Statystyka
Ilość odwiedzin: 4184031
Aktualizacja: 2018-01-19 14:24:44
BIP
Mieszkalnictwo
  • Na dzień 01.01.2016r. Gmina Kozienice posiada 318 lokali mieszkalnych w tym: 213 lokali i udział w częściach wspólnych w 52 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
  • 105 lokali w 9 budynkach z pełnym udziałem Gminy.

W oparciu o analizę złożonych wniosków potrzeby mieszkaniowe w Gminie Kozienice na dzień 01.01.2016r. szacuje się na około 66 mieszkań w tym :

  • 20 lokali mieszkalnych
  • 46 lokali socjalnych

W roku 2015 przydzielono 18 lokali ( uzyskanych w wyniku ruchu ludności na terenie gminy Kozienice) tj.

  • 8 lokali mieszkalnych ( w tym: 2 lokale po uregulowaniu zaległości i spełnieniu warunków zgodnie z obowiązująca uchwałą Nr XXIX/309/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozienice, 6 lokali mieszkalnych, uznając (zgodnie z „Art.691.§1. K c.) głównymi najemcami, osoby wspólnie zamieszkujące a niebędące współnajemcami lokalu.
  • 10 lokali socjalnych ( w tym: jeden zamienny z uwagi na trudne warunki lokalowe , 4 lokale dla rodzin w związku z realizacją prawomocnego wyroku Sądu o eksmisję).

Powyższe lokale zostały przydzielone rodzinom ubiegającymi się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, zgodnie z listą oczekujących na przydziału lokalu, oraz eksmisji.

Zasiedlanie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy jest dokonywane na podstawie list wynajmu opracowany przy aktywnym udziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Gmina realizuje mieszkaniowy zasób gminy w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: ( Dz. U. z 2014r. poz.150).

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kozienice administrowany i zarządzany jest przez gminną jednostkę budżetową „ Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice”.

Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Wytworzył: Wydział Polityki Społecznej
Opublikowal: Administrator BIP
Data publikacji: 03-08-2016
Data modyfikacji: 03-08-2016
Ilość wyświetleń: 4642
Historia zmian