Statystyka
Ilość odwiedzin: 4184016
Aktualizacja: 2018-01-19 14:24:44
Statystyki
Informacje ogólne  (284794)
Oferty pracy  (23429)
Konkursy  (22500)
Urząd Miejski  (20385)
Ogłoszenia o naborze  (14483)
Rada Miejska  (12954)
Burmistrz Gminy  (9518)
Oświata  (7216)
Jednostki organizacyjne  (6869)
Finanse i majątek Gminy  (6831)
Telefony Urzędu  (6636)
Prawo lokalne  (6371)
Wybory Samorządowe  (6164)
Jednostki pomocnicze  (6152)
Wyniki naboru  (6120)
Gospodarka odpadami  (6105)
Wybory i referenda  (6071)
Dostęp do informacji publicznej  (5798)
Kontakt  (5189)
Postępowanie kwalifikacyjne  (5116)
Wydziały  (5049)
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi  (4963)
Stypendia / Nagrody  (4870)
Rejestry i ewidencje  (4814)
Narady Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych  (4809)
Dane o środowisku  (4733)
Audyt i kontrole  (4656)
Mieszkalnictwo  (4641)
Oświadczenia majątkowe  (4525)
Oświadczenia majątkowe  (4459)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (3717)
Pracownicy Urzędu Miejskiego  (3699)
Kadencja VII (2014-2018)  (3571)
Kadencja VI (2010-2014)  (3278)
Wybory prezydenckie 2015  (3272)
Godziny pracy Urzędu  (3068)
Oświadczenia majątkowe  (3050)
Kierownictwo  (2839)
Sesje Rady (Kadencja 2010-2014)  (2704)
Harmonogram posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej  (2619)
Sesje Rady (Kadencja 2006-2010)  (2585)
Pozostałe kontrole  (2520)
Sesje Rady  (2505)
Wyniki wyborów samorządowych  (2499)
Petycje  (2429)
Jednostki budżetowe  (2407)
Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną  (2278)
Sołectwa  (2236)
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  (2216)
Bożek Martin  (2192)
Regulamin organizacyjny  (2098)
Małgorzata Bebelska  (2054)
Sprawozdawczość budżetowa  (2007)
Wybory do Parlamentu Europejskiego  (1985)
Informacje dla wyborcy Gminy Kozienice  (1970)
Portal Obsługi Podatnika  (1917)
Komisje Rady  (1883)
Iwona Kania  (1830)
Udzielone stypendia  (1798)
Sesje Rady (Kadencja 2014-2018)  (1796)
Statut Gminy  (1755)
Dyrektorzy  (1734)
Komitety osiedlowe  (1730)
Regulamin wynagradzania nauczycieli   (1708)
Spółki  (1699)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (1696)
Majątek Gminy  (1695)
Referendum zarządzone na dzień 06.09.2015  (1689)
Protokół z kontroli RIO   (1658)
Rozpatrywanie skarg i wniosków  (1610)
EKOKARTY  (1513)
Piotr Szafran  (1506)
Kontrole Najwyższej Izby Kontroli  (1498)
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych   (1487)
Dyżury radnych  (1458)
Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się  (1437)
Andrzej Boryczka   (1398)
Dostęp do dokumentów Rady  (1361)
Dodatki mieszkaniowe  (1358)
Igor Czerwiński  (1341)
Elwira Kozłowska  (1331)
Sprawozdania z działalności kontrolnej  (1330)
Jarosław Traczyk  (1321)
Andrzej Jung   (1312)
Umorzenia, pomoc publiczna  (1306)
Zbiorcze wyniki  (1299)
Powiadomienia SMS  (1292)
Cytryniak Józef  (1281)
Robert Wojcieszek   (1278)
Tryb pracy Rady  (1272)
Wydział Edukacji  (1239)
Zakłady budżetowe  (1235)
Lucyna Malec  (1218)
Wybory uzupełniające 2016  (1215)
Robert Boryczka  (1196)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (1196)
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1193)
Informacje dla wyborców Gminy Kozienice  (1183)
Lista osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych  (1172)
Wykaz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Gminy Kozienice  (1162)
Program ochrony środowiska  (1133)
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska  (1126)
Sekretarz  (1097)
Dodatek energetyczny  (1076)
Protokół z kontroli archiwum zakładowego   (1069)
Wydział Promocji, Kultury i Sportu  (1065)
Wybory ławników  (1064)
Wydział Polityki Społecznej  (1046)
Wskaźniki oświatowe   (1043)
Wyniki konsultacji społecznych  (1039)
Przyjęcia ineresantów  (1032)
Barbara Galińska  (1031)
Zastępcy Burmistrza  (1029)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  (1024)
Tomasz Trela  (1021)
Stanisław Siderski  (1001)
Wydział Edukacji  (996)
Zając Krzysztof  (993)
Malec Ewa  (990)
Wydział Polityki Społecznej  (985)
Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych  (985)
Kuźmiński Marek  (976)
Kurp Anna  (955)
Rejonowa Komisja Wyborcza nr 11 w Radomiu  (954)
Wydział Infrastruktury  (954)
Obwieszczenie PKW  (951)
Marianna Włodarczyk  (936)
Wybory do izb rolniczych  (935)
Teresa Starzyńska  (934)
Udostępnianie prawa  (916)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  (915)
Izabela Baranowska  (911)
Ustawa o funduszu sołeckim  (908)
Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzata  (905)
Program Ochrony Środowiska  (904)
Wydział Kadr Obsługi Rady i Informatyzacji  (899)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (894)
Skarbnik  (885)
Abramczyk Anna  (869)
Elżbieta Stąpór  (867)
Wydział Finansowo - Budżetowy  (865)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (862)
Alicja Lichota   (848)
Robert Gregorczyk   (848)
Pułkowski Edward  (846)
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  (845)
Pion ochrony - Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych  (839)
Burmistrz  (827)
Wołos Renata  (826)
Rejestr placówek wsparcia dziennego  (824)
Marcin Zmitrowicz  (822)
Prawda Mariusz  (804)
Joanna Kalbarczyk  (801)
Udzielone nagrody  (785)
Ogłoszenie Nr 1/2015  (783)
Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji  (780)
Marek Kucharski  (777)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (775)
Zając Ryszard  (772)
Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej  (772)
Burmistrz Gminy  (770)
Herb i pieczęć  (748)
Druki oświadczenia majątkowego  (744)
Ogłoszenie Nr 3/2015  (726)
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Kozienice  (724)
Świechowska Zofia  (723)
Bernadeta Zielona  (722)
Wydział Organizacyjno Gospodarczy  (717)
Gogacz Andrzej  (712)
Kobus Artur Jan  (706)
Kowalski Włodzimierz  (705)
Artur Kacprzak  (702)
Edward Błaż  (701)
Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej  (696)
Kordula Alicja Stanisława  (692)
Sprawozdawczość budżetowa za 2013 rok  (689)
Halina Grudzień  (686)
Gugała Teresa  (682)
Agnieszka Kudła   (682)
Prawda Mariusz  (681)
Ogłoszenie Nr 4/2015  (680)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (680)
Ogłoszenie Nr 2/2015  (679)
Kowalczyk Krzysztof   (678)
Pomoc publiczna  (678)
Gogacz Andrzej  (678)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice  (667)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (656)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2014 roku  (654)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (653)
Uchwały w sprawie obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych  (652)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (649)
Kordula Alicja  (644)
Urszula Strzelczyk   (638)
Raport z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2011-2012  (637)
Druki oświadczenia majątkowego  (636)
Kurek Grzegorz Sławomir   (633)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (632)
Program Ochrony Środowiska (aktualizacja - projekt)   (630)
Bogumiła Iskra  (630)
Zając Krzysztof Anatol   (626)
Dotyczy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  (619)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  (619)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych...   (615)
Uprawnieni do głosowania wg. obwodów głosowania  (615)
Pawlik Krzysztof  (615)
Ogłoszenie  (615)
Informacja dla wyborców  (614)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2012 rok  (611)
Komunikat  (611)
Grażyna Wrona  (611)
Wykonanie budżetu Gminy Kozienice za 2014 rok  (610)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (609)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (607)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (603)
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców  (602)
Lucyna Mańkowska   (598)
Ogłoszenie Nr 1/2016  (592)
Elżbieta Dębowska  (592)
Wołos Andrzej  (590)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli  (589)
Wystąpienie pokontrolne w zakresie nadzoru nad realizacją przez KGK  (588)
Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego przeciwdziałania infekcji HPV  (586)
Elżbieta Seremak  (585)
Danuta Wiącek  (585)
Wrona Grzegorz   (584)
Kowalski Andrzej   (583)
UMORZENIA W 2009 ROKU   (583)
Wystąpienie pokontrolne  (582)
Składy komisji z funkcjami  (578)
ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  (576)
Cecylia Kinecka  (575)
Krzysztof Ludwiczak  (573)
Zdzisław Włodarski  (572)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (572)
Ogłoszenie 2/2015  (571)
Zając Ryszard   (571)
Wnioski z zebrań wiejskich  (570)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 25 kwietnia 2014 roku  (567)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (565)
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH...   (564)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (564)
Zamówienia publiczne  (564)
Rada Miejska  (562)
Okręgowa Komisja Wyborcza w Radomiu  (561)
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (561)
Wystąpienie pokontrolne - Wybór ławników  (560)
Kapusta Marek  (560)
Boryczka Barbara  (559)
Wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  (558)
Katarzyna Bąk  (556)
Malec Ewa   (556)
Kowalski Włodzimierz   (554)
Ogłoszenie wyników konkursu  (554)
Ogłoszenie Nr 4/2016  (550)
Krzysztof Reczek  (549)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  (549)
Kowalski Andrzej  (548)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (547)
Ogłoszenie 1/2015  (546)
Pawlik Krzysztof Piotr  (546)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2009 roku  (546)
Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej  (545)
Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za okres 2009-2010 r.  (544)
Sylwia Pilecka  (543)
Informacje dla wyborców  (540)
Krzysztof Karczmarski  (540)
Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika  (539)
Ptaszek Mariusz  (538)
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej   (537)
Kuźnar Stanisław  (535)
Jerzy Wach  (533)
Ogłoszenie 4/2015  (532)
Ogłoszenie Nr 5/2015  (531)
Lenarczyk Daniel  (526)
Protokół z dnia 17.01.2014 r.   (521)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (520)
Wzór listy osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2016-2019  (520)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (516)
Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych  (516)
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli  (514)
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i nadzoru właścicielskiego  (513)
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019  (512)
Protokoły dotacji i pożyczki z kontroli realizacji zadania  (509)
Oczekiwania inwestycyjne mieszkańców Gminy Kozienice na 2015 rok  (509)
Wzór karty zgłoszeniowej kandydata naławnika  (507)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2011   (507)
Obwieszczenie  (506)
Sprawozdawczość budżetowa za II kwartał 2014 roku  (504)
Protokół z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym  (502)
Rb-NDS Sprawozdanie o nadzyżce/deficycie  (501)
Obwieszczenie  (499)
Kuźnar Stanisław  (498)
Ogłoszenie Nr 2/2016  (498)
Wołos Andrzej   (497)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2015 roku  (496)
Ogłoszenie  (495)
Protokół z dnia 21.02.2013 r.   (493)
Małgorzata Utnicka  (487)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2010  (486)
Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice za lata 2013-2014  (485)
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego  (480)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (władza rodzicielska)  (479)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2013  (478)
Wyniki konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (478)
Protokół z kontroli rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych  (478)
Protokół kontroli w zakresie postępowania z dokumentacją wywłaszczeniową  (477)
Protokół z dnia 17.12.2013 r.  (477)
Protokół z dnia 20.05.2013 r.   (475)
Protokół z dnia 18.03.2014 r.  (474)
Obwieszczenie  (473)
Zasady wyborów  (470)
Jednostka Realizująca Projekt ds. Funduszu Spójności  (470)
Jadwiga Ilnicka  (469)
Wystąpienie pokontrolne kontroli Archiwum Państwowego  (468)
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych  (468)
Informacja Orange Polska  (465)
Protokół z dnia 25.07.2013 r.  (465)
Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum  (462)
Ogłoszenie 3/2015  (462)
Informacja  (461)
Protokół z dnia 18.08.2014 r.  (459)
Informacja  (459)
Protokół z dnia 10.10.2013 r  (459)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2014  (458)
Protokół z dnia 18.12.2014 r.  (457)
Obwieszczenie  (456)
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum  (456)
PROTOKÓŁ Nr XL/2013   (455)
Protokół z dnia 27.05.2014 r.  (454)
Protokół z dnia 19.11.2013 r.  (454)
Protokół z dnia 22.05.2015 r.   (452)
OGŁOSZENIE  (452)
Protokół z dnia 20.01.2015 r.   (449)
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego o liczbie wybieranych łaników na kadencję 2016-2019  (448)
Protokół z dnia 14.11.2014 r.  (447)
Raport z czynności kontrolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (444)
Protokół z dnia 24.04.2014 r.  (444)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (443)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (442)
Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2015 r.  (442)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej  (440)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice   (440)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2014  (439)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2016 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (439)
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej  (439)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych oraz powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (439)
Maria Sampolińska  (439)
Grażyna Grześków  (438)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)  (438)
Ogłoszenie  (437)
Maciejewski Piotr Jerzy   (436)
Protokół z dnia 31.01.2013 r.  (436)
Protokół z dnia 04.07.2013 r.   (435)
Protokół z dnia 09.09.2014 r.  (434)
Protokół z dnia 17.06.2013 r.   (431)
Protokół z dnia 03.07.2014 r.   (430)
Pułkowski Edward   (430)
Ewa Lenarczyk  (430)
Protokół z dnia 23.10.2014 r.   (429)
Wystąpienie pokontrolne  (428)
Ogłoszenie Nr 5/2016  (428)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej  (425)
Audyt  (420)
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kozienice  (420)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2014  (420)
PROTOKÓŁ Nr LIV (54)  (418)
Małgorzata Wolszczak  (417)
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej  (414)
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego  (414)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013  (414)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2014  (412)
Informacja o wglądzie w spis wyborców  (410)
Maria Fusiek  (409)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2010  (408)
Formularz - członkowie komisji wyborczych  (408)
Ogłoszenie Nr 3/2016  (408)
INFORMACJA  (405)
Protokół z dnia 17.05.2012 r .  (403)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (402)
PROTOKÓŁ Nr LIII (53)  (402)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  (400)
Protokół z dnia 05.07.2012 r .  (400)
Protokół z dnia 03.04.2012 r.   (399)
KOMUNIKAT  (399)
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010  (394)
Protokół z dnia 01.04.2015 r.   (392)
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej  (392)
Tadeusz Czerski  (392)
Protokół z dnia 11.09.2012 r.  (391)
Ogłoszenie Nr 4/2017  (390)
Protokół z dnia 24.02.2012 r.   (389)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2014  (389)
Regina Cieślakowska  (388)
Protokół z dnia 18.10.2012 r.   (388)
Lista przewodniczących i zastępców obwodowych komisji ds. referendum  (386)
Lidia Sikorska  (386)
Protokół z dnia 11.12.2012 r.  (385)
Protokół z kontroli składek płatnika UM Kozienice  (385)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (381)
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2013  (378)
PROTOKÓŁ Nr II /2014  (377)
PROTOKÓŁ Nr I(1)2014  (376)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014  (375)
Plany audytu  (370)
Protokół z dnia 26.01.2012 r.   (368)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej  (368)
PROTOKÓŁ Nr L (50)  (367)
Protokół z dnia 26.08.2015 r.  (366)
Protokół z dnia 25.09.2015 r.  (362)
Sprawozdanie za 2015 rok  (361)
Ogłoszenie Nr 1/2017  (360)
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013  (359)
Obwody głosowania  (359)
Protokół z dnia 21.08.2015 r.  (359)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2014  (358)
Ogłoszenie Nr 5/2015  (355)
Stanisława Nowicka   (355)
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2016 ROKU  (354)
Anna Łukasiewicz Wojtunik  (353)
PROTOKÓŁ Nr LII (52)  (348)
Sprawozdawczość budżetowa od początku roku do dnia 30 września roku 2015  (347)
PROTOKÓŁ Nr V/2015  (347)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2010  (347)
Pomoc publiczna udzielona w 2014 roku  (347)
PROTOKÓŁ Nr LI (51)  (346)
Ogłoszenie Nr 2/2017  (345)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (345)
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013  (339)
Rok 2016  (339)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2010  (338)
Ogłoszenie Nr 2/2017  (336)
PROTOKÓŁ Nr IV/2014  (334)
Sprawozdawczość budżetowa za 2015 r.   (332)
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2010  (331)
Protokół z dnia 17.07.2015 r.  (331)
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013  (329)
PROTOKÓŁ Nr VII/2015  (329)
PROTOKÓŁ Nr III /2014  (328)
Za 2016 rok  (327)
PROTOKÓŁ Nr VI/2015   (327)
Tomasz Janeczek  (326)
PROTOKÓŁ Nr XIX/2012  (325)
Ogłoszenie Nr 1/2016  (324)
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2013  (323)
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2012  (321)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015   (320)
Raport z kontroli parku miejskiego  (320)
PROTOKÓŁ Nr XXI/2012  (319)
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013  (319)
Protokół z dnia 9.12.2015 r.   (318)
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012  (316)
Sprawozdanie za 2013 rok  (316)
PROTOKÓŁ Nr VI/2011  (316)
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013  (315)
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  (314)
PROTOKÓŁ Nr XI/2011  (314)
Pomoc publiczna udzielona w 2009 roku  (313)
Wystąpienie pokontrolne  (312)
Kontrola problemowa w Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego oraz w jednostce budżetowej pad nazwą Zarządzanie Mieniem Komunalnym.  (312)
PROTOKÓŁ Nr XII/2011  (311)
PROTOKÓŁ Nr II  (311)
Za 2015 rok  (310)
PROTOKÓŁ Nr X/2015  (309)
Pomoc publiczna udzielona w 2013 roku  (309)
PROTOKÓŁ Nr XVI/2011  (307)
PROTOKÓŁ Nr XV/2011  (306)
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013  (305)
Ogłoszenie 5/2015  (303)
PROTOKÓŁ Nr XIII/2011  (302)
Protokół Nr XXXV(35)2009  (302)
Informacja pokontrolna nr POKL.09.01.02-14-109/12-01  (301)
PROTOKÓŁ Nr III  (300)
PROTOKÓŁ Nr X/2011  (298)
PROTOKÓŁ Nr XX/2012  (298)
PROTOKÓŁ Nr XXV/2012  (296)
PROTOKÓŁ Nr VII/2011  (296)
PROTOKÓŁ Nr I  (296)
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2012  (296)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert   (294)
PROTOKÓŁ Nr XVII/2011  (294)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2011  (293)
PROTOKÓŁ Nr XIV/2011  (292)
Ogłoszenie Nr 5/2017  (291)
PROTOKÓŁ Nr XL/2009  (290)
Rok 2015  (290)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (290)
Protokół Nr XXV(25)2008  (288)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za I kwartał 2016 roku  (288)
PROTOKÓŁ Nr XXX/2013  (288)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2010  (287)
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2012  (287)
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2012  (286)
PROTOKÓŁ Nr IV  (285)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (282)
PROTOKÓŁ Nr XXII/2012  (282)
PROTOKÓŁ Nr V  (281)
Ogłoszenie Nr 4/2016  (279)
Protokół kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Kozienicach  (278)
Protokół Nr XIII(13)2007  (277)
PROTOKÓŁ NR XIII/2015  (277)
Ogłoszenie Nr 2/2017  (275)
Rok 2015  (273)
Protokół Nr XXXII(32)2009  (270)
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012  (269)
Rok 2016  (268)
Protokół z dnia 17.03.2016 r.   (268)
Sprawozdanie za 2014 rok  (267)
Protokół z dnia 26.01.2017 r.   (266)
Protokół Nr I(1)2006  (266)
PROTOKÓŁ Nr IX/2011  (265)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010  (265)
Protokół Nr VIII(8)2007  (265)
PROTOKÓŁ Nr IX/2015  (264)
Protokół Nr III(3)2006  (264)
Protokół Nr XXXI(31)2009  (263)
Protokół Nr XXIX(29)2008  (263)
Protokół z dnia 18.02.2016 r.   (262)
PROTOKÓŁ Nr XI/2015  (261)
Protokół Nr XIX(19)2008  (261)
Protokół Nr XXIV(24)2008  (261)
Protokół Nr VII(7)2007  (260)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010  (260)
Protokół Nr II(2)2006  (260)
Protokół z dnia 20.01.2016 r.  (259)
Protokół Nr IV(4)2006  (259)
Protokół Nr XVI(16)2007  (258)
Protokół Nr XXVI(26)2008  (257)
Protokół Nr VI(6)2007  (257)
Protokół Nr XXI(21)2008 z   (257)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za II kwartał 2016 roku  (256)
Protokół Nr XVII(17)2008  (256)
Protokół Nr XXVII(27)2008  (256)
Protokół Nr X(10)2007  (255)
Protokół z dnia 20.05.2016 r.  (255)
Protokół Nr IX(9)2007  (255)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2009  (253)
Protokół Nr XXXVII(37)2009  (253)
Protokół Nr XII(12)2007  (252)
Protokół Nr XXX(30)2009  (252)
Protokół Nr V(5)2007  (251)
Protokół Nr XXVIII(28)2008  (251)
Protokół Nr XXXIV(34)2009  (250)
Protokół Nr XX(20)2008  (250)
Protokół Nr XXXIII(33)2009  (249)
Protokół z dnia 02.09.2016 r.  (249)
Protokół Nr XIV(14)2007  (248)
Ogłoszenie Nr 2/2016  (247)
Protokół Nr XI(11)2007  (246)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2009   (245)
Protokół z dnia 30.06.2016 r.  (244)
Ogłoszenie Nr 1/2015   (243)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2009  (243)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku  (242)
Protokół Nr XXIII(23)2008   (241)
Protokół Nr XVIII(18)2008  (240)
Protokół z dnia 21.12.2016 r.   (239)
Ogłoszenie Nr 3/2016  (239)
Ogłoszenie Nr 2/2015   (238)
Protokół Nr XXXVI(36)2009  (238)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (236)
Protokół Nr XV(15)2007  (234)
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego  (233)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za III kwartał 2016 roku   (232)
Protokół Nr XXII(22)2008  (227)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (225)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny.  (224)
Protokół z dnia 10.08.2016 r.  (223)
Ogłoszenie Nr 3/2015  (223)
Informacja  (222)
Kuźmiński Marek Jan   (219)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (218)
Ogłoszenie Nr 4/2015  (217)
Uchwały pozabudżetowe  (217)
Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kozienice  (217)
Sprawozdania z audytu  (216)
Uchwała Nr 1/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej  (215)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (214)
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach   (212)
PROTOKÓŁ NR XVII/2016  (212)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (209)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (208)
PROTOKÓŁ Nr XII/2015  (206)
Informacja o składach osobowych komisji wyborczych  (205)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2016r.  (205)
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych i powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.   (204)
Ustalenia kontroli w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej w 2015 r. w rozdziale 80110 - Gimnazja na sfinansowanie kosztów podręczników  (201)
Obwieszczenie Burmistrza  (196)
Sprawozdawczość budżetowa za 2016 rok  (195)
Komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach zarządzonych na dzień 31 lipca 2016 r.  (193)
Protokół z dnia 18.10.2016 r.  (192)
Projekt wystąpienia pokontrolnego  (191)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu  (190)
Protokół z dnia 24.11.2016 r.  (188)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach o dyżurach  (183)
PROTOKÓŁ NR XVI/2016   (180)
PROTOKÓŁ NR XIV/2016  (178)
Protokół z dnia 14.02.2017 r.   (176)
Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z 2016 r. w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze na realizację Programu Rodzina+  (176)
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOZIENICE na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r.  (174)
Ogłoszenie Nr 1/2017  (173)
PROTOKÓŁ NR XIX/2016   (173)
Protokół z dnia 01.03.2017 r.   (172)
PROTOKÓŁ NR XV/2016   (172)
Ogłoszenie Nr 5/2016  (165)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2017  (165)
Ogłoszenie Nr 4/2017  (160)
Ogłoszenie Nr 4/2017  (156)
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  (151)
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016   (151)
PROTOKÓŁ NR XXI/2016  (146)
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice.  (144)
PROTOKÓŁ NR XXIII/2016   (142)
Protokół  (141)
Plan zebrań wiejskich i komitetów osiedlowych  (140)
Sprawozdania budżetowe Gminy Kozienice za I kwartał 2017 roku  (136)
Sylwia Wąsik  (135)
PROTOKÓŁ NR XXII/2016   (131)
PROTOKÓŁ NR XX/2016  (128)
Protokół z dnia 06.04.2017 r.  (126)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (120)
PROTOKÓŁ NR XXIV/2016   (115)
PROTOKÓŁ NR XXV/2017  (114)
Protokół z dnia 24.05.2017 r.   (113)
PROTOKÓŁ NR XXVI/2017  (109)
PROTOKÓŁ NR XXVII/2017  (108)
Rodzina 500+  (108)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (103)
Protokół z dnia 04.07.2017 r.   (97)
PROTOKÓŁ NR XXXI/2017   (96)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (95)
Protokół z dnia 20.07.2017 r.   (94)
PROTOKÓŁ NR XXX/2017   (90)
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017   (89)
PROTOKÓŁ NR XXIX/2017  (89)
Sprawozdania budżetowe Gminy Kozienice za II kwartał 2017 roku  (77)
Ogłoszenie Nr 1/2017  (76)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (75)
Protokół kontroli prowadzenia rejestru wyborców w Gminie Kozienice.  (75)
Ogłoszenie Nr 5/2017  (74)
Protokół z dnia 05.09.2017 r.   (68)
Otwarty konkurs ofert  (65)
Wydział Promocji, Kultury i Sportu  (52)
Protokół z dnia 10.10.2017 r.   (48)
PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017   (45)
PROTOKÓŁ NR XXXII/2017   (40)
Księga rejestrowa instytucji kultury  (38)
Otwarty konkurs ofert   (37)
Rejestr instytucji kultury  (33)
Budżet Gminy Kozienice  (29)
Uchwały Rady Miejskiej  (26)
Sprawozdania budżetowe Gminy Kozienice za III kwartał 2017 roku  (24)
Wieloletnia Prognoza Finansowa  (23)
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017   (23)
Prawo miejscowe  (20)
PROTOKÓŁ NR XXXV/2017   (18)
Zagospodarowanie przestrzenne  (17)
Strategie, plany, programy  (17)
Zarządzenia Burmistrza  (17)
Podatki i opłaty  (9)
Protokół z dnia 23.11.2017 r.  (8)
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego  (6)
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  (3)