Statystyka
Ilość odwiedzin: 2656577
Aktualizacja: 2017-03-29 15:18:52
Statystyki
Informacje ogólne  (252619)
Oferty pracy  (16447)
Urząd Miejski  (15281)
Konkursy  (14750)
Rada Miejska  (10118)
Ogłoszenia o naborze  (9362)
Burmistrz Gminy  (7371)
Oświata  (5580)
Finanse i majątek Gminy  (5459)
Jednostki organizacyjne  (5382)
Wybory Samorządowe  (5284)
Wybory i referenda  (5171)
Prawo lokalne  (5057)
Jednostki pomocnicze  (4831)
Gospodarka odpadami  (4718)
Dostęp do informacji publicznej  (4589)
Telefony Urzędu  (4054)
Wyniki naboru  (4045)
Kontakt  (3971)
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi  (3924)
Dane o środowisku  (3702)
Wydziały  (3691)
Rejestry i ewidencje  (3685)
Audyt i kontrole  (3669)
Oświadczenia majątkowe  (3614)
Mieszkalnictwo  (3596)
Narady Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych  (3550)
Oświadczenia majątkowe  (3530)
Stypendia / Nagrody  (3320)
Postępowanie kwalifikacyjne  (2970)
Pracownicy Urzędu Miejskiego  (2833)
Kadencja VI (2010-2014)  (2784)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (2777)
Wybory prezydenckie 2015  (2663)
Kadencja VII (2014-2018)  (2601)
Oświadczenia majątkowe  (2504)
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  (2221)
Godziny pracy Urzędu  (2160)
Kierownictwo  (2106)
Sesje Rady (Kadencja 2010-2014)  (2100)
Sesje Rady (Kadencja 2006-2010)  (2030)
Harmonogram posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej  (2001)
Sesje Rady  (1919)
Wyniki wyborów samorządowych  (1871)
Pozostałe kontrole  (1848)
Jednostki budżetowe  (1841)
Wybory do Parlamentu Europejskiego  (1716)
Informacje dla wyborcy Gminy Kozienice  (1710)
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  (1688)
Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną  (1688)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (1550)
Sołectwa  (1545)
Regulamin organizacyjny  (1532)
Małgorzata Bebelska  (1508)
Bożek Martin  (1451)
Iwona Kania  (1438)
Komisje Rady  (1437)
Portal Obsługi Podatnika  (1421)
Program usuwania wyrobów zawierających azbest  (1418)
Statut Gminy  (1360)
Komitety osiedlowe  (1345)
Sprawozdawczość budżetowa  (1312)
Spółki  (1298)
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/  (1289)
Udzielone stypendia  (1248)
Dyrektorzy  (1248)
Petycje  (1240)
Protokół z kontroli RIO   (1228)
Regulamin wynagradzania nauczycieli   (1225)
Referendum zarządzone na dzień 06.09.2015  (1224)
Majątek Gminy  (1222)
Kontrole Najwyższej Izby Kontroli  (1219)
Piotr Szafran  (1195)
EKOKARTY  (1191)
Rozpatrywanie skarg i wniosków  (1141)
Dyżury radnych  (1111)
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych   (1102)
Sesje Rady (Kadencja 2014-2018)  (1044)
Informacje dla wyborców Gminy Kozienice  (1042)
Dostęp do dokumentów Rady  (1039)
Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się  (1030)
Andrzej Boryczka   (1027)
Samodzielne stanowiska  (1023)
Zbiorcze wyniki  (1006)
Sprawozdania z działalności kontrolnej  (981)
Zakłady budżetowe  (963)
Dodatki mieszkaniowe  (961)
Andrzej Jung   (952)
Umorzenia, pomoc publiczna  (951)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  (948)
Lucyna Malec  (939)
Igor Czerwiński  (930)
Tryb pracy Rady  (927)
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (925)
Lista osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych  (909)
Robert Wojcieszek   (907)
Osiągnięty poziom recyklingu i odzysku odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji  (906)
Jarosław Traczyk  (901)
Cytryniak Józef  (899)
Elwira Kozłowska  (883)
Program ochrony środowiska  (866)
Pojemniki do zbiórki zużytych baterii  (832)
Wskaźniki oświatowe   (831)
Robert Boryczka  (827)
Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych  (822)
Protokół z kontroli archiwum zakładowego   (808)
Powiadomienia SMS  (804)
Barbara Galińska  (800)
Wyniki konsultacji społecznych  (794)
Wybory uzupełniające 2016  (791)
Przyjęcia ineresantów  (787)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  (785)
Dodatek energetyczny  (784)
Zbiórka przeterminowanych leków  (784)
Sekretarz  (783)
Miejsce zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych  (774)
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska  (771)
Wydział Promocji, Kultury i Sportu  (762)
Wybory ławników  (754)
Malec Ewa  (747)
Wydział Edukacji  (746)
Stanisław Siderski  (746)
Obwieszczenie PKW  (739)
Wydział Polityki Społecznej  (730)
Rejonowa Komisja Wyborcza nr 11 w Radomiu  (729)
Zastępcy Burmistrza  (728)
Zając Krzysztof  (723)
Kurp Anna  (720)
Teresa Starzyńska  (716)
Udostępnianie prawa  (714)
Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzata  (714)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (710)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (704)
Wydział Polityki Społecznej  (701)
Ustawa o funduszu sołeckim  (685)
Wołos Renata  (685)
Wydział Kadr Obsługi Rady i Informatyzacji  (685)
Program Ochrony Środowiska  (683)
Tomasz Trela  (681)
Kuźmiński Marek  (680)
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  (679)
Izabela Baranowska  (677)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (677)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  (673)
Elżbieta Stąpór  (669)
Wydział Edukacji  (668)
Wydział Infrastruktury  (665)
Wybory do izb rolniczych  (662)
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  (660)
Pułkowski Edward  (659)
Marianna Włodarczyk  (659)
Skarbnik  (645)
Wydział Finansowo - Budżetowy  (634)
Joanna Kalbarczyk  (631)
Robert Gregorczyk   (607)
Prawda Mariusz  (598)
Świechowska Zofia  (592)
Burmistrz  (590)
Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji  (589)
Pion ochrony - Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych  (589)
Alicja Lichota   (588)
Marcin Zmitrowicz  (576)
Zając Ryszard  (576)
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej  (571)
Abramczyk Anna  (561)
Udzielone nagrody  (557)
Gogacz Andrzej  (556)
Wykaz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Gminy Kozienice  (544)
Marek Kucharski  (544)
Ogłoszenie Nr 1/2016  (542)
Rejestr placówek wsparcia dziennego  (539)
Sprawozdawczość budżetowa za 2013 rok  (536)
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Kozienice  (535)
Kowalski Włodzimierz  (533)
Ogłoszenie 5/2015  (531)
Herb i pieczęć  (529)
Uchwały w sprawie obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych  (529)
Pomoc publiczna  (529)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (527)
Gugała Teresa  (523)
Halina Grudzień  (523)
Edward Błaż  (522)
Wydział Organizacyjno Gospodarczy  (518)
Ogłoszenie Nr 4/2016  (518)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (517)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice  (513)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (511)
Oczekiwania inwestycyjne mieszkańców Gminy Kozienice na 2015 rok  (509)
Kordula Alicja Stanisława  (508)
Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej  (502)
Bernadeta Zielona  (502)
Kordula Alicja  (501)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2014 roku  (489)
Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej  (488)
Artur Kacprzak  (488)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2012 rok  (483)
Informacja dla wyborców  (482)
Agnieszka Kudła   (481)
Komunikat  (480)
Druki oświadczenia majątkowego  (477)
Prawda Mariusz  (475)
Pawlik Krzysztof  (474)
Grażyna Wrona  (473)
Lucyna Mańkowska   (472)
Dotyczy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  (472)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (470)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych...   (470)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (470)
Bogumiła Iskra  (468)
Uprawnieni do głosowania wg. obwodów głosowania  (468)
Wystąpienie pokontrolne w zakresie nadzoru nad realizacją przez KGK  (467)
Ogłoszenie Nr 2/2016  (465)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (464)
Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego przeciwdziałania infekcji HPV  (464)
Zając Krzysztof Anatol   (464)
Danuta Wiącek  (459)
Gogacz Andrzej  (453)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (453)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (452)
Elżbieta Dębowska  (451)
Druki oświadczenia majątkowego  (451)
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (450)
Wołos Andrzej  (447)
ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  (446)
Program Ochrony Środowiska (aktualizacja - projekt)   (445)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (444)
Kobus Artur Jan  (443)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli  (441)
Okręgowa Komisja Wyborcza w Radomiu  (439)
Raport z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2011-2012  (438)
Wystąpienie pokontrolne  (438)
Wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  (435)
Wykonanie budżetu Gminy Kozienice za 2014 rok  (434)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (431)
Kowalczyk Krzysztof   (430)
Ptaszek Mariusz  (429)
Ogłoszenie wyników konkursu  (425)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 25 kwietnia 2014 roku  (425)
Zdzisław Włodarski  (424)
Wystąpienie pokontrolne - Wybór ławników  (423)
Wrona Grzegorz   (422)
Ogłoszenie  (420)
Kowalski Andrzej  (419)
Kurek Grzegorz Sławomir   (416)
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej   (416)
UMORZENIA W 2009 ROKU   (416)
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH...   (414)
Kuźnar Stanisław  (410)
Elżbieta Seremak  (408)
Protokoły dotacji i pożyczki z kontroli realizacji zadania  (408)
Boryczka Barbara  (408)
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców  (407)
Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika  (407)
Krzysztof Ludwiczak  (406)
Składy komisji z funkcjami  (405)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (402)
Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za okres 2009-2010 r.  (401)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2009 roku  (400)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (400)
Krzysztof Karczmarski  (399)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (396)
Pawlik Krzysztof Piotr  (394)
Cecylia Kinecka  (394)
Urszula Strzelczyk   (390)
Krzysztof Reczek  (390)
Kapusta Marek  (390)
Malec Ewa   (389)
Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej  (389)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2011   (388)
Protokół z dnia 17.01.2014 r.   (388)
Protokół z kontroli rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych  (387)
Protokół z dnia 21.02.2013 r.   (385)
Sylwia Pilecka  (385)
Kowalski Włodzimierz   (381)
Ogłoszenie Nr 3/2016  (380)
Kowalski Andrzej   (379)
Jerzy Wach  (378)
Wystąpienie pokontrolne kontroli Archiwum Państwowego  (378)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2013  (376)
Zając Ryszard   (376)
Małgorzata Utnicka  (373)
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019  (369)
Burmistrz Gminy  (369)
Rb-NDS Sprawozdanie o nadzyżce/deficycie  (368)
Lenarczyk Daniel  (367)
Informacje dla wyborców  (366)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (władza rodzicielska)  (365)
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i nadzoru właścicielskiego  (364)
Kuźnar Stanisław  (362)
PROTOKÓŁ Nr XL/2013   (361)
Ogłoszenie Nr 5/2016  (361)
Protokół z dnia 17.12.2013 r.  (360)
Sprawozdawczość budżetowa za II kwartał 2014 roku  (358)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2010  (357)
Katarzyna Bąk  (349)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  (347)
Jadwiga Ilnicka  (345)
Wzór listy osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2016-2019  (344)
Obwieszczenie  (343)
Wołos Andrzej   (340)
Protokół z dnia 20.05.2013 r.   (340)
Wzór karty zgłoszeniowej kandydata naławnika  (339)
Protokół z dnia 17.06.2013 r.   (338)
Protokół z dnia 18.08.2014 r.  (337)
Protokół z dnia 19.11.2013 r.  (337)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2014  (335)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (335)
Grażyna Grześków  (335)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2014  (332)
Protokół kontroli w zakresie postępowania z dokumentacją wywłaszczeniową  (332)
Ogłoszenie 2/2016  (331)
Informacja Orange Polska  (331)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice   (330)
Protokół z dnia 27.05.2014 r.  (329)
Protokół z dnia 25.07.2013 r.  (328)
Obwieszczenie  (328)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2014  (328)
Protokół z dnia 03.07.2014 r.   (328)
Maria Sampolińska  (327)
Protokół z dnia 18.03.2014 r.  (327)
Protokół z dnia 18.12.2014 r.  (324)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych oraz powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (324)
Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych  (324)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2010  (324)
PROTOKÓŁ Nr LIV (54)  (323)
Wystąpienie pokontrolne  (323)
Jednostka Realizująca Projekt ds. Funduszu Spójności  (323)
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej  (320)
Protokół z dnia 10.10.2013 r  (319)
Protokół z dnia 09.09.2014 r.  (318)
Ogłoszenie  (318)
Maciejewski Piotr Jerzy   (318)
OGŁOSZENIE  (317)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2015 roku  (317)
Protokół z dnia 31.01.2013 r.  (316)
Protokół z dnia 24.04.2014 r.  (316)
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010  (315)
Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice za lata 2013-2014  (314)
Protokół z dnia 20.01.2015 r.   (311)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013  (311)
Protokół z dnia 22.05.2015 r.   (311)
Ogłoszenie 4/2016  (311)
PROTOKÓŁ Nr LIII (53)  (310)
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej  (309)
Protokół z dnia 14.11.2014 r.  (309)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2014  (309)
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych  (308)
Protokół z dnia 23.10.2014 r.   (307)
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego  (307)
Małgorzata Wolszczak  (307)
Zasady wyborów  (306)
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2013  (306)
Pułkowski Edward   (306)
Protokół z dnia 04.07.2013 r.   (305)
INFORMACJA  (302)
Ewa Lenarczyk  (302)
KOMUNIKAT  (301)
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego  (299)
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego o liczbie wybieranych łaników na kadencję 2016-2019  (298)
Protokół z dnia 01.04.2015 r.   (298)
Protokół z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym  (297)
Ogłoszenie Nr 1/2016  (295)
Protokół z dnia 11.12.2012 r.  (292)
Lidia Sikorska  (291)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2014  (289)
PROTOKÓŁ Nr L (50)  (287)
Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum  (286)
Obwieszczenie  (286)
Protokół z dnia 05.07.2012 r .  (285)
Protokół z dnia 03.04.2012 r.   (284)
Protokół z dnia 17.05.2012 r .  (281)
PROTOKÓŁ Nr I(1)2014  (281)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014  (279)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)  (276)
Wnioski z zebrań wiejskich  (275)
Protokół z dnia 18.10.2012 r.   (275)
Protokół z dnia 11.09.2012 r.  (274)
Protokół z dnia 24.02.2012 r.   (274)
Raport z czynności kontrolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (273)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej  (273)
Wyniki konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (273)
Informacja o wglądzie w spis wyborców  (272)
Protokół z dnia 26.01.2012 r.   (272)
Informacja  (271)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2010  (270)
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013  (270)
PROTOKÓŁ Nr LII (52)  (269)
PROTOKÓŁ Nr LI (51)  (269)
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013  (268)
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum  (267)
Maria Fusiek  (267)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2014  (266)
Obwieszczenie  (265)
Stanisława Nowicka   (265)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2010  (265)
Ogłoszenie  (265)
PROTOKÓŁ Nr V/2015  (265)
Informacja  (263)
Formularz - członkowie komisji wyborczych  (263)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  (261)
Ogłoszenie Nr 4/2016  (261)
Rada Miejska  (261)
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2010  (261)
Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2015 r.  (260)
Lista przewodniczących i zastępców obwodowych komisji ds. referendum  (259)
Ogłoszenie 3/2016  (253)
Regina Cieślakowska  (253)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (252)
PROTOKÓŁ Nr II /2014  (250)
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kozienice  (250)
Pomoc publiczna udzielona w 2014 roku  (250)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej  (249)
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2013  (245)
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013  (244)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (242)
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013  (242)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej  (241)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2016 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (240)
Protokół Nr XXXV(35)2009  (239)
Protokół z dnia 25.09.2015 r.  (238)
Protokół z dnia 21.08.2015 r.  (238)
PROTOKÓŁ Nr III /2014  (237)
PROTOKÓŁ Nr VI/2011  (236)
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2012  (236)
PROTOKÓŁ Nr XIX/2012  (236)
Tadeusz Czerski  (236)
PROTOKÓŁ Nr XII/2011  (232)
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013  (231)
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013  (231)
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2012  (230)
PROTOKÓŁ Nr XXI/2012  (229)
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej  (229)
PROTOKÓŁ Nr XV/2011  (228)
PROTOKÓŁ Nr XL/2009  (227)
PROTOKÓŁ Nr II  (225)
PROTOKÓŁ Nr XI/2011  (224)
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012  (224)
Protokół z dnia 26.08.2015 r.  (224)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2010  (223)
Protokół z dnia 17.07.2015 r.  (223)
Ogłoszenie Nr 2/2016  (220)
Protokół Nr XXV(25)2008  (219)
PROTOKÓŁ Nr XIV/2011  (219)
PROTOKÓŁ Nr I  (218)
Ogłoszenie Nr 3/2016  (218)
PROTOKÓŁ Nr IV/2014  (218)
PROTOKÓŁ Nr XIII/2011  (218)
PROTOKÓŁ Nr XVII/2011  (217)
Pomoc publiczna udzielona w 2013 roku  (217)
Protokół z kontroli składek płatnika UM Kozienice  (217)
PROTOKÓŁ Nr XXX/2013  (215)
PROTOKÓŁ Nr X/2011  (215)
PROTOKÓŁ Nr XVI/2011  (214)
Pomoc publiczna udzielona w 2009 roku  (214)
PROTOKÓŁ Nr III  (213)
PROTOKÓŁ Nr VII/2011  (213)
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2016 ROKU  (212)
PROTOKÓŁ Nr VI/2015   (212)
Obwody głosowania  (212)
PROTOKÓŁ Nr V  (209)
PROTOKÓŁ Nr XXII/2012  (208)
PROTOKÓŁ Nr XX/2012  (208)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015   (207)
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2012  (206)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2011  (205)
Protokół Nr XXXII(32)2009  (204)
PROTOKÓŁ Nr XXV/2012  (204)
Protokół Nr VIII(8)2007  (201)
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2012  (200)
Protokół Nr XIII(13)2007  (200)
PROTOKÓŁ Nr X/2015  (199)
Raport z kontroli parku miejskiego  (198)
Protokół z dnia 9.12.2015 r.   (197)
PROTOKÓŁ Nr IV  (197)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010  (197)
PROTOKÓŁ Nr VII/2015  (197)
Protokół Nr VII(7)2007  (196)
Protokół Nr III(3)2006  (196)
Protokół Nr I(1)2006  (195)
Protokół Nr XII(12)2007  (195)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010  (195)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (195)
PROTOKÓŁ Nr IX/2011  (194)
Protokół Nr XXXI(31)2009  (194)
Protokół Nr X(10)2007  (194)
Protokół Nr XXVII(27)2008  (193)
Protokół Nr XIX(19)2008  (192)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2009  (192)
Protokół Nr VI(6)2007  (192)
Protokół Nr IV(4)2006  (192)
Protokół Nr V(5)2007  (191)
Sprawozdanie za 2015 rok  (191)
Protokół Nr II(2)2006  (190)
Protokół Nr IX(9)2007  (189)
Protokół Nr XXI(21)2008 z   (189)
Protokół Nr XXXVII(37)2009  (189)
Rok 2016  (188)
Protokół Nr XX(20)2008  (188)
Protokół Nr XXX(30)2009  (188)
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012  (187)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (187)
Protokół Nr XVII(17)2008  (187)
Protokół Nr XXXIV(34)2009  (186)
Protokół Nr XXVI(26)2008  (186)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2009   (184)
Protokół Nr XIV(14)2007  (184)
Protokół Nr XXIX(29)2008  (184)
Protokół Nr XXVIII(28)2008  (183)
Protokół Nr XVI(16)2007  (183)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (182)
Protokół Nr XXIV(24)2008  (181)
Protokół Nr XI(11)2007  (181)
Protokół Nr XXXIII(33)2009  (180)
Kontrola problemowa w Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego oraz w jednostce budżetowej pad nazwą Zarządzanie Mieniem Komunalnym.  (180)
Protokół Nr XXXVI(36)2009  (179)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2009  (179)
Protokół Nr XVIII(18)2008  (178)
Ogłoszenie 5/2016  (173)
Protokół Nr XXIII(23)2008   (172)
Protokół Nr XV(15)2007  (171)
Protokół z dnia 18.02.2016 r.   (171)
Sprawozdawczość budżetowa za 2015 r.   (171)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert   (168)
Protokół Nr XXII(22)2008  (167)
Sprawozdawczość budżetowa od początku roku do dnia 30 września roku 2015  (164)
Wystąpienie pokontrolne  (163)
Protokół z dnia 17.03.2016 r.   (163)
PROTOKÓŁ NR XIII/2015  (162)
Protokół z dnia 20.01.2016 r.  (161)
Protokół kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Kozienicach  (158)
PROTOKÓŁ Nr XI/2015  (157)
Anna Łukasiewicz Wojtunik  (155)
Sprawozdanie za 2013 rok  (152)
Tomasz Janeczek  (148)
PROTOKÓŁ Nr IX/2015  (147)
Rok 2015  (143)
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego  (142)
Informacja pokontrolna nr POKL.09.01.02-14-109/12-01  (140)
Plan zebrań wiejskich i komitetów osiedlowych  (140)
Rok 2016  (139)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  (137)
Za 2015 rok  (137)
Protokół z dnia 20.05.2016 r.  (135)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za I kwartał 2016 roku  (132)
Sprawozdanie za 2014 rok  (132)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (129)
Ogłoszenie Nr 5/2016  (128)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (122)
PROTOKÓŁ Nr XII/2015  (122)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (120)
Protokół z dnia 30.06.2016 r.  (120)
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach   (117)
Obwieszczenie Burmistrza  (116)
Informacja o składach osobowych komisji wyborczych  (115)
Uchwała Nr 1/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej  (115)
Rok 2015  (115)
Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kozienice  (115)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2016r.  (113)
Protokół z dnia 02.09.2016 r.  (113)
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  (113)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (112)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (110)
PROTOKÓŁ NR XVII/2016  (110)
Zamówienia publiczne  (109)
Informacja  (108)
PROTOKÓŁ NR XIV/2016  (107)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu  (105)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za II kwartał 2016 roku  (103)
Protokół z dnia 10.08.2016 r.  (102)
PROTOKÓŁ NR XVI/2016   (101)
PROTOKÓŁ NR XV/2016   (99)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach o dyżurach  (99)
Komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach zarządzonych na dzień 31 lipca 2016 r.  (99)
Audyt  (98)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (95)
Plany audytu  (92)
PROTOKÓŁ NR XIX/2016   (89)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (81)
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli  (79)
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016   (79)
Protokół z dnia 18.10.2016 r.  (75)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (75)
Kuźmiński Marek Jan   (71)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny.  (69)
Otwarty konkurs ofert  (65)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (62)
Protokół z dnia 24.11.2016 r.  (62)
Protokół z dnia 21.12.2016 r.   (60)
PROTOKÓŁ NR XX/2016  (53)
Sprawozdania z audytu  (49)
Protokół z dnia 26.01.2017 r.   (49)
PROTOKÓŁ NR XXI/2016  (49)
Ustalenia kontroli w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej w 2015 r. w rozdziale 80110 - Gimnazja na sfinansowanie kosztów podręczników  (43)
Projekt wystąpienia pokontrolnego  (40)
PROTOKÓŁ NR XXII/2016   (38)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za III kwartał 2016 roku   (37)
Otwarty konkurs ofert   (37)
Budżet Gminy Kozienice  (29)
Uchwały Rady Miejskiej  (26)
Protokół z dnia 01.03.2017 r.   (25)
PROTOKÓŁ NR XXIII/2016   (24)
Protokół z dnia 14.02.2017 r.   (24)
Wieloletnia Prognoza Finansowa  (23)
Sprawozdawczość budżetowa za 2016 rok  (22)
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  (21)
Prawo miejscowe  (20)
Strategie, plany, programy  (17)
Zarządzenia Burmistrza  (17)
Zagospodarowanie przestrzenne  (17)
Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z 2016 r. w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze na realizację Programu Rodzina+  (15)
PROTOKÓŁ NR XXIV/2016   (15)
Podatki i opłaty  (9)
PROTOKÓŁ NR XXV/2017  (7)
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego  (4)
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  (3)
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice.  (2)
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOZIENICE na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r.  (2)