Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XX/265/2020

uchwała nr XX/265/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 2373/5 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XX/264/2020

uchwała nr XX/264/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 3213 położonej w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego

uchwała nr: XX/263/2020

uchwała nr XX/263/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w miejscowości Ryczywół

uchwała nr: XX/262/2020

uchwała nr XX/262/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ryczywół

uchwała nr: XX/261/2020

uchwała nr XX/261/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, Gmina Kozienice

uchwała nr: XX/260/2020

uchwała nr XX/260/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VIII/72/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka

uchwała nr: XX/259/2020

uchwała nr XX/259/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie 0 zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark w Gminie Kozienice

uchwała nr: XX/258/2020

uchwała nr XX/258/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice

uchwała nr: XX/257/2020

uchwała nr XX/257/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad udzielania wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kozienice na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych

uchwała nr: XX/256/2020

uchwała nr XX/256/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice

uchwała nr: XX/255/2020

uchwała nr XX/255/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVIII/228/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kozienicach PSK

uchwała nr: XX/254/2020

uchwała nr XX/254/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVIII/229/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kozienice PSK oznaczone jako działki nr: 5/10, 5/29, 5/46

uchwała nr: XX/253/2020

uchwała nr XX/253/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwała nr: XX/252/2020

uchwała nr XX/252/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/165/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

uchwała nr: XX/251/2020

uchwała nr XX/251/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr: XX/250/2020

uchwała nr XX/250/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice"

uchwała nr: XX/249/2020

uchwała nr XX/249/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

uchwała nr: XX/248/2020

uchwała nr XX/248/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” w Kozienicach za 2019 rok

uchwała nr: XX/247/2020

uchwała nr XX/247/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2020

uchwała nr: XX/246/2020

uchwała nr XX/246/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVI/177/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020- 2030

uchwała nr: XX/245/2020

uchwała nr XX/245/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kozienice do projektu pn: Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

uchwała nr: XX/244/2020

uchwała nr XX/244/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kozienice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

uchwała nr: XX/243/2020

uchwała nr XX/243/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kozienice za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2019 rok

uchwała nr: XX/242/2020

uchwała nr XX/242/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kozienice wotum zaufania

uchwała nr: XIX/241/2020

uchwała nr XIX/241/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVI/177/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020- 2030

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij