Statystyka
Ilość odwiedzin: 3219775
Aktualizacja: 2017-07-21 08:22:32
Rejestr zmian
1 2 3 4 5
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2017-07-21 12:41:03 Uchwała RIO Ra.256.2017 z dnia 30 maja 2017 w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kozienice z wykonania budżetu za rok 2016. Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-07-21 12:23:24 PROTOKÓŁ NR XXXI/2017 Publikacja strony : Administrator BIP
2017-07-21 12:14:59 Uchwała Nr XXXII/289/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Wilczkowicach Górnych. Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-07-21 12:12:45 Uchwała Nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach. Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-07-21 12:10:37 Uchwała Nr XXXII/287/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach. Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-07-21 12:08:45 Uchwała Nr XXXII/286/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-07-21 12:07:08 Uchwała Nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym bądź zagrożonym bezdomnością. Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-07-21 12:03:26 Uchwała Nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017-2030. Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-07-21 11:56:38 Uchwała Nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017. Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-07-21 08:22:32 Przebudowa dróg w miejscowości Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej-ul. Jesionowa, Dębowa, Zdziczów Edycja dokumentu Maria Gawryjołek
1 2 3 4 5