Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: VIII/79/2019

uchwała nr VIII/79/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

uchwała nr: VIII/78/2019

uchwała nr VIII/78/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Świerżach Górnych

uchwała nr: VIII/77/2019

uchwała nr VIII/77/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Kozienicach przy ul. Rodzinnej

uchwała nr: VIII/76/2019

uchwała nr VIII/76/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 104/4 położonej w Samwodziu

uchwała nr: VIII/75/2019

uchwała nr VIII/75/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 104/3 położonej w Samwodziu

uchwała nr: VIII/74/2019

uchwała nr VIII/74/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 2203/29 położonej w Kozienicach

uchwała nr: VIII/73/2019

uchwała nr VIII/73/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ryczywół

uchwała nr: VIII/72/2019

uchwała nr VIII/72/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka.

uchwała nr: VIII/71/2019

uchwała nr VIII/71/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice.

uchwała nr: VIII/70/2019

uchwała nr VIII/70/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

uchwała nr: VIII/69/2019

uchwała nr VIII/69/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

uchwała nr: VIII/68/2019

uchwała nr VIII/68/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice.

uchwała nr: VIII/67/2019

uchwała nr VIII/67/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego na okres kadencji 2019-2022.

uchwała nr: VIII/66/2019

uchwała nr VIII/66/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2019 roku.

uchwała nr: VIII/65/2019

uchwała nr VIII/65/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

uchwała nr: VIII/64/2019

uchwała nr VIII/64/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

uchwała nr: VIII/63/2019

uchwała nr VIII/63/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozienice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

uchwała nr: VIII/62/2019

uchwała nr VIII/62/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019-2030

uchwała nr: VIII/61/2019

uchwała nr VIII/61/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019

uchwała nr: VII/60/2019

uchwała nr VII/60/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA, a Gminą Kozienice w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 48 od km 123+200 do km 126+450 w gminie Kozienice

uchwała nr: VII/59/2019

uchwała nr VII/59/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice"

uchwała nr: VII/58/2019

uchwała nr VII/58/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Polesie" w Kozienicach

uchwała nr: VII/57/2019

uchwała nr VII/57/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozienice na lata 2019-2024"

uchwała nr: VII/56/2019

uchwała nr VII/56/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 18/57 położonej w Świerżach Górnych

uchwała nr: VII/55/2019

uchwała nr VII/55/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VI/33/2015 w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij