Statystyka
Ilość odwiedzin: 2927210
Aktualizacja: 2017-05-25 14:27:19
Rejestr zmian
1 2 3 4 5
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2017-05-25 14:27:19 Rozbudowa ulicy Strumykowej w miejscowości Aleksandrówka w zakresie dobudowy ciągu pieszo-rowerowego Publikacja dokumentu Jolanta Piasek
2017-05-25 12:27:36 Budowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Wólczyńska Edycja dokumentu Jolanta Piasek
2017-05-25 09:06:54 Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach Edycja dokumentu Maria Gawryjołek
2017-05-24 10:12:35 Zakup (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) 1 nowego fotela masującego dla mieszkańców Sołectwa Przewóz – zaplanowany do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – według wniosku Sołectwa Przewóz. Edycja dokumentu Administrator BIP
2017-05-23 14:30:59 Zarządzenie Nr 277/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budż Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-05-23 14:24:24 Zarządzenie Nr 317/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi us Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-05-23 14:19:24 Zarządzenie Nr 316/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których zos Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-05-23 14:14:49 Zarządzenie Nr 315/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroc Edycja dokumentu Administrator BIP
2017-05-23 14:14:30 Zarządzenie Nr 315/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroc Publikacja dokumentu Administrator BIP
2017-05-23 14:09:47 Zarządzenie Nr 313/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice od Edycja dokumentu Administrator BIP
1 2 3 4 5