlane
WI.7011.27.P.2016
Termomodernizacja budynku socjalnego wraz z dobudową ganków oraz zmianą sposobu użytkowania cz\ęści gospodarczej na lokale mieszkalne socjalne przy ul. Bohaterów Getta 12-07-2016
17 18 19 20 21