Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XV/166/2019

uchwała nr XV/166/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/454/2004 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

uchwała nr: XV/165/2019

uchwała nr XV/165/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

uchwała nr: XV/164/2019

uchwała nr XV/164/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

uchwała nr: XV/163/2019

uchwała nr XV/163/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działek oznaczonych numerami 3501/53, 2373/31, 2369/29, 2205/22, 6611, 2107, 2102/27 położonych w Kozienicach oraz 18/48 położonej w Świerżach Górnych

uchwała nr: XV/162/2019

uchwała nr XV/162/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części dziatek oznaczonych numerami 3501/53, 2373/34, 2369/29, 2205/22, 6611, 2107, położonych w Kozienicach oraz 18/48 położonej w Świerżach Górnych

uchwała nr: XV/161/2019

uchwała nr XV/161/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu działki oznaczonej numerem 4203 i 4204/2 położonych w Kozienicach przy ul. Młyńskiej

uchwała nr: XV/160/2019

uchwała nr XV/160/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu działki oznaczonej numerem 2940/2 położonej w Kozienicach przy ul. Józefa Piłsudskiego

uchwała nr: XV/159/2019

uchwała nr XV/159/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 3279 położonej w Kozienicach przy ul. Radomskiej

uchwała nr: XV/158/2019

uchwała nr XV/158/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 3455/2 położonej w Kozienicach przy ul. Lubelskiej

uchwała nr: XV/157/2019

uchwała nr XV/157/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 3213 położonej w Kozienicach przy ul. Sienkiewicza

uchwała nr: XV/156/2019

uchwała nr XV/156/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice

uchwała nr: XV/155/2019

uchwała nr XV/155/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, Gmina Kozienice

uchwała nr: XV/154/2019

uchwała nr XV/154/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark w Gminie Kozienice

uchwała nr: XV/153/2019

uchwała nr XV/153/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA, a Gminą Kozienice w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Realizacja infrastruktury pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 od km 65+782 do km 78+200 od granicy gminy (m. Ryczywół) do granicy miasta Kozienice"

uchwała nr: XV/152/2019

uchwała nr XV/152/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 październia2019 roku

uchwała nr: XV/151/2019

uchwała nr XV/151/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice

uchwała nr: XV/150/2019

uchwała nr XV/150/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr: XV/149/2019

uchwała nr XV/149/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/32/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019-2030

uchwała nr: XV/148/2019

uchwała nr XV/148/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019

uchwała nr: XIV/147/2019

uchwała nr XIV/147/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie oraz nadania mu Statutu

uchwała nr: XIV/146/2019

uchwała nr XIV/146/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Kozienice „Kozienicki Dzienny Dom Senior+” włączenia go do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

uchwała nr: XIV/145/2019

uchwała nr XIV/145/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród

uchwała nr: XIV/144/2019

uchwała nr XIV/144/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad rozliczania zadań zlecanych do wykonywania dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kozienicach

uchwała nr: XIV/143/2019

uchwała nr XIV/143/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazw drogom publicznym w miejscowości Śmietanki

uchwała nr: XIV/142/2019

uchwała nr XIV/142/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Aleksandrówce, gmina Kozienice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij