Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XLI/388/2018

uchwała nr XLI/388/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy

uchwała nr: XLI/387/2018

uchwała nr XLI/387/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5557 z dnia

uchwała nr: XLI/386/2018

uchwała nr XLI/386/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2018 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5560 z dnia

uchwała nr: XLI/385/2018

uchwała nr XLI/385/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podziału Gminy Kozienice na stałe obwody głosowania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5559 z dnia

uchwała nr: XLI/384/2018

uchwała nr XLI/384/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/350/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018- 2030

uchwała nr: XLI/383/2018

uchwała nr XLI/383/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5558 z dnia

uchwała nr: XL/382/2018

uchwała nr XL/382/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5040 z dnia

uchwała nr: XL/381/2018

uchwała nr XL/381/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.4820 z dnia

uchwała nr: XL/380/2018

uchwała nr XL/380/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice"

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.4819 z dnia

uchwała nr: XL/379/2018

uchwała nr XL/379/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia Dnia Puszczy Kozienickiej

uchwała nr: XL/378/2018

uchwała nr XL/378/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Kozienice

uchwała nr: XL/377/2018

uchwała nr XL/377/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podziału Gminy Kozienice na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.4818 z dnia

uchwała nr: XL/376/2018

uchwała nr XL/376/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/352/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

uchwała nr: XL/375/2018

uchwała nr XL/375/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/350/2018 w sprawie sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018- 2030

uchwała nr: XL/374/2018

uchwała nr XL/374/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.4817 z dnia

uchwała nr: XXXIX/373/2018

uchwała nr XXXIX/373/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z działki oznaczonej numerem 2758/7 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XXXIX/372/2018

uchwała nr XXXIX/372/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 3501/54 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XXXIX/371/2018

uchwała nr XXXIX/371/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 5101 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XXXIX/370/2018

uchwała nr XXXIX/370/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.2682 z dnia

uchwała nr: XXXIX/369/2018

uchwała nr XXXIX/369/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia przez Gminę Kozienice prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego

uchwała nr: XXXIX/368/2018

uchwała nr XXXIX/368/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXVI/246/2017 w sprawie zamiaru wzniesienia w Kozienicach "Pomnika Niepodległości"

uchwała nr: XXXIX/367/2018

uchwała nr XXXIX/367/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolne­go i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu przeprowadzania kon­troli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.4263 z dnia

uchwała nr: XXXIX/366/2018

uchwała nr XXXIX/366/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach

uchwała nr: XXXIX/365/2018

uchwała nr XXXIX/365/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach

uchwała nr: XXXIX/364/2018

uchwała nr XXXIX/364/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji o przyznanie środków na terapię uzależnień i pomocy psychologicznej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij