Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XVII/196/2020

uchwała nr XVII/196/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kozienicach na rok 2020

uchwała nr: XVI/195/2019

uchwała nr XVI/195/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu „ Kozienicka Duża Rodzina"

uchwała nr: XVI/194/2019

uchwała nr XVI/194/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

uchwała nr: XVI/193/2019

uchwała nr XVI/193/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podwyższenia kwoty dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w niepublicznym żłobku

uchwała nr: XVI/192/2019

uchwała nr XVI/192/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

uchwała nr: XVI/191/2019

uchwała nr XVI/191/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 3455/2 położonej w Kozienicach przy ul. Lubelskiej

uchwała nr: XVI/190/2019

uchwała nr XVI/190/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kozienice na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości

uchwała nr: XVI/189/2019

uchwała nr XVI/189/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Kozienice na lata 2020-2035”

uchwała nr: XVI/188/2019

uchwała nr XVI/188/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kociołkach

uchwała nr: XVI/187/2019

uchwała nr XVI/187/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach

uchwała nr: XVI/186/2019

uchwała nr XVI/186/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącego ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii uczniów z Gminy Kozienice w pozaszkolnym Punkcie katechetycznym Kościoła Chwały w Warszawie

uchwała nr: XVI/185/2019

uchwała nr XVI/185/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

uchwała nr: XVI/184/2019

uchwała nr XVI/184/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego oraz zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

uchwała nr: XVI/183/2019

uchwała nr XVI/183/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Kozienice, na lata 2020-2021”

uchwała nr: XVI/182/2019

uchwała nr XVI/182/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Kozienice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

uchwała nr: XVI/181/2019

uchwała nr XVI/181/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kozienice na lata 2020-2022

uchwała nr: XVI/180/2019

uchwała nr XVI/180/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019

uchwała nr: XVI/179/2019

uchwała nr XVI/179/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

uchwała nr: XVI/178/2019

uchwała nr XVI/178/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020

uchwała nr: XVI/177/2019

uchwała nr XVI/177/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020-2030

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij