Statystyka
Ilość odwiedzin: 3537533
Aktualizacja: 2017-09-19 11:39:35
Statystyki
Informacje ogólne  (272452)
Oferty pracy  (20845)
Konkursy  (18679)
Urząd Miejski  (18557)
Ogłoszenia o naborze  (12449)
Rada Miejska  (11679)
Burmistrz Gminy  (8625)
Oświata  (6564)
Jednostki organizacyjne  (6273)
Finanse i majątek Gminy  (6254)
Prawo lokalne  (5806)
Wybory Samorządowe  (5796)
Wybory i referenda  (5697)
Jednostki pomocnicze  (5635)
Gospodarka odpadami  (5526)
Wyniki naboru  (5513)
Telefony Urzędu  (5491)
Dostęp do informacji publicznej  (5308)
Kontakt  (4680)
Wydziały  (4532)
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi  (4489)
Postępowanie kwalifikacyjne  (4391)
Rejestry i ewidencje  (4344)
Dane o środowisku  (4299)
Audyt i kontrole  (4253)
Narady Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych  (4252)
Mieszkalnictwo  (4207)
Oświadczenia majątkowe  (4195)
Oświadczenia majątkowe  (4144)
Stypendia / Nagrody  (4006)
Pracownicy Urzędu Miejskiego  (3415)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (3389)
Kadencja VII (2014-2018)  (3249)
Kadencja VI (2010-2014)  (3072)
Wybory prezydenckie 2015  (3035)
Oświadczenia majątkowe  (2836)
Godziny pracy Urzędu  (2663)
Kierownictwo  (2572)
Sesje Rady (Kadencja 2010-2014)  (2457)
Sesje Rady (Kadencja 2006-2010)  (2372)
Harmonogram posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej  (2328)
Sesje Rady  (2252)
Pozostałe kontrole  (2250)
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  (2221)
Wyniki wyborów samorządowych  (2214)
Jednostki budżetowe  (2178)
Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną  (2035)
Sołectwa  (1979)
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  (1962)
Bożek Martin  (1945)
Petycje  (1926)
Regulamin organizacyjny  (1860)
Wybory do Parlamentu Europejskiego  (1858)
Małgorzata Bebelska  (1856)
Informacje dla wyborcy Gminy Kozienice  (1840)
Portal Obsługi Podatnika  (1717)
Sprawozdawczość budżetowa  (1712)
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/  (1693)
Program usuwania wyrobów zawierających azbest  (1690)
Iwona Kania  (1687)
Komisje Rady  (1678)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (1623)
Statut Gminy  (1598)
Komitety osiedlowe  (1577)
Dyrektorzy  (1573)
Spółki  (1523)
Sesje Rady (Kadencja 2014-2018)  (1509)
Regulamin wynagradzania nauczycieli   (1497)
Udzielone stypendia  (1491)
Majątek Gminy  (1490)
Referendum zarządzone na dzień 06.09.2015  (1483)
Protokół z kontroli RIO   (1477)
Rozpatrywanie skarg i wniosków  (1406)
Piotr Szafran  (1396)
EKOKARTY  (1376)
Kontrole Najwyższej Izby Kontroli  (1372)
Dyżury radnych  (1321)
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych   (1316)
Samodzielne stanowiska  (1267)
Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się  (1253)
Andrzej Boryczka   (1234)
Dostęp do dokumentów Rady  (1218)
Igor Czerwiński  (1204)
Dodatki mieszkaniowe  (1191)
Jarosław Traczyk  (1187)
Zbiorcze wyniki  (1186)
Sprawozdania z działalności kontrolnej  (1183)
Andrzej Jung   (1177)
Umorzenia, pomoc publiczna  (1165)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  (1148)
Cytryniak Józef  (1146)
Informacje dla wyborców Gminy Kozienice  (1139)
Robert Wojcieszek   (1137)
Elwira Kozłowska  (1130)
Lucyna Malec  (1118)
Zakłady budżetowe  (1117)
Tryb pracy Rady  (1109)
Powiadomienia SMS  (1085)
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1082)
Lista osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych  (1078)
Wybory uzupełniające 2016  (1072)
Robert Boryczka  (1061)
Osiągnięty poziom recyklingu i odzysku odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji  (1060)
Wydział Edukacji  (1034)
Program ochrony środowiska  (998)
Sekretarz  (975)
Pojemniki do zbiórki zużytych baterii  (969)
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska  (963)
Dodatek energetyczny  (959)
Protokół z kontroli archiwum zakładowego   (952)
Wskaźniki oświatowe   (951)
Wydział Polityki Społecznej  (942)
Wybory ławników  (936)
Barbara Galińska  (936)
Wydział Promocji, Kultury i Sportu  (934)
Wyniki konsultacji społecznych  (927)
Stanisław Siderski  (925)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  (919)
Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych  (917)
Przyjęcia ineresantów  (911)
Zastępcy Burmistrza  (911)
Wykaz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Gminy Kozienice  (910)
Zając Krzysztof  (908)
Miejsce zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych  (907)
Malec Ewa  (902)
Zbiórka przeterminowanych leków  (896)
Tomasz Trela  (889)
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  (879)
Kuźmiński Marek  (877)
Wydział Polityki Społecznej  (874)
Obwieszczenie PKW  (867)
Teresa Starzyńska  (859)
Wydział Edukacji  (857)
Rejonowa Komisja Wyborcza nr 11 w Radomiu  (851)
Marianna Włodarczyk  (843)
Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzata  (835)
Kurp Anna  (833)
Udostępnianie prawa  (833)
Wydział Infrastruktury  (824)
Izabela Baranowska  (821)
Wydział Kadr Obsługi Rady i Informatyzacji  (817)
Program Ochrony Środowiska  (817)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (811)
Wybory do izb rolniczych  (810)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  (809)
Ustawa o funduszu sołeckim  (808)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (797)
Skarbnik  (793)
Elżbieta Stąpór  (790)
Alicja Lichota   (771)
Wydział Finansowo - Budżetowy  (770)
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  (769)
Wołos Renata  (766)
Pułkowski Edward  (762)
Abramczyk Anna  (760)
Robert Gregorczyk   (749)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (744)
Marcin Zmitrowicz  (740)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (737)
Joanna Kalbarczyk  (735)
Burmistrz  (731)
Pion ochrony - Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych  (728)
Prawda Mariusz  (719)
Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji  (708)
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej  (702)
Rejestr placówek wsparcia dziennego  (701)
Zając Ryszard  (697)
Marek Kucharski  (697)
Udzielone nagrody  (681)
Świechowska Zofia  (676)
Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej  (653)
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Kozienice  (652)
Gogacz Andrzej  (646)
Herb i pieczęć  (641)
Edward Błaż  (640)
Wydział Organizacyjno Gospodarczy  (635)
Kordula Alicja Stanisława  (634)
Halina Grudzień  (634)
Artur Kacprzak  (634)
Kowalski Włodzimierz  (631)
Druki oświadczenia majątkowego  (621)
Sprawozdawczość budżetowa za 2013 rok  (617)
Pomoc publiczna  (617)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (614)
Bernadeta Zielona  (613)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice  (611)
Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej  (611)
Uchwały w sprawie obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych  (606)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (606)
Agnieszka Kudła   (605)
Prawda Mariusz  (604)
Gugała Teresa  (603)
Kordula Alicja  (601)
Kobus Artur Jan  (597)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (595)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2014 roku  (591)
Gogacz Andrzej  (590)
Kowalczyk Krzysztof   (586)
Burmistrz Gminy  (580)
Zając Krzysztof Anatol   (571)
Informacja dla wyborców  (566)
Dotyczy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  (566)
Bogumiła Iskra  (565)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (565)
Komunikat  (562)
Pawlik Krzysztof  (558)
Druki oświadczenia majątkowego  (558)
Grażyna Wrona  (557)
Raport z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2011-2012  (556)
Kurek Grzegorz Sławomir   (555)
Program Ochrony Środowiska (aktualizacja - projekt)   (555)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (553)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2012 rok  (553)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (551)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych...   (550)
Lucyna Mańkowska   (550)
Ogłoszenie  (549)
Uprawnieni do głosowania wg. obwodów głosowania  (547)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (545)
Elżbieta Dębowska  (544)
Danuta Wiącek  (542)
Wykonanie budżetu Gminy Kozienice za 2014 rok  (542)
Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego przeciwdziałania infekcji HPV  (540)
Wystąpienie pokontrolne w zakresie nadzoru nad realizacją przez KGK  (537)
Ogłoszenie 5/2015  (531)
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców  (531)
Wołos Andrzej  (529)
Wrona Grzegorz   (528)
Wystąpienie pokontrolne  (525)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli  (523)
Urszula Strzelczyk   (522)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (521)
Wystąpienie pokontrolne - Wybór ławników  (518)
Cecylia Kinecka  (518)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (517)
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (515)
Okręgowa Komisja Wyborcza w Radomiu  (514)
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH...   (514)
Kowalski Andrzej   (514)
Zdzisław Włodarski  (513)
ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  (512)
Składy komisji z funkcjami  (512)
Elżbieta Seremak  (510)
UMORZENIA W 2009 ROKU   (510)
Oczekiwania inwestycyjne mieszkańców Gminy Kozienice na 2015 rok  (509)
Ogłoszenie wyników konkursu  (507)
Wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  (505)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (504)
Krzysztof Reczek  (503)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 25 kwietnia 2014 roku  (500)
Krzysztof Ludwiczak  (499)
Boryczka Barbara  (499)
Pawlik Krzysztof Piotr  (498)
Zając Ryszard   (497)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (494)
Kowalski Andrzej  (492)
Ptaszek Mariusz  (492)
Krzysztof Karczmarski  (490)
Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za okres 2009-2010 r.  (490)
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej   (489)
Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej  (489)
Kowalski Włodzimierz   (487)
Malec Ewa   (487)
Sylwia Pilecka  (486)
Jerzy Wach  (484)
Kuźnar Stanisław  (482)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2009 roku  (481)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  (478)
Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika  (477)
Kapusta Marek  (476)
Katarzyna Bąk  (475)
Protokoły dotacji i pożyczki z kontroli realizacji zadania  (473)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (473)
Informacje dla wyborców  (467)
Protokół z dnia 17.01.2014 r.   (465)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (464)
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i nadzoru właścicielskiego  (463)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2011   (459)
Sprawozdawczość budżetowa za II kwartał 2014 roku  (458)
Kuźnar Stanisław  (452)
Protokół z dnia 21.02.2013 r.   (452)
Rb-NDS Sprawozdanie o nadzyżce/deficycie  (451)
Wzór listy osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2016-2019  (451)
Lenarczyk Daniel  (449)
Małgorzata Utnicka  (449)
Wnioski z zebrań wiejskich  (449)
Protokół z kontroli rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych  (444)
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019  (441)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2013  (441)
Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych  (439)
Obwieszczenie  (437)
Wołos Andrzej   (437)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (władza rodzicielska)  (435)
Protokół z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym  (433)
Wystąpienie pokontrolne kontroli Archiwum Państwowego  (432)
Wzór karty zgłoszeniowej kandydata naławnika  (431)
Protokół z dnia 17.12.2013 r.  (430)
Obwieszczenie  (430)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2015 roku  (426)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2010  (424)
Jadwiga Ilnicka  (422)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (420)
Ogłoszenie  (419)
Protokół kontroli w zakresie postępowania z dokumentacją wywłaszczeniową  (416)
Protokół z dnia 20.05.2013 r.   (416)
PROTOKÓŁ Nr XL/2013   (415)
Informacja Orange Polska  (415)
Protokół z dnia 27.05.2014 r.  (414)
Jednostka Realizująca Projekt ds. Funduszu Spójności  (414)
Zasady wyborów  (409)
Protokół z dnia 18.03.2014 r.  (409)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice   (409)
Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice za lata 2013-2014  (407)
Rada Miejska  (406)
Protokół z dnia 25.07.2013 r.  (405)
Zamówienia publiczne  (405)
Protokół z dnia 18.08.2014 r.  (404)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (404)
OGŁOSZENIE  (403)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2014  (403)
Protokół z dnia 18.12.2014 r.  (403)
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego  (403)
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych  (402)
Protokół z dnia 19.11.2013 r.  (402)
Grażyna Grześków  (402)
Protokół z dnia 20.01.2015 r.   (398)
Protokół z dnia 10.10.2013 r  (398)
Maria Sampolińska  (398)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2014  (397)
Protokół z dnia 17.06.2013 r.   (397)
Protokół z dnia 22.05.2015 r.   (396)
Protokół z dnia 14.11.2014 r.  (395)
Wyniki konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (395)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych oraz powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (394)
Protokół z dnia 03.07.2014 r.   (394)
Protokół z dnia 09.09.2014 r.  (393)
Maciejewski Piotr Jerzy   (393)
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej  (391)
Obwieszczenie  (391)
Pułkowski Edward   (390)
Protokół z dnia 31.01.2013 r.  (389)
Ewa Lenarczyk  (387)
Raport z czynności kontrolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (386)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2014  (386)
Wystąpienie pokontrolne  (386)
Protokół z dnia 23.10.2014 r.   (385)
Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum  (384)
Protokół z dnia 24.04.2014 r.  (383)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  (381)
PROTOKÓŁ Nr LIV (54)  (379)
Małgorzata Wolszczak  (378)
Obwieszczenie  (377)
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego o liczbie wybieranych łaników na kadencję 2016-2019  (376)
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum  (376)
Informacja  (376)
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej  (374)
Informacja  (374)
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego  (374)
Protokół z dnia 04.07.2013 r.   (373)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2010  (371)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013  (370)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej  (370)
Ogłoszenie  (369)
INFORMACJA  (368)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2014  (368)
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010  (367)
KOMUNIKAT  (366)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2016 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (360)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)  (360)
PROTOKÓŁ Nr LIII (53)  (359)
Protokół z dnia 01.04.2015 r.   (359)
Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2015 r.  (356)
Protokół z dnia 05.07.2012 r .  (355)
Protokół z dnia 03.04.2012 r.   (355)
Protokół z dnia 24.02.2012 r.   (354)
Lidia Sikorska  (353)
Protokół z dnia 17.05.2012 r .  (353)
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kozienice  (353)
Maria Fusiek  (353)
Protokół z dnia 11.12.2012 r.  (353)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2014  (350)
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2013  (348)
Informacja o wglądzie w spis wyborców  (347)
Protokół z dnia 18.10.2012 r.   (346)
Protokół z dnia 11.09.2012 r.  (345)
Formularz - członkowie komisji wyborczych  (345)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  (343)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej  (342)
PROTOKÓŁ Nr I(1)2014  (340)
Regina Cieślakowska  (339)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014  (338)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (338)
Tadeusz Czerski  (338)
Ogłoszenie Nr 2/2017  (336)
PROTOKÓŁ Nr L (50)  (335)
Lista przewodniczących i zastępców obwodowych komisji ds. referendum  (332)
Protokół z dnia 26.01.2012 r.   (332)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (331)
Protokół z kontroli składek płatnika UM Kozienice  (330)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2014  (329)
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013  (325)
Stanisława Nowicka   (323)
PROTOKÓŁ Nr II /2014  (320)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2010  (318)
PROTOKÓŁ Nr LI (51)  (317)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej  (317)
PROTOKÓŁ Nr LII (52)  (315)
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej  (314)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2010  (312)
Protokół z dnia 21.08.2015 r.  (312)
PROTOKÓŁ Nr V/2015  (310)
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013  (310)
Pomoc publiczna udzielona w 2014 roku  (307)
Protokół z dnia 25.09.2015 r.  (306)
Protokół z dnia 26.08.2015 r.  (305)
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2010  (302)
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013  (301)
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2013  (299)
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2016 ROKU  (295)
PROTOKÓŁ Nr III /2014  (294)
Obwody głosowania  (294)
Sprawozdanie za 2015 rok  (293)
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013  (290)
PROTOKÓŁ Nr XIX/2012  (289)
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli  (289)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (288)
Protokół z dnia 17.07.2015 r.  (287)
PROTOKÓŁ Nr VI/2011  (286)
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2012  (285)
PROTOKÓŁ Nr IV/2014  (284)
PROTOKÓŁ Nr VI/2015   (284)
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013  (283)
Protokół Nr XXXV(35)2009  (279)
Anna Łukasiewicz Wojtunik  (278)
Rok 2016  (278)
PROTOKÓŁ Nr II  (277)
Pomoc publiczna udzielona w 2013 roku  (277)
Pomoc publiczna udzielona w 2009 roku  (277)
PROTOKÓŁ Nr VII/2015  (277)
PROTOKÓŁ Nr XXI/2012  (276)
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012  (276)
PROTOKÓŁ Nr XII/2011  (275)
PROTOKÓŁ Nr XI/2011  (275)
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013  (275)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015   (275)
PROTOKÓŁ Nr XV/2011  (274)
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2012  (273)
PROTOKÓŁ Nr XIII/2011  (271)
Protokół z dnia 9.12.2015 r.   (269)
Sprawozdawczość budżetowa od początku roku do dnia 30 września roku 2015  (268)
PROTOKÓŁ Nr XL/2009  (268)
Raport z kontroli parku miejskiego  (268)
Audyt  (267)
PROTOKÓŁ Nr X/2011  (266)
PROTOKÓŁ Nr XVI/2011  (266)
Sprawozdawczość budżetowa za 2015 r.   (266)
PROTOKÓŁ Nr III  (265)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2010  (264)
Protokół Nr XXV(25)2008  (264)
PROTOKÓŁ Nr XIV/2011  (264)
PROTOKÓŁ Nr I  (263)
PROTOKÓŁ Nr VII/2011  (263)
PROTOKÓŁ Nr X/2015  (262)
Kontrola problemowa w Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego oraz w jednostce budżetowej pad nazwą Zarządzanie Mieniem Komunalnym.  (262)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (258)
PROTOKÓŁ Nr XXX/2013  (257)
PROTOKÓŁ Nr XVII/2011  (257)
Tomasz Janeczek  (257)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2011  (256)
PROTOKÓŁ Nr XXV/2012  (256)
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2012  (255)
PROTOKÓŁ Nr XX/2012  (255)
PROTOKÓŁ Nr XXII/2012  (253)
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2012  (252)
Sprawozdanie za 2013 rok  (252)
PROTOKÓŁ Nr V  (252)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (252)
Wystąpienie pokontrolne  (249)
PROTOKÓŁ Nr IV  (248)
Protokół Nr XIII(13)2007  (247)
Protokół Nr XXXII(32)2009  (246)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert   (245)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (244)
Za 2016 rok  (244)
Protokół Nr VIII(8)2007  (242)
Za 2015 rok  (239)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010  (239)
Protokół Nr XIX(19)2008  (237)
Protokół Nr III(3)2006  (237)
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012  (236)
Protokół Nr VII(7)2007  (236)
Protokół Nr I(1)2006  (236)
Protokół Nr XXXI(31)2009  (236)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010  (236)
PROTOKÓŁ Nr IX/2011  (235)
Protokół Nr XXI(21)2008 z   (234)
Plany audytu  (234)
Protokół Nr XXVII(27)2008  (233)
Protokół Nr VI(6)2007  (233)
Protokół Nr XVII(17)2008  (233)
Protokół Nr XXIX(29)2008  (233)
Protokół Nr X(10)2007  (233)
Protokół Nr II(2)2006  (232)
Protokół Nr IX(9)2007  (232)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2009  (232)
Protokół Nr XVI(16)2007  (232)
Protokół Nr XII(12)2007  (231)
Protokół Nr XXIV(24)2008  (231)
Protokół Nr V(5)2007  (230)
PROTOKÓŁ NR XIII/2015  (230)
Protokół Nr IV(4)2006  (230)
Protokół Nr XXXVII(37)2009  (230)
Protokół z dnia 17.03.2016 r.   (229)
Protokół z dnia 18.02.2016 r.   (229)
Protokół Nr XXXIV(34)2009  (228)
Protokół Nr XXVI(26)2008  (228)
Protokół Nr XIV(14)2007  (227)
Protokół kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Kozienicach  (226)
Protokół Nr XX(20)2008  (226)
Protokół Nr XXX(30)2009  (226)
Protokół Nr XXVIII(28)2008  (225)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2009   (225)
Informacja pokontrolna nr POKL.09.01.02-14-109/12-01  (225)
Rok 2015  (224)
Protokół Nr XI(11)2007  (223)
PROTOKÓŁ Nr IX/2015  (222)
Protokół Nr XXXIII(33)2009  (222)
Protokół z dnia 20.01.2016 r.  (221)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2009  (220)
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  (219)
PROTOKÓŁ Nr XI/2015  (218)
Protokół Nr XXIII(23)2008   (218)
Protokół Nr XXXVI(36)2009  (217)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za I kwartał 2016 roku  (217)
Protokół Nr XVIII(18)2008  (217)
Protokół z dnia 20.05.2016 r.  (213)
Rok 2016  (213)
Sprawozdanie za 2014 rok  (212)
Protokół Nr XV(15)2007  (209)
Protokół z dnia 02.09.2016 r.  (205)
Protokół Nr XXII(22)2008  (204)
Rok 2015  (204)
Protokół z dnia 30.06.2016 r.  (200)
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego  (197)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za II kwartał 2016 roku  (192)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (186)
Protokół z dnia 10.08.2016 r.  (186)
Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kozienice  (184)
Protokół z dnia 26.01.2017 r.   (184)
Informacja  (182)
Uchwała Nr 1/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej  (180)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (180)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (179)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (177)
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach   (175)
PROTOKÓŁ Nr XII/2015  (173)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (171)
Protokół z dnia 21.12.2016 r.   (171)
Informacja o składach osobowych komisji wyborczych  (171)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2016r.  (168)
PROTOKÓŁ NR XVII/2016  (166)
Kuźmiński Marek Jan   (166)
Obwieszczenie Burmistrza  (165)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku  (164)
Komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach zarządzonych na dzień 31 lipca 2016 r.  (159)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny.  (158)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu  (158)
PROTOKÓŁ NR XIV/2016  (156)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (155)
PROTOKÓŁ NR XVI/2016   (149)
Protokół z dnia 18.10.2016 r.  (149)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach o dyżurach  (147)
PROTOKÓŁ NR XV/2016   (144)
PROTOKÓŁ NR XIX/2016   (143)
Plan zebrań wiejskich i komitetów osiedlowych  (140)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za III kwartał 2016 roku   (139)
Ustalenia kontroli w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej w 2015 r. w rozdziale 80110 - Gimnazja na sfinansowanie kosztów podręczników  (135)
Projekt wystąpienia pokontrolnego  (134)
Protokół z dnia 24.11.2016 r.  (134)
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych i powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.   (132)
Sprawozdania z audytu  (131)
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016   (124)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (120)
Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z 2016 r. w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze na realizację Programu Rodzina+  (115)
Sprawozdawczość budżetowa za 2016 rok  (111)
Protokół z dnia 01.03.2017 r.   (110)
PROTOKÓŁ NR XXI/2016  (107)
Protokół z dnia 14.02.2017 r.   (106)
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOZIENICE na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r.  (105)
PROTOKÓŁ NR XX/2016  (99)
Uchwały pozabudżetowe  (96)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (95)
PROTOKÓŁ NR XXII/2016   (95)
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  (94)
PROTOKÓŁ NR XXIII/2016   (94)
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice.  (90)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2017  (86)
Sprawozdania budżetowe Gminy Kozienice za I kwartał 2017 roku  (77)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (75)
PROTOKÓŁ NR XXIV/2016   (73)
Sylwia Wąsik  (72)
PROTOKÓŁ NR XXV/2017  (69)
Protokół  (67)
Otwarty konkurs ofert  (65)
PROTOKÓŁ NR XXVI/2017  (60)
PROTOKÓŁ NR XXVII/2017  (57)
Protokół z dnia 06.04.2017 r.  (56)
Rodzina 500+  (52)
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017   (49)
Protokół z dnia 24.05.2017 r.   (47)
PROTOKÓŁ NR XXIX/2017  (44)
PROTOKÓŁ NR XXX/2017   (40)
PROTOKÓŁ NR XXXI/2017   (37)
Otwarty konkurs ofert   (37)
Protokół z dnia 04.07.2017 r.   (33)
Protokół kontroli prowadzenia rejestru wyborców w Gminie Kozienice.  (32)
Budżet Gminy Kozienice  (29)
Uchwały Rady Miejskiej  (26)
Protokół z dnia 20.07.2017 r.   (26)
Wieloletnia Prognoza Finansowa  (23)
Prawo miejscowe  (20)
Sprawozdania budżetowe Gminy Kozienice za II kwartał 2017 roku  (19)
Strategie, plany, programy  (17)
Zarządzenia Burmistrza  (17)
Zagospodarowanie przestrzenne  (17)
Podatki i opłaty  (9)
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego  (5)
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  (3)
Protokół z dnia 05.09.2017 r.   (2)
PROTOKÓŁ NR XXXII/2017   (2)
PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017   (2)