Wyszukiwarka zamówień
Termin składania ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 275
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Data publikacji rosnaco
Usługi
PK.0632.13.2016
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn we wsi Stanisławice” – w celu pobudzenia aktywności społecznej i promocji idei samorządności – dla mieszkańców Sołectwa Stanisławice (Gmina Kozienice) w dniu 21 maja 2016 roku w godzinach 09.00 – 22.00 we wsi Stanisławice zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego (wznowione postępowanie). 11-04-2016
Dostawy
PK.0543.2.2016
Zakup balonu stacjonarnego z indywidualnym projektem graficznym 11-04-2016
Roboty budowlane
WI.7011.7.P.2012
Budowa dróg lokalnych w miejscowości Janów gmina Kozienice wraz z infrastrukturą towarzyszącą 14-04-2016
Roboty budowlane
WI.7011.17.P.2016
Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PG nr 1 27-04-2016
Usługi
PK.0632.4.2016
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn sportowo-rodzinny” dla mieszkańców Sołectwa Janików (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 24 lipca 2016 roku w godzinach 14.00 – 23.00 we wsi Janików zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 27-04-2016
Usługi
PK.0632.14.2016
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn rodzinny połączony z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka” dla mieszkańców Sołectwa Świerże Górne (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 9 lipca 2016 roku w godzinach 16.00 – 0.00 we wsi Świerże Górne zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 27-04-2016
Usługi
FI.062.2.2016/PRMK
Pełnienie usługi eksperta ds. partycypacji społecznej w ramach opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice 28-04-2016
Usługi
FI.062.25.1.2016/PRMK
Pełnienie usługi głównego eksperta ds. rewitalizacji Miasta Kozienice 28-04-2016
Usługi
PK.0632.7.2016
Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn rodzinno-sportowy” – w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej dla mieszkańców Sołectwa Kuźmy (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 18 czerwca 2016 roku w godzinach 13.00 – 23.00 we wsi Kuźmy – zaplanowanej do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 09-05-2016
Dostawy
PK.0543.4.2016
Zakup materiałów identyfikacyjno promocyjnych Gminy Kozienice z indywidualnym projektem graficznym 09-05-2016
16 17 18 19 20