Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: VII/60/2019

uchwała nr VII/60/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA, a Gminą Kozienice w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 48 od km 123+200 do km 126+450 w gminie Kozienice

uchwała nr: VII/59/2019

uchwała nr VII/59/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice"

uchwała nr: VII/58/2019

uchwała nr VII/58/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Polesie" w Kozienicach

uchwała nr: VII/57/2019

uchwała nr VII/57/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozienice na lata 2019-2024"

uchwała nr: VII/56/2019

uchwała nr VII/56/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 18/57 położonej w Świerżach Górnych

uchwała nr: VII/55/2019

uchwała nr VII/55/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VI/33/2015 w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów

uchwała nr: VII/54/2019

uchwała nr VII/54/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XX/177/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozienice

uchwała nr: VII/53/2019

uchwała nr VII/53/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

uchwała nr: VII/52/2019

uchwała nr VII/52/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2019

uchwała nr: VII/51/2019

uchwała nr VII/51/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/32/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019- 2030

uchwała nr: VI/50/2019

uchwała nr VI/50/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Kozienice do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pt. „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"

uchwała nr: VI/49/2019

uchwała nr VI/49/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

uchwała nr: VI/48/2019

uchwała nr VI/48/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLII/398/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice

uchwała nr: VI/47/2019

uchwała nr VI/47/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLIII/414/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny Gmina Kozienice

uchwała nr: VI/46/2019

uchwała nr VI/46/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kozienice na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij