Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap II - odc. od km 123+200 do km 124+750”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap II - odc. od km 123+200 do km 124+750”

nr sprawy WI.7226.V.1.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena o wartości szacunkowej pow. 30000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Wykonanie Sztandaru Gminy Kozienice

zamówienie na Wykonanie Sztandaru Gminy Kozienice

nr sprawy OG.2600.24.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 26-900 Kozienice, pok. nr 111 (sekretariat)

zamówienie na: Remonty dróg zarządzanych przez Gminę Kozienice

zamówienie na Remonty dróg zarządzanych przez Gminę Kozienice

nr sprawy WI.7021.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ul. Hamernickiej w Kozienicach

zamówienie na Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ul. Hamernickiej w Kozienicach

nr sprawy WI.7221.10.2020

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Rozbudowa ulicy Marii Curie Skłodowskiej polegająca na budowie miejsc postojowych oraz drogi pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem w Kozienicach

zamówienie na Rozbudowa ulicy Marii Curie Skłodowskiej polegająca na budowie miejsc postojowych oraz drogi pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.43.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena o wartości szacunkowej pow. 30000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice

nr sprawy WI.7011.21.2020, WI.7011.22.2020, WI.7011.24.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kozienicach, pokój nr 111

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap I - odc. od km 124+750 do km 126+450”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap I - odc. od km 124+750 do km 126+450”

nr sprawy WI.7226.V.1.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla nowego połączenia kolejowego Kozienice-Warszawa

zamówienie na Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla nowego połączenia kolejowego Kozienice-Warszawa

nr sprawy WI.7011.59.2019

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze Gminy Kozienice zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945, Dz. U. z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009)

zamówienie na Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze Gminy Kozienice zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945, Dz. U. z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009)

nr sprawy GS.6726.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie o cenę

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki postojowej przy PSP w Wólce Tyrzyńskiej

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki postojowej przy PSP w Wólce Tyrzyńskiej

nr sprawy WI.7011.5.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pokój nr 111

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie Gminy Kozienice

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie Gminy Kozienice

nr sprawy WI.7011.9.2020, WI.7011.11.2020, WI.7011.15.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pokój nr 111

zamówienie na: Odbiór, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozienice

zamówienie na Odbiór, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozienice

nr sprawy GS.7031.6.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, w pok. nr 10 (kancelaria)

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie Gminy Kozienice

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie Gminy Kozienice

nr sprawy WI.7011.8.2020, WI.7011.12.2020, WI.7011.13.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pokój nr 111

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice

nr sprawy WI.7011.21.2020,WI.7011.22.2020, WI.7011.24.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kozienicach ul. Parkowa 5, pok. nr 111

zamówienie na: PT zatoki postojowej przy PSP w Wólce Tyrzyńskiej

zamówienie na PT zatoki postojowej przy PSP w Wólce Tyrzyńskiej

nr sprawy WI.7011.5.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu MIejskiego w Kozienicach pok. Nr 111

zamówienie na: Budowa drogi gminnej w m. Kozienice - Osiedle Borki

zamówienie na Budowa drogi gminnej w m. Kozienice - Osiedle Borki

nr sprawy WI.7011.13.2017

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej Nr 170808W ulicy 11 Listopada w Kozienicach

zamówienie na Przebudowa drogi gminnej Nr 170808W ulicy 11 Listopada w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.25.2017

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej Nr 170824W w m. Kozienice na odcinku od ul. Przemysłowej do torów kolejowych

zamówienie na Przebudowa drogi gminnej Nr 170824W w m. Kozienice na odcinku od ul. Przemysłowej do torów kolejowych

nr sprawy WI.7011.49.2012

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Systematyczną dostawę artykułów spożywczych dla Gminy Kozienice na 2020 rok

zamówienie na Systematyczną dostawę artykułów spożywczych dla Gminy Kozienice na 2020 rok

nr sprawy OG.2600.100.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, pok 111, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

zamówienie na: Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków

zamówienie na Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków

nr sprawy GS.7031.3.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Kozienice

zamówienie na Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Kozienice

nr sprawy OG.2600.99.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Centralny system logowania, raportowania i korelacji, umożliwiający centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń

zamówienie na Centralny system logowania, raportowania i korelacji, umożliwiający centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń

nr sprawy KI.132.27.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij