Statystyka
Ilość odwiedzin: 3219776
Aktualizacja: 2017-07-21 08:22:32
Statystyki
Informacje ogólne  (266192)
Oferty pracy  (19465)
Urząd Miejski  (17616)
Konkursy  (17243)
Ogłoszenia o naborze  (11531)
Rada Miejska  (11217)
Burmistrz Gminy  (8264)
Oświata  (6258)
Finanse i majątek Gminy  (6030)
Jednostki organizacyjne  (6003)
Wybory Samorządowe  (5607)
Prawo lokalne  (5578)
Wybory i referenda  (5530)
Jednostki pomocnicze  (5374)
Gospodarka odpadami  (5270)
Dostęp do informacji publicznej  (5086)
Telefony Urzędu  (5033)
Wyniki naboru  (4860)
Kontakt  (4458)
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi  (4341)
Wydziały  (4272)
Rejestry i ewidencje  (4151)
Dane o środowisku  (4124)
Audyt i kontrole  (4082)
Oświadczenia majątkowe  (4042)
Mieszkalnictwo  (4021)
Postępowanie kwalifikacyjne  (3979)
Narady Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych  (3970)
Oświadczenia majątkowe  (3962)
Stypendia / Nagrody  (3749)
Pracownicy Urzędu Miejskiego  (3238)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (3197)
Kadencja VII (2014-2018)  (3098)
Kadencja VI (2010-2014)  (2974)
Wybory prezydenckie 2015  (2903)
Oświadczenia majątkowe  (2740)
Godziny pracy Urzędu  (2454)
Kierownictwo  (2423)
Sesje Rady (Kadencja 2010-2014)  (2317)
Sesje Rady (Kadencja 2006-2010)  (2248)
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  (2221)
Harmonogram posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej  (2206)
Sesje Rady  (2135)
Pozostałe kontrole  (2113)
Wyniki wyborów samorządowych  (2084)
Jednostki budżetowe  (2065)
Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną  (1927)
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  (1870)
Bożek Martin  (1850)
Sołectwa  (1838)
Wybory do Parlamentu Europejskiego  (1809)
Informacje dla wyborcy Gminy Kozienice  (1785)
Regulamin organizacyjny  (1774)
Małgorzata Bebelska  (1754)
Petycje  (1727)
Portal Obsługi Podatnika  (1620)
Iwona Kania  (1616)
Program usuwania wyrobów zawierających azbest  (1597)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (1595)
Komisje Rady  (1589)
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/  (1568)
Sprawozdawczość budżetowa  (1561)
Statut Gminy  (1529)
Komitety osiedlowe  (1505)
Dyrektorzy  (1481)
Spółki  (1453)
Majątek Gminy  (1398)
Udzielone stypendia  (1390)
Regulamin wynagradzania nauczycieli   (1390)
Protokół z kontroli RIO   (1389)
Referendum zarządzone na dzień 06.09.2015  (1389)
Sesje Rady (Kadencja 2014-2018)  (1339)
Kontrole Najwyższej Izby Kontroli  (1320)
Piotr Szafran  (1312)
Rozpatrywanie skarg i wniosków  (1311)
EKOKARTY  (1308)
Dyżury radnych  (1252)
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych   (1241)
Samodzielne stanowiska  (1189)
Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się  (1178)
Andrzej Boryczka   (1162)
Dostęp do dokumentów Rady  (1147)
Zbiorcze wyniki  (1139)
Sprawozdania z działalności kontrolnej  (1125)
Igor Czerwiński  (1121)
Dodatki mieszkaniowe  (1111)
Informacje dla wyborców Gminy Kozienice  (1109)
Umorzenia, pomoc publiczna  (1102)
Andrzej Jung   (1100)
Jarosław Traczyk  (1090)
Cytryniak Józef  (1071)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  (1071)
Zakłady budżetowe  (1066)
Robert Wojcieszek   (1065)
Lucyna Malec  (1062)
Elwira Kozłowska  (1040)
Tryb pracy Rady  (1037)
Lista osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych  (1022)
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1021)
Osiągnięty poziom recyklingu i odzysku odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji  (1006)
Powiadomienia SMS  (1000)
Wybory uzupełniające 2016  (983)
Robert Boryczka  (971)
Program ochrony środowiska  (950)
Pojemniki do zbiórki zużytych baterii  (924)
Wydział Edukacji  (919)
Sekretarz  (914)
Wskaźniki oświatowe   (912)
Dodatek energetyczny  (906)
Protokół z kontroli archiwum zakładowego   (904)
Barbara Galińska  (895)
Stanisław Siderski  (887)
Wyniki konsultacji społecznych  (882)
Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych  (880)
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska  (880)
Wydział Polityki Społecznej  (879)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  (877)
Przyjęcia ineresantów  (871)
Wydział Promocji, Kultury i Sportu  (870)
Wybory ławników  (867)
Malec Ewa  (862)
Zbiórka przeterminowanych leków  (856)
Miejsce zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych  (855)
Zastępcy Burmistrza  (849)
Zając Krzysztof  (846)
Wydział Polityki Społecznej  (820)
Obwieszczenie PKW  (819)
Teresa Starzyńska  (817)
Kuźmiński Marek  (814)
Tomasz Trela  (806)
Rejonowa Komisja Wyborcza nr 11 w Radomiu  (802)
Wydział Edukacji  (794)
Kurp Anna  (791)
Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzata  (790)
Udostępnianie prawa  (788)
Wykaz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Gminy Kozienice  (783)
Marianna Włodarczyk  (780)
Izabela Baranowska  (777)
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  (775)
Wydział Kadr Obsługi Rady i Informatyzacji  (772)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  (770)
Program Ochrony Środowiska  (769)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (769)
Wydział Infrastruktury  (766)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (763)
Wybory do izb rolniczych  (760)
Ustawa o funduszu sołeckim  (759)
Elżbieta Stąpór  (751)
Skarbnik  (747)
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  (736)
Wołos Renata  (732)
Pułkowski Edward  (730)
Abramczyk Anna  (725)
Wydział Finansowo - Budżetowy  (724)
Alicja Lichota   (720)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (717)
Joanna Kalbarczyk  (701)
Robert Gregorczyk   (700)
Burmistrz  (687)
Marcin Zmitrowicz  (678)
Pion ochrony - Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych  (676)
Prawda Mariusz  (676)
Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji  (670)
Zając Ryszard  (660)
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej  (657)
Świechowska Zofia  (647)
Marek Kucharski  (645)
Rejestr placówek wsparcia dziennego  (642)
Udzielone nagrody  (634)
Gogacz Andrzej  (616)
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Kozienice  (615)
Edward Błaż  (609)
Kordula Alicja Stanisława  (608)
Halina Grudzień  (603)
Herb i pieczęć  (597)
Kowalski Włodzimierz  (597)
Artur Kacprzak  (591)
Wydział Organizacyjno Gospodarczy  (590)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (590)
Sprawozdawczość budżetowa za 2013 rok  (587)
Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej  (587)
Pomoc publiczna  (582)
Uchwały w sprawie obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych  (579)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice  (578)
Druki oświadczenia majątkowego  (577)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (575)
Bernadeta Zielona  (574)
Kordula Alicja  (574)
Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej  (573)
Gugała Teresa  (573)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (573)
Prawda Mariusz  (571)
Agnieszka Kudła   (565)
Kobus Artur Jan  (555)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2014 roku  (555)
Gogacz Andrzej  (552)
Informacja dla wyborców  (541)
Zając Krzysztof Anatol   (540)
Kowalczyk Krzysztof   (539)
Komunikat  (536)
Bogumiła Iskra  (536)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (532)
Ogłoszenie 5/2015  (531)
Pawlik Krzysztof  (530)
Druki oświadczenia majątkowego  (530)
Grażyna Wrona  (529)
Dotyczy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  (528)
Lucyna Mańkowska   (526)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2012 rok  (524)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (523)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (522)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych...   (519)
Burmistrz Gminy  (518)
Kurek Grzegorz Sławomir   (517)
Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego przeciwdziałania infekcji HPV  (517)
Danuta Wiącek  (516)
Uprawnieni do głosowania wg. obwodów głosowania  (516)
Elżbieta Dębowska  (515)
Program Ochrony Środowiska (aktualizacja - projekt)   (515)
Raport z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2011-2012  (512)
Wystąpienie pokontrolne w zakresie nadzoru nad realizacją przez KGK  (512)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (509)
Oczekiwania inwestycyjne mieszkańców Gminy Kozienice na 2015 rok  (509)
Wykonanie budżetu Gminy Kozienice za 2014 rok  (507)
Ogłoszenie  (506)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (495)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (495)
Wrona Grzegorz   (495)
Wołos Andrzej  (494)
Wystąpienie pokontrolne  (494)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli  (492)
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (489)
Wystąpienie pokontrolne - Wybór ławników  (488)
Okręgowa Komisja Wyborcza w Radomiu  (487)
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców  (485)
ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  (484)
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH...   (484)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (483)
Cecylia Kinecka  (483)
Wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  (482)
Zdzisław Włodarski  (482)
Ogłoszenie wyników konkursu  (481)
Kowalski Andrzej   (480)
Elżbieta Seremak  (477)
Składy komisji z funkcjami  (476)
UMORZENIA W 2009 ROKU   (473)
Boryczka Barbara  (472)
Krzysztof Reczek  (471)
Urszula Strzelczyk   (470)
Ptaszek Mariusz  (468)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 25 kwietnia 2014 roku  (466)
Kowalski Andrzej  (466)
Pawlik Krzysztof Piotr  (464)
Kowalski Włodzimierz   (462)
Krzysztof Ludwiczak  (462)
Zając Ryszard   (461)
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej   (461)
Krzysztof Karczmarski  (460)
Sylwia Pilecka  (459)
Malec Ewa   (458)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (457)
Protokoły dotacji i pożyczki z kontroli realizacji zadania  (456)
Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika  (456)
Jerzy Wach  (455)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2009 roku  (454)
Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za okres 2009-2010 r.  (454)
Kuźnar Stanisław  (453)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (452)
Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej  (450)
Kapusta Marek  (447)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (440)
Protokół z dnia 17.01.2014 r.   (436)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2011   (434)
Informacje dla wyborców  (433)
Katarzyna Bąk  (432)
Protokół z dnia 21.02.2013 r.   (432)
Kuźnar Stanisław  (431)
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i nadzoru właścicielskiego  (428)
Sprawozdawczość budżetowa za II kwartał 2014 roku  (425)
Lenarczyk Daniel  (424)
Małgorzata Utnicka  (424)
Protokół z kontroli rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych  (422)
Rb-NDS Sprawozdanie o nadzyżce/deficycie  (421)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  (420)
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019  (418)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2013  (415)
Wystąpienie pokontrolne kontroli Archiwum Państwowego  (414)
Protokół z dnia 17.12.2013 r.  (409)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (władza rodzicielska)  (409)
Wzór listy osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2016-2019  (409)
Wołos Andrzej   (408)
Obwieszczenie  (403)
Wzór karty zgłoszeniowej kandydata naławnika  (401)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (399)
Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych  (398)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2010  (397)
Jadwiga Ilnicka  (397)
PROTOKÓŁ Nr XL/2013   (395)
Protokół z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym  (393)
Ogłoszenie  (392)
Protokół z dnia 27.05.2014 r.  (390)
Obwieszczenie  (389)
Wnioski z zebrań wiejskich  (389)
Informacja Orange Polska  (389)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2015 roku  (387)
Protokół kontroli w zakresie postępowania z dokumentacją wywłaszczeniową  (386)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice   (386)
Protokół z dnia 20.05.2013 r.   (385)
Protokół z dnia 18.08.2014 r.  (383)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (380)
Jednostka Realizująca Projekt ds. Funduszu Spójności  (380)
Zasady wyborów  (378)
Grażyna Grześków  (378)
Protokół z dnia 25.07.2013 r.  (377)
Protokół z dnia 18.12.2014 r.  (377)
Protokół z dnia 18.03.2014 r.  (377)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2014  (376)
Protokół z dnia 19.11.2013 r.  (376)
Protokół z dnia 17.06.2013 r.   (375)
Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice za lata 2013-2014  (372)
OGŁOSZENIE  (371)
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych  (371)
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej  (370)
Protokół z dnia 03.07.2014 r.   (370)
Maria Sampolińska  (369)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych oraz powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (369)
Protokół z dnia 10.10.2013 r  (368)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2014  (368)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2014  (368)
Protokół z dnia 20.01.2015 r.   (367)
Maciejewski Piotr Jerzy   (367)
Protokół z dnia 22.05.2015 r.   (365)
Ewa Lenarczyk  (364)
Protokół z dnia 09.09.2014 r.  (363)
Protokół z dnia 14.11.2014 r.  (363)
Wystąpienie pokontrolne  (363)
Pułkowski Edward   (363)
Protokół z dnia 23.10.2014 r.   (360)
Protokół z dnia 31.01.2013 r.  (360)
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego  (360)
Protokół z dnia 24.04.2014 r.  (360)
PROTOKÓŁ Nr LIV (54)  (358)
Wyniki konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (357)
Obwieszczenie  (357)
Rada Miejska  (355)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2010  (355)
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego o liczbie wybieranych łaników na kadencję 2016-2019  (353)
Małgorzata Wolszczak  (353)
Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum  (351)
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej  (349)
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego  (349)
INFORMACJA  (348)
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010  (347)
Informacja  (347)
Informacja  (347)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2014  (347)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013  (345)
Raport z czynności kontrolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (344)
Protokół z dnia 04.07.2013 r.   (344)
Obwieszczenie  (343)
KOMUNIKAT  (343)
PROTOKÓŁ Nr LIII (53)  (342)
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum  (340)
Protokół z dnia 01.04.2015 r.   (340)
Ogłoszenie Nr 2/2017  (336)
Lidia Sikorska  (335)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej  (335)
Ogłoszenie  (334)
Protokół z dnia 17.05.2012 r .  (333)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)  (333)
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2013  (332)
Zamówienia publiczne  (331)
Protokół z dnia 05.07.2012 r .  (330)
Protokół z dnia 03.04.2012 r.   (330)
Protokół z dnia 11.12.2012 r.  (329)
Protokół z dnia 24.02.2012 r.   (329)
Maria Fusiek  (326)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2014  (326)
Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2015 r.  (325)
Protokół z dnia 18.10.2012 r.   (323)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2016 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (322)
Protokół z dnia 11.09.2012 r.  (320)
Formularz - członkowie komisji wyborczych  (320)
PROTOKÓŁ Nr I(1)2014  (320)
PROTOKÓŁ Nr L (50)  (319)
Informacja o wglądzie w spis wyborców  (318)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014  (316)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  (315)
Protokół z dnia 26.01.2012 r.   (313)
Lista przewodniczących i zastępców obwodowych komisji ds. referendum  (310)
Regina Cieślakowska  (309)
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kozienice  (308)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej  (306)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2014  (305)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (305)
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013  (305)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (304)
PROTOKÓŁ Nr LI (51)  (304)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  (303)
Stanisława Nowicka   (302)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2010  (301)
PROTOKÓŁ Nr LII (52)  (301)
PROTOKÓŁ Nr II /2014  (297)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2010  (295)
Tadeusz Czerski  (295)
PROTOKÓŁ Nr V/2015  (294)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej  (294)
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013  (293)
Protokół z kontroli składek płatnika UM Kozienice  (292)
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2010  (289)
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej  (288)
Pomoc publiczna udzielona w 2014 roku  (287)
Protokół z dnia 21.08.2015 r.  (286)
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2013  (282)
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013  (282)
Protokół z dnia 25.09.2015 r.  (280)
PROTOKÓŁ Nr III /2014  (279)
Protokół z dnia 26.08.2015 r.  (274)
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013  (272)
PROTOKÓŁ Nr VI/2011  (269)
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2016 ROKU  (269)
PROTOKÓŁ Nr XIX/2012  (269)
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2012  (267)
Protokół Nr XXXV(35)2009  (266)
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013  (265)
Protokół z dnia 17.07.2015 r.  (263)
PROTOKÓŁ Nr IV/2014  (262)
Sprawozdanie za 2015 rok  (262)
Obwody głosowania  (262)
PROTOKÓŁ Nr VI/2015   (261)
PROTOKÓŁ Nr XII/2011  (260)
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2012  (259)
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013  (259)
Pomoc publiczna udzielona w 2013 roku  (258)
PROTOKÓŁ Nr XV/2011  (258)
PROTOKÓŁ Nr II  (257)
PROTOKÓŁ Nr XXI/2012  (257)
PROTOKÓŁ Nr XI/2011  (257)
PROTOKÓŁ Nr XIII/2011  (256)
PROTOKÓŁ Nr XL/2009  (255)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015   (254)
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012  (254)
PROTOKÓŁ Nr VII/2015  (253)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2010  (251)
Pomoc publiczna udzielona w 2009 roku  (251)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (251)
Rok 2016  (250)
PROTOKÓŁ Nr X/2011  (247)
Protokół Nr XXV(25)2008  (247)
PROTOKÓŁ Nr XIV/2011  (247)
PROTOKÓŁ Nr XVI/2011  (246)
PROTOKÓŁ Nr I  (245)
Raport z kontroli parku miejskiego  (244)
PROTOKÓŁ Nr VII/2011  (244)
PROTOKÓŁ Nr III  (243)
Protokół z dnia 9.12.2015 r.   (243)
PROTOKÓŁ Nr XVII/2011  (242)
PROTOKÓŁ Nr XXX/2013  (241)
PROTOKÓŁ Nr X/2015  (239)
PROTOKÓŁ Nr XX/2012  (238)
PROTOKÓŁ Nr V  (237)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2011  (237)
Sprawozdawczość budżetowa za 2015 r.   (236)
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2012  (235)
PROTOKÓŁ Nr XXV/2012  (235)
Sprawozdawczość budżetowa od początku roku do dnia 30 września roku 2015  (234)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (234)
PROTOKÓŁ Nr XXII/2012  (233)
Anna Łukasiewicz Wojtunik  (233)
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2012  (232)
Kontrola problemowa w Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego oraz w jednostce budżetowej pad nazwą Zarządzanie Mieniem Komunalnym.  (232)
Protokół Nr XXXII(32)2009  (230)
PROTOKÓŁ Nr IV  (230)
Protokół Nr XIII(13)2007  (228)
Protokół Nr VIII(8)2007  (227)
Wystąpienie pokontrolne  (224)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010  (224)
Protokół Nr I(1)2006  (223)
Protokół Nr III(3)2006  (223)
Tomasz Janeczek  (223)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (222)
Protokół Nr VII(7)2007  (222)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010  (222)
PROTOKÓŁ Nr IX/2011  (220)
Protokół Nr XXXI(31)2009  (220)
Audyt  (219)
Protokół Nr XIX(19)2008  (219)
Protokół Nr X(10)2007  (219)
Protokół Nr II(2)2006  (218)
Protokół Nr IX(9)2007  (218)
Protokół Nr XXVII(27)2008  (218)
Ogłoszenie Nr 2/2017  (218)
Protokół Nr VI(6)2007  (218)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2009  (218)
Protokół Nr XII(12)2007  (218)
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012  (217)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert   (217)
Protokół Nr IV(4)2006  (217)
Protokół Nr XXXVII(37)2009  (217)
Protokół Nr XXI(21)2008 z   (216)
Protokół Nr XVII(17)2008  (216)
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli  (216)
Sprawozdanie za 2013 rok  (215)
Protokół Nr V(5)2007  (215)
Protokół Nr XXIX(29)2008  (215)
Protokół Nr XVI(16)2007  (215)
Protokół Nr XXIV(24)2008  (214)
Protokół Nr XIV(14)2007  (213)
Protokół Nr XXXIV(34)2009  (213)
Protokół Nr XX(20)2008  (213)
Protokół Nr XXVI(26)2008  (213)
Protokół Nr XXVIII(28)2008  (211)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2009   (211)
Protokół Nr XXX(30)2009  (211)
Protokół Nr XI(11)2007  (208)
Protokół Nr XXXIII(33)2009  (207)
PROTOKÓŁ NR XIII/2015  (206)
Protokół Nr XXXVI(36)2009  (205)
Protokół Nr XVIII(18)2008  (205)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2009  (205)
Protokół z dnia 18.02.2016 r.   (205)
Za 2015 rok  (203)
Protokół z dnia 17.03.2016 r.   (202)
PROTOKÓŁ Nr XI/2015  (201)
Protokół Nr XXIII(23)2008   (201)
Protokół kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Kozienicach  (199)
Rok 2015  (198)
Protokół z dnia 20.01.2016 r.  (198)
PROTOKÓŁ Nr IX/2015  (196)
Protokół Nr XV(15)2007  (195)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za I kwartał 2016 roku  (190)
Informacja pokontrolna nr POKL.09.01.02-14-109/12-01  (190)
Protokół Nr XXII(22)2008  (189)
Rok 2016  (187)
Plany audytu  (185)
Sprawozdanie za 2014 rok  (183)
Protokół z dnia 20.05.2016 r.  (180)
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  (177)
Protokół z dnia 02.09.2016 r.  (176)
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego  (173)
Rok 2015  (171)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (168)
Protokół z dnia 30.06.2016 r.  (168)
Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kozienice  (162)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (162)
Uchwała Nr 1/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej  (161)
Protokół z dnia 10.08.2016 r.  (160)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (155)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za II kwartał 2016 roku  (155)
PROTOKÓŁ Nr XII/2015  (155)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (155)
Informacja o składach osobowych komisji wyborczych  (154)
Informacja  (154)
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach   (154)
PROTOKÓŁ NR XVII/2016  (148)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (148)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2016r.  (148)
Obwieszczenie Burmistrza  (144)
Protokół z dnia 26.01.2017 r.   (142)
Plan zebrań wiejskich i komitetów osiedlowych  (140)
Komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach zarządzonych na dzień 31 lipca 2016 r.  (139)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (138)
PROTOKÓŁ NR XIV/2016  (138)
PROTOKÓŁ NR XVI/2016   (135)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu  (135)
Protokół z dnia 21.12.2016 r.   (133)
Kuźmiński Marek Jan   (132)
PROTOKÓŁ NR XV/2016   (127)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny.  (127)
PROTOKÓŁ NR XIX/2016   (126)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku  (125)
Protokół z dnia 18.10.2016 r.  (125)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach o dyżurach  (125)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (123)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (120)
Protokół z dnia 24.11.2016 r.  (110)
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016   (110)
Sprawozdania z audytu  (108)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za III kwartał 2016 roku   (105)
Ustalenia kontroli w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej w 2015 r. w rozdziale 80110 - Gimnazja na sfinansowanie kosztów podręczników  (98)
Projekt wystąpienia pokontrolnego  (95)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (95)
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych i powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.   (95)
PROTOKÓŁ NR XXI/2016  (88)
PROTOKÓŁ NR XX/2016  (85)
Protokół z dnia 01.03.2017 r.   (82)
Sprawozdawczość budżetowa za 2016 rok  (78)
Za 2016 rok  (78)
Protokół z dnia 14.02.2017 r.   (75)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (75)
PROTOKÓŁ NR XXII/2016   (73)
PROTOKÓŁ NR XXIII/2016   (70)
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOZIENICE na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r.  (67)
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  (67)
Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z 2016 r. w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze na realizację Programu Rodzina+  (65)
Otwarty konkurs ofert  (65)
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice.  (57)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2017  (52)
PROTOKÓŁ NR XXIV/2016   (50)
Uchwały pozabudżetowe  (44)
PROTOKÓŁ NR XXV/2017  (42)
Sprawozdania budżetowe Gminy Kozienice za 2017 rok  (41)
Sylwia Wąsik  (38)
Otwarty konkurs ofert   (37)
Protokół z dnia 06.04.2017 r.  (36)
PROTOKÓŁ NR XXVI/2017  (33)
Protokół  (30)
Budżet Gminy Kozienice  (29)
PROTOKÓŁ NR XXVII/2017  (28)
Uchwały Rady Miejskiej  (26)
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017   (24)
Wieloletnia Prognoza Finansowa  (23)
Rodzina 500+  (21)
Protokół z dnia 24.05.2017 r.   (21)
Prawo miejscowe  (20)
PROTOKÓŁ NR XXIX/2017  (18)
Strategie, plany, programy  (17)
Zarządzenia Burmistrza  (17)
Zagospodarowanie przestrzenne  (17)
PROTOKÓŁ NR XXX/2017   (11)
Podatki i opłaty  (9)
Protokół kontroli prowadzenia rejestru wyborców w Gminie Kozienice.  (7)
Protokół z dnia 04.07.2017 r.   (4)
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego  (4)
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  (3)
PROTOKÓŁ NR XXXI/2017   (1)