Statystyka
Ilość odwiedzin: 2514052
Aktualizacja: 2017-02-23 15:10:59
Rejestr zmian
1 2 3 4 5
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2017-02-23 15:10:59 Remont dróg zarządzanych przez Gminę Kozienice Edycja dokumentu Jolanta Piasek
2017-02-23 15:08:48 Budowa ulicy Czwartek w Kozienicach Edycja dokumentu Grażyna Cichecka
2017-02-23 15:08:09 Przebudowa ul. Jana Pawła II Edycja dokumentu Maria Gawryjołek
2017-02-23 15:07:10 Budowa drogi gminnej w m. Kociołki gm. Kozienice Edycja dokumentu Jolanta Piasek
2017-02-23 07:42:24 Budowa ulicy Różanej w m. Aleksandrówka Publikacja dokumentu Piotr Szafran
2017-02-23 07:41:03 Budowa ulicy Różanej w m. Aleksandrówka Usunięcie dokumentu Piotr Szafran
2017-02-21 12:05:00 Wnioski z zebrań wiejskich Publikacja strony : Administrator BIP
2017-02-21 11:53:41 Uchwała Nr XXV/236/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kozienice do konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z u Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-02-21 11:48:06 Uchwała Nr XXV/235/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach w Gminie Kozienice na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy za Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-02-21 11:45:17 Uchwała Nr XXV/234/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Kozienice prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego. Publikacja dokumentu Administrator BIP
1 2 3 4 5