Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice

zamówienie na Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice

nr sprawy WI.7011.24.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, pokój 111 Sekretariat

zamówienie na: Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice

zamówienie na Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice

nr sprawy WI.7011.23.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, pokój 111 Sekretariat

zamówienie na: Przebudowa ulicy Zdziczów i Bohaterów Studzianek w obrębie skrzyżowania z ul. Jeziorną i Krasickiego w Kozienicach

zamówienie na Przebudowa ulicy Zdziczów i Bohaterów Studzianek w obrębie skrzyżowania z ul. Jeziorną i Krasickiego w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.55.2020

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Zagospodarowanie strefy reprezentacyjnej przed budynkiem KCRiS w Kozienicach przy ul. Legionów

zamówienie na Zagospodarowanie strefy reprezentacyjnej przed budynkiem KCRiS w Kozienicach przy ul. Legionów

nr sprawy WI.7011.72.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, pokój 111 Sekretariat

zamówienie na: "Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie"

zamówienie na "Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie"

nr sprawy WI.7013.73.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, w pokoju nr 111 Sekretariat -I piętro

zamówienie na: Budowa zadaszenia zjazdu do Centrum Kulturalno-Artystycznego

zamówienie na Budowa zadaszenia zjazdu do Centrum Kulturalno-Artystycznego

nr sprawy WI.7011.61.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert e-mail:przetargi@kozienice.pl

zamówienie na: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Janów i fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kozienice

zamówienie na Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Janów i fragmentu terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kozienice

nr sprawy GS.6722.1.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, kancelaria (pok. nr 13)

zamówienie na: Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice

zamówienie na Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice

nr sprawy WI.7011.23.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, pokój 111 Sekretariat

zamówienie na: Zakup 35 szt. kocy bawełnianych – (wraz z ich dostawą do Zamawiającego), przeznaczonych na nagrody Burmistrza Gminy Kozienice – w ramach realizacji zadania własnego pn.: „Promocja Gminy Kozienice”

zamówienie na Zakup 35 szt. kocy bawełnianych – (wraz z ich dostawą do Zamawiającego), przeznaczonych na nagrody Burmistrza Gminy Kozienice – w ramach realizacji zadania własnego pn.: „Promocja Gminy Kozienice”

nr sprawy PK.0543.20.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 26-900 Kozienice, pok. nr 111 (sekretariat)

zamówienie na: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń do siłowni zewnętrznych na plac zabaw w miejscowości Aleksandrówka

zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń do siłowni zewnętrznych na plac zabaw w miejscowości Aleksandrówka

nr sprawy WI.7013.45.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail:piotr.szafran@kozienice.pl

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa budynku przy ul. Radomskiej 36 na Centrum Usług Społecznych"

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowa budynku przy ul. Radomskiej 36 na Centrum Usług Społecznych"

nr sprawy WI.7011.68.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert e-mail: przetargi@kozienice.pl

zamówienie na: Budowa zadaszenia zjazdu do Centrum Kulturalno-Artystycznego

zamówienie na Budowa zadaszenia zjazdu do Centrum Kulturalno-Artystycznego

nr sprawy WI.7011.61.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert e-mail:przetargi@kozienice.pl

zamówienie na: Zakup, dostawa, demontaż i montaż zestawu kosza do koszykówki na plac ogólnodostępny pomiędzy blokami 6 i 8 przy ul. Żeromskiego w miejscowości Kozienice

zamówienie na Zakup, dostawa, demontaż i montaż zestawu kosza do koszykówki na plac ogólnodostępny pomiędzy blokami 6 i 8 przy ul. Żeromskiego w miejscowości Kozienice

nr sprawy WI.7013.70.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert przesłanie drogą elektroniczną na adres elektroniczny: piotr.szafran@kozienice.pl

zamówienie na: Dostawę i montaż urządzeń do zabaw dla dzieci na plac zabaw w miejscowości Śmietanki

zamówienie na Dostawę i montaż urządzeń do zabaw dla dzieci na plac zabaw w miejscowości Śmietanki

nr sprawy WI.7013.69.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Inne

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: piotr.szafran@kozienice.pl

zamówienie na: Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice

zamówienie na Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w m. Kozienice

nr sprawy WI.7011.23.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, pokój 111 Sekretariat

zamówienie na: Budowę sieci publicznych punktów dostępu do sieci internet w rama działania 1.1. POPC "Publiczny internet dla każdego"

zamówienie na Budowę sieci publicznych punktów dostępu do sieci internet w rama działania 1.1. POPC "Publiczny internet dla każdego"

nr sprawy KI.132.21.2020

zamawiający Gmina Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, pokój 111 Sekretariat

zamówienie na: Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Kozienice do szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021

zamówienie na Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Kozienice do szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021

nr sprawy WI.7011.1.ED.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach

zamówienie na Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.60.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Łódź ratunkowa z silnikiem zaburtowym i przyczepą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

zamówienie na Łódź ratunkowa z silnikiem zaburtowym i przyczepą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

nr sprawy PS.5543.1.11.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, pok 111, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

zamówienie na: Budowa zadaszenia zjazdu do Centrum Kulturalno-Artystycznego

zamówienie na Budowa zadaszenia zjazdu do Centrum Kulturalno-Artystycznego

nr sprawy WI. 7011.61.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert e-mail:przetargi@kozienice.pl

zamówienie na: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych dla wszystkich urządzeń na plac zabaw w miejscowości Psary.

zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych dla wszystkich urządzeń na plac zabaw w miejscowości Psary.

nr sprawy WI.7013.35.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert przesłanie drogą elektroniczną na adres: przetargi@kozienice.pl

zamówienie na: Materiały promocyjno-reklamowe z logo Gminy Kozienice (wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego.

zamówienie na Materiały promocyjno-reklamowe z logo Gminy Kozienice (wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego.

nr sprawy PK.0543.17.20

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, pok 111, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij