Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Opatkowice

zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Opatkowice

nr sprawy WI.7013.26.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczna na adres: piotr.szafran@kozienice.pl

zamówienie na: Dostawa i montaż altany ogrodowej na plac zabaw w miejscowości Chinów

zamówienie na Dostawa i montaż altany ogrodowej na plac zabaw w miejscowości Chinów

nr sprawy WI.7013.47.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert poczta elektroniczna: piotr.szafran@kozienice.pl

zamówienie na: „Remont instalacji fontanny” polegający na dostawie i montażu instalacji fontanny wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń - w istniejącej niecce zabytkowej sadzawki położonej na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Kozienicach

zamówienie na „Remont instalacji fontanny” polegający na dostawie i montażu instalacji fontanny wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń - w istniejącej niecce zabytkowej sadzawki położonej na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.492020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach e-mail przetargi@kozienice.pl

zamówienie na: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap II odc. od km 123+200 do km 124+750

zamówienie na Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap II odc. od km 123+200 do km 124+750

nr sprawy WI.7226.V.1.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Realizacja infrastruktury pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 od km 65+782 do km 78+200 od granicy gminy (m.Ryczywół) do granicy miasta Kozienice

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Realizacja infrastruktury pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 od km 65+782 do km 78+200 od granicy gminy (m.Ryczywół) do granicy miasta Kozienice

nr sprawy WI.7226.VI.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat (poprzez Infopunkt - parter)

zamówienie na: Budowa drogi gminnej w miejscowości Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych

zamówienie na Budowa drogi gminnej w miejscowości Chinów od drogi krajowej nr 79 wzdłuż terenów lasów państwowych

nr sprawy WI.7011.3.2015

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Zakup toreb papierowych z indywidualnym projektem graficznym, przeznaczonych do dystrybucji lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

zamówienie na Zakup toreb papierowych z indywidualnym projektem graficznym, przeznaczonych do dystrybucji lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

nr sprawy PK.0543.6.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą pocztową

zamówienie na: ramki do tablic rejestracyjnych - do samochodu

zamówienie na ramki do tablic rejestracyjnych - do samochodu

nr sprawy PK.0543.4.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, pok 111, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

zamówienie na: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury na rynek w miejscowosci Ryczywół

zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury na rynek w miejscowosci Ryczywół

nr sprawy WI.7013.38.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert foma składania ofert poczta elektroniczna: piotr.szafran@kozienice.pl

zamówienie na: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji I piętra dawnego budynku Domu Kultury w Kozienicach na potrzeby utworzenia Dziennego Domu SENIOR+

zamówienie na Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji I piętra dawnego budynku Domu Kultury w Kozienicach na potrzeby utworzenia Dziennego Domu SENIOR+

nr sprawy WI.7011.51.2020

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Kozienice

zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Kozienice

nr sprawy WI.7013.27.2020, WI.7013.28.2020, WI.7013.30.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na e-mail: piotr.szafran@kozienice.pl

zamówienie na: Dostawa i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw w m. Aleksandrówka

zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych na plac zabaw w m. Aleksandrówka

nr sprawy WI.7013.45.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert forma składania ofert poczta elektroniczna :piotr.szafran@kozienice.pl

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap II - odc. od km 123+200 do km 124+750”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap II - odc. od km 123+200 do km 124+750”

nr sprawy WI.7226.V.1.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap I - odc. od km 124+750 do km 126+450”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 48 etap I - odc. od km 124+750 do km 126+450”

nr sprawy WI.7226.V.1.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Realizacja infrastruktury pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 od km 65+782 do km 78+200 od granicy gminy (m. Ryczywół) do granicy miasta Kozienice”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Realizacja infrastruktury pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 79 od km 65+782 do km 78+200 od granicy gminy (m. Ryczywół) do granicy miasta Kozienice”

nr sprawy WI.7226.VI.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

zamówienie na Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

nr sprawy PS.8141.1.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zdziczów i Bohaterów Studzianek w obrębie skrzyżowania z ulicą Jeziorną i Krasickiego

zamówienie na Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zdziczów i Bohaterów Studzianek w obrębie skrzyżowania z ulicą Jeziorną i Krasickiego

nr sprawy WI.7221.13.2020

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej „Zadaszenia zjazdu do parkingu podziemnego pod Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej „Zadaszenia zjazdu do parkingu podziemnego pod Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach”

nr sprawy WI.7011.61.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij