Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XII/119/2019

uchwała nr XII/119/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie realizacji projektu „DOBRY START W PRZYSZŁOŚĆ" w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

uchwała nr: XII/118/2019

uchwała nr XII/118/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

uchwała nr: XII/117/2019

uchwała nr XII/117/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/32/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019-2030

uchwała nr: XI/116/2019

uchwała nr XI/116/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

uchwała nr: XI/115/2019

uchwała nr XI/115/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie skargi na niewłaściwe zachowanie Radnego Rady Miejskiej w Kozienicach

uchwała nr: XI/114/2019

uchwała nr XI/114/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

uchwała nr: XI/113/2019

uchwała nr XI/113/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice

uchwała nr: XI/112/2019

uchwała nr XI/112/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Aleksandrówka oznaczonej nr działki 288

uchwała nr: XI/111/2019

uchwała nr XI/111/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 6587 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XI/110/2019

uchwała nr XI/110/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXVII/454/2004 w sprawie Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

uchwała nr: XI/109/2019

uchwała nr XI/109/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników kadencji 2020-2023

uchwała nr: XI/108/2019

uchwała nr XI/108/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie"

uchwała nr: XI/107/2019

uchwała nr XI/107/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. emisji obligacji komunalnych Gminy Kozienice oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

uchwała nr: XI/106/2019

uchwała nr XI/106/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019-2030

uchwała nr: XI/105/2019

uchwała nr XI/105/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019

uchwała nr: X/104/2019

uchwała nr X/104/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

uchwała nr: X/103/2019

uchwała nr X/103/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

uchwała nr: X/102/2019

uchwała nr X/102/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/32/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019-2030

uchwała nr: X/101/2019

uchwała nr X/101/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019

uchwała nr: X/100/2019

uchwała nr X/100/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kozienice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

uchwała nr: X/99/2019

uchwała nr X/99/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kozienice za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2018 rok

uchwała nr: X/98/2019

uchwała nr X/98/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kozienice wotum zaufania

uchwała nr: IX/97/2019

uchwała nr IX/97/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu.

uchwała nr: IX/96/2019

uchwała nr IX/96/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie".

uchwała nr: IX/95/2019

uchwała nr IX/95/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" w Kozienicach za 2018 rok.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij