Statystyka
Ilość odwiedzin: 4184018
Aktualizacja: 2018-01-19 14:24:44
Rejestr zmian
1 2 3 4 5
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2018-01-19 14:24:44 Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz badania strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kozienice. Publikacja dokumentu Administrator BIP
2018-01-18 15:44:04 Zarządzenie Nr 427/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. Edycja dokumentu Administrator BIP
2018-01-18 15:43:08 Zarządzenie Nr 427/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. Publikacja dokumentu Administrator BIP
2018-01-17 11:10:01 Modernizacja instalacji wentylacji i gazowej w lokalach socjalnych w m. Janików Edycja dokumentu Maria Gawryjołek
2018-01-17 09:00:58 Budowa drogi gminnej wraz z budową parkingów za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej w Kozienicach Edycja dokumentu Grażyna Cichecka
2018-01-12 10:31:50 Remonty dróg gminnych Publikacja dokumentu Jolanta Piasek
2018-01-11 15:02:59 Budowa drogi gminnej wraz z budową parkingów za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej w Kozienicach Edycja dokumentu Grażyna Cichecka
2018-01-11 13:14:06 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową dróg, parkingów, oświetlenia na terenie Osiedla Skarpa w miejscowości Kozienice Edycja dokumentu Jolanta Piasek
2018-01-10 09:34:15 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kozienice oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych Edycja dokumentu Administrator BIP
2018-01-09 11:13:16 Ogłoszenie Nr 5/2017 Publikacja strony : Administrator BIP
1 2 3 4 5