Statystyka
Ilość odwiedzin: 2927212
Aktualizacja: 2017-05-25 14:27:19
Statystyki
Informacje ogólne  (260310)
Oferty pracy  (17793)
Urząd Miejski  (16499)
Konkursy  (16186)
Rada Miejska  (10738)
Ogłoszenia o naborze  (10392)
Burmistrz Gminy  (7873)
Oświata  (5926)
Finanse i majątek Gminy  (5794)
Jednostki organizacyjne  (5737)
Wybory Samorządowe  (5440)
Prawo lokalne  (5362)
Wybory i referenda  (5339)
Jednostki pomocnicze  (5137)
Gospodarka odpadami  (5023)
Dostęp do informacji publicznej  (4872)
Telefony Urzędu  (4603)
Wyniki naboru  (4330)
Kontakt  (4243)
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi  (4186)
Wydziały  (3996)
Dane o środowisku  (3946)
Rejestry i ewidencje  (3927)
Audyt i kontrole  (3909)
Mieszkalnictwo  (3838)
Oświadczenia majątkowe  (3827)
Oświadczenia majątkowe  (3766)
Narady Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych  (3751)
Stypendia / Nagrody  (3478)
Postępowanie kwalifikacyjne  (3330)
Pracownicy Urzędu Miejskiego  (3043)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (2998)
Kadencja VI (2010-2014)  (2876)
Kadencja VII (2014-2018)  (2849)
Wybory prezydenckie 2015  (2771)
Oświadczenia majątkowe  (2611)
Godziny pracy Urzędu  (2314)
Kierownictwo  (2281)
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  (2221)
Sesje Rady (Kadencja 2010-2014)  (2209)
Sesje Rady (Kadencja 2006-2010)  (2139)
Harmonogram posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej  (2104)
Sesje Rady  (2042)
Wyniki wyborów samorządowych  (1985)
Pozostałe kontrole  (1973)
Jednostki budżetowe  (1959)
Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną  (1805)
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  (1774)
Wybory do Parlamentu Europejskiego  (1772)
Informacje dla wyborcy Gminy Kozienice  (1743)
Sołectwa  (1676)
Regulamin organizacyjny  (1658)
Małgorzata Bebelska  (1639)
Bożek Martin  (1609)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (1572)
Petycje  (1543)
Iwona Kania  (1530)
Portal Obsługi Podatnika  (1527)
Program usuwania wyrobów zawierających azbest  (1515)
Komisje Rady  (1511)
Statut Gminy  (1457)
Sprawozdawczość budżetowa  (1443)
Komitety osiedlowe  (1430)
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/  (1404)
Dyrektorzy  (1374)
Spółki  (1370)
Referendum zarządzone na dzień 06.09.2015  (1309)
Udzielone stypendia  (1309)
Majątek Gminy  (1307)
Protokół z kontroli RIO   (1300)
Regulamin wynagradzania nauczycieli   (1292)
Kontrole Najwyższej Izby Kontroli  (1274)
Piotr Szafran  (1252)
EKOKARTY  (1247)
Rozpatrywanie skarg i wniosków  (1222)
Sesje Rady (Kadencja 2014-2018)  (1193)
Dyżury radnych  (1176)
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych   (1170)
Samodzielne stanowiska  (1099)
Dostęp do dokumentów Rady  (1095)
Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się  (1095)
Andrzej Boryczka   (1094)
Zbiorcze wyniki  (1080)
Informacje dla wyborców Gminy Kozienice  (1070)
Sprawozdania z działalności kontrolnej  (1048)
Dodatki mieszkaniowe  (1029)
Igor Czerwiński  (1018)
Zakłady budżetowe  (1016)
Andrzej Jung   (1016)
Umorzenia, pomoc publiczna  (1011)
Lucyna Malec  (1005)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  (993)
Jarosław Traczyk  (992)
Cytryniak Józef  (985)
Robert Wojcieszek   (982)
Tryb pracy Rady  (979)
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (974)
Lista osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych  (971)
Elwira Kozłowska  (963)
Osiągnięty poziom recyklingu i odzysku odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji  (959)
Program ochrony środowiska  (909)
Powiadomienia SMS  (906)
Robert Boryczka  (894)
Wybory uzupełniające 2016  (882)
Wskaźniki oświatowe   (875)
Pojemniki do zbiórki zużytych baterii  (875)
Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych  (850)
Protokół z kontroli archiwum zakładowego   (848)
Dodatek energetyczny  (848)
Barbara Galińska  (845)
Sekretarz  (843)
Wyniki konsultacji społecznych  (833)
Przyjęcia ineresantów  (825)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  (821)
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska  (820)
Zbiórka przeterminowanych leków  (818)
Wydział Edukacji  (818)
Wybory ławników  (815)
Wydział Promocji, Kultury i Sportu  (814)
Miejsce zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych  (810)
Stanisław Siderski  (810)
Malec Ewa  (804)
Wydział Polityki Społecznej  (793)
Zając Krzysztof  (787)
Zastępcy Burmistrza  (784)
Obwieszczenie PKW  (778)
Rejonowa Komisja Wyborcza nr 11 w Radomiu  (763)
Teresa Starzyńska  (762)
Kurp Anna  (753)
Wydział Polityki Społecznej  (751)
Udostępnianie prawa  (750)
Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzata  (750)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (741)
Kuźmiński Marek  (740)
Tomasz Trela  (740)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (725)
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  (725)
Program Ochrony Środowiska  (723)
Wydział Edukacji  (723)
Izabela Baranowska  (723)
Wydział Kadr Obsługi Rady i Informatyzacji  (722)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  (719)
Ustawa o funduszu sołeckim  (718)
Marianna Włodarczyk  (715)
Wydział Infrastruktury  (713)
Elżbieta Stąpór  (712)
Wybory do izb rolniczych  (707)
Wołos Renata  (702)
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  (700)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (697)
Skarbnik  (692)
Pułkowski Edward  (687)
Wydział Finansowo - Budżetowy  (672)
Joanna Kalbarczyk  (671)
Alicja Lichota   (666)
Robert Gregorczyk   (660)
Abramczyk Anna  (644)
Wykaz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Gminy Kozienice  (644)
Prawda Mariusz  (631)
Marcin Zmitrowicz  (630)
Burmistrz  (629)
Pion ochrony - Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych  (627)
Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji  (621)
Świechowska Zofia  (612)
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej  (609)
Zając Ryszard  (599)
Marek Kucharski  (597)
Udzielone nagrody  (590)
Rejestr placówek wsparcia dziennego  (586)
Gogacz Andrzej  (579)
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Kozienice  (573)
Edward Błaż  (568)
Halina Grudzień  (564)
Herb i pieczęć  (564)
Kowalski Włodzimierz  (559)
Uchwały w sprawie obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych  (555)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (555)
Sprawozdawczość budżetowa za 2013 rok  (555)
Pomoc publiczna  (551)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (550)
Wydział Organizacyjno Gospodarczy  (549)
Kordula Alicja Stanisława  (548)
Artur Kacprzak  (548)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (546)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice  (545)
Gugała Teresa  (544)
Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej  (538)
Bernadeta Zielona  (537)
Kordula Alicja  (536)
Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej  (532)
Agnieszka Kudła   (531)
Ogłoszenie 5/2015  (531)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2014 roku  (520)
Prawda Mariusz  (517)
Druki oświadczenia majątkowego  (517)
Komunikat  (511)
Informacja dla wyborców  (510)
Oczekiwania inwestycyjne mieszkańców Gminy Kozienice na 2015 rok  (509)
Grażyna Wrona  (504)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2012 rok  (503)
Pawlik Krzysztof  (500)
Dotyczy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  (500)
Bogumiła Iskra  (499)
Lucyna Mańkowska   (498)
Zając Krzysztof Anatol   (498)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (497)
Gogacz Andrzej  (495)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (495)
Kobus Artur Jan  (495)
Druki oświadczenia majątkowego  (494)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych...   (493)
Uprawnieni do głosowania wg. obwodów głosowania  (493)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (492)
Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego przeciwdziałania infekcji HPV  (492)
Danuta Wiącek  (490)
Elżbieta Dębowska  (487)
Wystąpienie pokontrolne w zakresie nadzoru nad realizacją przez KGK  (486)
Program Ochrony Środowiska (aktualizacja - projekt)   (479)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (478)
Raport z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2011-2012  (474)
Kowalczyk Krzysztof   (473)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (473)
Wołos Andrzej  (469)
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (468)
ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  (466)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (465)
Wystąpienie pokontrolne  (465)
Wykonanie budżetu Gminy Kozienice za 2014 rok  (465)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli  (463)
Ogłoszenie  (460)
Kurek Grzegorz Sławomir   (459)
Wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  (459)
Zdzisław Włodarski  (457)
Wrona Grzegorz   (457)
Okręgowa Komisja Wyborcza w Radomiu  (456)
Burmistrz Gminy  (454)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (453)
Ogłoszenie wyników konkursu  (452)
Wystąpienie pokontrolne - Wybór ławników  (451)
Ptaszek Mariusz  (450)
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH...   (447)
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców  (444)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 25 kwietnia 2014 roku  (443)
UMORZENIA W 2009 ROKU   (442)
Cecylia Kinecka  (442)
Elżbieta Seremak  (442)
Kowalski Andrzej  (439)
Protokoły dotacji i pożyczki z kontroli realizacji zadania  (438)
Składy komisji z funkcjami  (438)
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej   (436)
Krzysztof Ludwiczak  (436)
Kowalski Andrzej   (436)
Boryczka Barbara  (435)
Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika  (432)
Krzysztof Karczmarski  (429)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (427)
Sylwia Pilecka  (427)
Kuźnar Stanisław  (426)
Urszula Strzelczyk   (425)
Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za okres 2009-2010 r.  (425)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (425)
Krzysztof Reczek  (425)
Pawlik Krzysztof Piotr  (422)
Malec Ewa   (421)
Kowalski Włodzimierz   (420)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2009 roku  (420)
Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej  (418)
Kapusta Marek  (418)
Jerzy Wach  (417)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (416)
Protokół z dnia 17.01.2014 r.   (413)
Zając Ryszard   (412)
Protokół z dnia 21.02.2013 r.   (410)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2011   (408)
Protokół z kontroli rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych  (404)
Informacje dla wyborców  (403)
Lenarczyk Daniel  (400)
Małgorzata Utnicka  (399)
Kuźnar Stanisław  (397)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2013  (396)
Wystąpienie pokontrolne kontroli Archiwum Państwowego  (396)
Katarzyna Bąk  (396)
Rb-NDS Sprawozdanie o nadzyżce/deficycie  (393)
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i nadzoru właścicielskiego  (392)
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019  (390)
Sprawozdawczość budżetowa za II kwartał 2014 roku  (390)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (władza rodzicielska)  (388)
Wzór listy osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2016-2019  (384)
Protokół z dnia 17.12.2013 r.  (383)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  (378)
PROTOKÓŁ Nr XL/2013   (377)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2010  (375)
Wołos Andrzej   (372)
Wzór karty zgłoszeniowej kandydata naławnika  (372)
Obwieszczenie  (370)
Jadwiga Ilnicka  (366)
Protokół z dnia 17.06.2013 r.   (362)
Protokół z dnia 20.05.2013 r.   (359)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (358)
Obwieszczenie  (357)
Protokół z dnia 19.11.2013 r.  (357)
Grażyna Grześków  (357)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice   (356)
Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych  (355)
Protokół z dnia 27.05.2014 r.  (355)
Protokół z dnia 18.08.2014 r.  (355)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2014  (355)
Protokół kontroli w zakresie postępowania z dokumentacją wywłaszczeniową  (354)
Jednostka Realizująca Projekt ds. Funduszu Spójności  (354)
Informacja Orange Polska  (353)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2014  (352)
Protokół z dnia 25.07.2013 r.  (351)
Protokół z dnia 18.03.2014 r.  (350)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2014  (349)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2015 roku  (349)
Ogłoszenie  (349)
Maria Sampolińska  (348)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych oraz powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (348)
Protokół z dnia 03.07.2014 r.   (348)
Protokół z dnia 18.12.2014 r.  (345)
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej  (344)
Maciejewski Piotr Jerzy   (343)
Wystąpienie pokontrolne  (342)
OGŁOSZENIE  (342)
Protokół z dnia 10.10.2013 r  (341)
PROTOKÓŁ Nr LIV (54)  (341)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2010  (340)
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych  (340)
Zasady wyborów  (339)
Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice za lata 2013-2014  (339)
Protokół z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym  (339)
Protokół z dnia 31.01.2013 r.  (336)
Protokół z dnia 09.09.2014 r.  (335)
Ewa Lenarczyk  (334)
Protokół z dnia 24.04.2014 r.  (334)
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego  (333)
Pułkowski Edward   (333)
Protokół z dnia 20.01.2015 r.   (333)
Małgorzata Wolszczak  (331)
Wnioski z zebrań wiejskich  (331)
Protokół z dnia 14.11.2014 r.  (330)
Protokół z dnia 22.05.2015 r.   (330)
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010  (330)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2014  (328)
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego o liczbie wybieranych łaników na kadencję 2016-2019  (328)
Protokół z dnia 23.10.2014 r.   (328)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013  (327)
PROTOKÓŁ Nr LIII (53)  (326)
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej  (326)
INFORMACJA  (326)
Protokół z dnia 04.07.2013 r.   (322)
Wyniki konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (321)
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego  (320)
KOMUNIKAT  (320)
Obwieszczenie  (319)
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2013  (318)
Protokół z dnia 01.04.2015 r.   (316)
Lidia Sikorska  (315)
Rada Miejska  (314)
Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum  (313)
Protokół z dnia 11.12.2012 r.  (311)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2014  (308)
Raport z czynności kontrolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (305)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej  (304)
Protokół z dnia 17.05.2012 r .  (304)
Protokół z dnia 05.07.2012 r .  (304)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)  (303)
Ogłoszenie  (303)
PROTOKÓŁ Nr L (50)  (303)
Informacja  (302)
Protokół z dnia 03.04.2012 r.   (302)
Informacja  (302)
PROTOKÓŁ Nr I(1)2014  (301)
Obwieszczenie  (300)
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum  (298)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014  (297)
Maria Fusiek  (296)
Protokół z dnia 24.02.2012 r.   (296)
Informacja o wglądzie w spis wyborców  (294)
Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2015 r.  (293)
Protokół z dnia 18.10.2012 r.   (293)
Protokół z dnia 26.01.2012 r.   (292)
Protokół z dnia 11.09.2012 r.  (292)
Formularz - członkowie komisji wyborczych  (291)
PROTOKÓŁ Nr LI (51)  (287)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2010  (287)
PROTOKÓŁ Nr LII (52)  (286)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2014  (286)
Lista przewodniczących i zastępców obwodowych komisji ds. referendum  (286)
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013  (286)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  (286)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2016 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (285)
Stanisława Nowicka   (283)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (281)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2010  (280)
PROTOKÓŁ Nr V/2015  (280)
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013  (278)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (276)
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kozienice  (275)
Regina Cieślakowska  (275)
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2010  (274)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej  (272)
PROTOKÓŁ Nr II /2014  (270)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej  (269)
Pomoc publiczna udzielona w 2014 roku  (267)
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2013  (264)
Tadeusz Czerski  (262)
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013  (262)
Protokół z dnia 21.08.2015 r.  (260)
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej  (259)
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013  (257)
Protokół z kontroli składek płatnika UM Kozienice  (257)
PROTOKÓŁ Nr III /2014  (254)
Protokół z dnia 25.09.2015 r.  (254)
Protokół Nr XXXV(35)2009  (253)
PROTOKÓŁ Nr XIX/2012  (252)
PROTOKÓŁ Nr VI/2011  (251)
Protokół z dnia 26.08.2015 r.  (248)
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2012  (248)
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013  (246)
PROTOKÓŁ Nr XII/2011  (246)
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013  (244)
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2012  (244)
PROTOKÓŁ Nr XV/2011  (243)
PROTOKÓŁ Nr XL/2009  (242)
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2016 ROKU  (241)
PROTOKÓŁ Nr XIII/2011  (241)
PROTOKÓŁ Nr XXI/2012  (241)
PROTOKÓŁ Nr XI/2011  (240)
PROTOKÓŁ Nr II  (239)
Protokół z dnia 17.07.2015 r.  (237)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2010  (237)
PROTOKÓŁ Nr IV/2014  (236)
Pomoc publiczna udzielona w 2013 roku  (236)
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012  (236)
Protokół Nr XXV(25)2008  (233)
Pomoc publiczna udzielona w 2009 roku  (233)
PROTOKÓŁ Nr XIV/2011  (233)
PROTOKÓŁ Nr VI/2015   (232)
Obwody głosowania  (232)
PROTOKÓŁ Nr I  (231)
PROTOKÓŁ Nr X/2011  (229)
PROTOKÓŁ Nr XVII/2011  (229)
PROTOKÓŁ Nr XVI/2011  (229)
PROTOKÓŁ Nr VII/2011  (228)
Zamówienia publiczne  (227)
PROTOKÓŁ Nr XXX/2013  (227)
PROTOKÓŁ Nr III  (225)
PROTOKÓŁ Nr V  (223)
Rok 2016  (223)
Raport z kontroli parku miejskiego  (223)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (223)
PROTOKÓŁ Nr VII/2015  (223)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015   (222)
PROTOKÓŁ Nr XX/2012  (222)
Sprawozdanie za 2015 rok  (222)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2011  (220)
PROTOKÓŁ Nr XXII/2012  (219)
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2012  (219)
Protokół Nr XXXII(32)2009  (218)
PROTOKÓŁ Nr XXV/2012  (218)
PROTOKÓŁ Nr X/2015  (215)
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2012  (215)
Protokół Nr VIII(8)2007  (214)
Protokół z dnia 9.12.2015 r.   (213)
Protokół Nr XIII(13)2007  (213)
PROTOKÓŁ Nr IV  (213)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (213)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  (212)
Sprawozdawczość budżetowa za 2015 r.   (211)
Protokół Nr I(1)2006  (210)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010  (209)
Protokół Nr VII(7)2007  (208)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010  (208)
Protokół Nr III(3)2006  (208)
Kontrola problemowa w Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego oraz w jednostce budżetowej pad nazwą Zarządzanie Mieniem Komunalnym.  (207)
Protokół Nr XXXI(31)2009  (207)
Protokół Nr XIX(19)2008  (206)
Protokół Nr XII(12)2007  (206)
Protokół Nr X(10)2007  (206)
Protokół Nr VI(6)2007  (205)
PROTOKÓŁ Nr IX/2011  (205)
Protokół Nr IV(4)2006  (205)
Protokół Nr XXVII(27)2008  (205)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2009  (204)
Protokół Nr XXI(21)2008 z   (204)
Protokół Nr II(2)2006  (203)
Protokół Nr IX(9)2007  (203)
Protokół Nr V(5)2007  (202)
Protokół Nr XVII(17)2008  (202)
Protokół Nr XXXVII(37)2009  (202)
Protokół Nr XXXIV(34)2009  (201)
Protokół Nr XX(20)2008  (201)
Protokół Nr XVI(16)2007  (201)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (201)
Protokół Nr XXVI(26)2008  (200)
Protokół Nr XXIX(29)2008  (199)
Protokół Nr XXX(30)2009  (199)
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012  (199)
Protokół Nr XXIV(24)2008  (198)
Protokół Nr XXVIII(28)2008  (198)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2009   (198)
Protokół Nr XIV(14)2007  (197)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert   (195)
Protokół Nr XXXIII(33)2009  (194)
Sprawozdawczość budżetowa od początku roku do dnia 30 września roku 2015  (194)
Protokół Nr XI(11)2007  (193)
Protokół Nr XVIII(18)2008  (192)
Wystąpienie pokontrolne  (192)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2009  (191)
Protokół Nr XXXVI(36)2009  (191)
Anna Łukasiewicz Wojtunik  (188)
PROTOKÓŁ NR XIII/2015  (187)
Protokół z dnia 18.02.2016 r.   (187)
Protokół Nr XXIII(23)2008   (187)
Protokół Nr XV(15)2007  (183)
Protokół z dnia 17.03.2016 r.   (181)
Tomasz Janeczek  (181)
Protokół kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Kozienicach  (180)
Protokół Nr XXII(22)2008  (178)
Protokół z dnia 20.01.2016 r.  (177)
PROTOKÓŁ Nr XI/2015  (177)
Sprawozdanie za 2013 rok  (177)
Rok 2015  (175)
PROTOKÓŁ Nr IX/2015  (170)
Za 2015 rok  (167)
Audyt  (166)
Rok 2016  (164)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za I kwartał 2016 roku  (160)
Protokół z dnia 20.05.2016 r.  (158)
Informacja pokontrolna nr POKL.09.01.02-14-109/12-01  (157)
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego  (157)
Sprawozdanie za 2014 rok  (155)
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli  (151)
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  (148)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (147)
Protokół z dnia 30.06.2016 r.  (145)
Rok 2015  (142)
Protokół z dnia 02.09.2016 r.  (142)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (141)
Plan zebrań wiejskich i komitetów osiedlowych  (140)
PROTOKÓŁ Nr XII/2015  (139)
Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kozienice  (139)
Plany audytu  (137)
Informacja o składach osobowych komisji wyborczych  (137)
Uchwała Nr 1/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej  (137)
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach   (136)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (136)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (135)
Informacja  (134)
PROTOKÓŁ NR XVII/2016  (132)
Obwieszczenie Burmistrza  (131)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2016r.  (131)
Protokół z dnia 10.08.2016 r.  (131)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za II kwartał 2016 roku  (128)
Komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach zarządzonych na dzień 31 lipca 2016 r.  (125)
PROTOKÓŁ NR XIV/2016  (124)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu  (121)
PROTOKÓŁ NR XVI/2016   (120)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (120)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (117)
PROTOKÓŁ NR XV/2016   (115)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach o dyżurach  (111)
PROTOKÓŁ NR XIX/2016   (109)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny.  (106)
Protokół z dnia 18.10.2016 r.  (98)
Kuźmiński Marek Jan   (97)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (96)
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016   (96)
Protokół z dnia 26.01.2017 r.   (96)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (95)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku  (95)
Protokół z dnia 21.12.2016 r.   (92)
Protokół z dnia 24.11.2016 r.  (81)
Sprawozdania z audytu  (77)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (75)
PROTOKÓŁ NR XX/2016  (73)
PROTOKÓŁ NR XXI/2016  (72)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za III kwartał 2016 roku   (68)
Ustalenia kontroli w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej w 2015 r. w rozdziale 80110 - Gimnazja na sfinansowanie kosztów podręczników  (68)
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych i powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.   (65)
Ogłoszenie Nr 2/2017  (65)
Otwarty konkurs ofert  (65)
Projekt wystąpienia pokontrolnego  (61)
Protokół z dnia 01.03.2017 r.   (57)
PROTOKÓŁ NR XXII/2016   (57)
Sprawozdawczość budżetowa za 2016 rok  (52)
Protokół z dnia 14.02.2017 r.   (50)
PROTOKÓŁ NR XXIII/2016   (46)
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  (44)
Otwarty konkurs ofert   (37)
Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z 2016 r. w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze na realizację Programu Rodzina+  (37)
PROTOKÓŁ NR XXIV/2016   (35)
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOZIENICE na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r.  (33)
Budżet Gminy Kozienice  (29)
PROTOKÓŁ NR XXV/2017  (27)
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice.  (27)
Uchwały Rady Miejskiej  (26)
Wieloletnia Prognoza Finansowa  (23)
Prawo miejscowe  (20)
Zarządzenia Burmistrza  (17)
Zagospodarowanie przestrzenne  (17)
Strategie, plany, programy  (17)
PROTOKÓŁ NR XXVI/2017  (16)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2017  (14)
Uchwały pozabudżetowe  (12)
PROTOKÓŁ NR XXVII/2017  (11)
Podatki i opłaty  (9)
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017   (8)
Protokół z dnia 06.04.2017 r.  (6)
Sprawozdania budżetowe Gminy Kozienice za 2017 rok  (5)
Za 2016 rok  (4)
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego  (4)
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  (3)