Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XIV/147/2019

uchwała nr XIV/147/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie oraz nadania mu Statutu

uchwała nr: XIV/146/2019

uchwała nr XIV/146/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Kozienice „Kozienicki Dzienny Dom Senior+” włączenia go do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

uchwała nr: XIV/145/2019

uchwała nr XIV/145/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród

uchwała nr: XIV/144/2019

uchwała nr XIV/144/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad rozliczania zadań zlecanych do wykonywania dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kozienicach

uchwała nr: XIV/143/2019

uchwała nr XIV/143/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazw drogom publicznym w miejscowości Śmietanki

uchwała nr: XIV/142/2019

uchwała nr XIV/142/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Aleksandrówce, gmina Kozienice

uchwała nr: XIV/141/2019

uchwała nr XIV/141/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Janów

uchwała nr: XIV/140/2019

uchwała nr XIV/140/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Kozienicach

uchwała nr: XIV/139/2019

uchwała nr XIV/139/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu działki oznaczonej numerem 6212 położonych w Kozienicach przy ul. Żeromskiego

uchwała nr: XIV/138/2019

uchwała nr XIV/138/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 2205/5 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XIV/137/2019

uchwała nr XIV/137/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu działki oznaczonej numerem 3184/1 położonej w Kozienicach przy ul. Sienkiewicza

uchwała nr: XIV/136/2019

uchwała nr XIV/136/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany wskaźnika RLM aglomeracji Nowa Wieś

uchwała nr: XIV/135/2019

uchwała nr XIV/135/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna

uchwała nr: XIV/134/2019

uchwała nr XIV/134/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie prowadzenia przez Gminę Kozienice działalności w zakresie telekomunikacji

uchwała nr: XIV/133/2019

uchwała nr XIV/133/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

uchwała nr: XIV/132/2019

uchwała nr XIV/132/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

uchwała nr: XIV/131/2019

uchwała nr XIV/131/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

uchwała nr: XIV/130/2019

uchwała nr XIV/130/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023

uchwała nr: XIV/129/2019

uchwała nr XIV/129/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/32/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019-2030

uchwała nr: XIV/128/2019

uchwała nr XIV/128/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019

uchwała nr: XIII/127/2019

uchwała nr XIII/127/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kozienice na lata 2019-2022”

uchwała nr: XIII/126/2019

uchwała nr XIII/126/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz doradcy metodycznego

uchwała nr: XIII/125/2019

uchwała nr XIII/125/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

uchwała nr: XIII/124/2019

uchwała nr XIII/124/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom oraz przewodniczącym osiedli

uchwała nr: XIII/123/2019

uchwała nr XIII/123/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij