Statystyka
Ilość odwiedzin: 3977093
Aktualizacja: 2017-12-14 15:05:46
BIP
Osiągnięty poziom recyklingu i odzysku odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji

Osiągnięty poziom recyklingu i odzysku odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji w 2014 roku.

 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali:
  • Gmina Kozienice jako całość - 23,72%
  • KGK Sp. z o. o. w Kozienicach - 8,51%
  • Tonsmeier Wschód Sp. z o. o. - 11,96%
  • ATK Recykling Tomasz Kucharczyk w Radomiu - 0%
  • Poziom wymagany - co najmniej 14,00%
 • Osiągniętu poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych wynosi:
  • Gmina Kozienice jako całość - 100%
  • Tonsmeier Wschód Sp. z o. o. - 100%
  • Poziom wymagany - co najmniej 38,00%
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynośi:
  • Gmina Kozienice jako całość - 27,85%
  • KGK Sp. z o. o. w Kozienicach - 4,16%
  • Tonsmeier Wschód Sp. z o. o. - 0,08%
  • Poziom wymagany - nie więcej niż 50%

 

Kontakt
Pdf
Drukuj
Powrót
Wytworzył: Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska
Opublikowal: Administrator BIP
Data publikacji: 13-04-2015
Data modyfikacji: 13-04-2015
Ilość wyświetleń: 1135
Historia zmian