Statystyka
Ilość odwiedzin: 3865591
Aktualizacja: 2017-11-20 16:07:12
Statystyki
Informacje ogólne  (278601)
Oferty pracy  (21884)
Konkursy  (20649)
Urząd Miejski  (19348)
Ogłoszenia o naborze  (13360)
Rada Miejska  (12274)
Burmistrz Gminy  (9065)
Oświata  (6941)
Jednostki organizacyjne  (6567)
Finanse i majątek Gminy  (6528)
Telefony Urzędu  (6111)
Prawo lokalne  (6056)
Wybory Samorządowe  (5994)
Jednostki pomocnicze  (5884)
Wybory i referenda  (5877)
Gospodarka odpadami  (5802)
Wyniki naboru  (5688)
Dostęp do informacji publicznej  (5531)
Kontakt  (4940)
Wydziały  (4774)
Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi  (4688)
Stypendia / Nagrody  (4621)
Postępowanie kwalifikacyjne  (4597)
Rejestry i ewidencje  (4569)
Narady Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych  (4541)
Dane o środowisku  (4507)
Audyt i kontrole  (4444)
Mieszkalnictwo  (4418)
Oświadczenia majątkowe  (4349)
Oświadczenia majątkowe  (4311)
Pracownicy Urzędu Miejskiego  (3576)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (3561)
Kadencja VII (2014-2018)  (3395)
Kadencja VI (2010-2014)  (3180)
Wybory prezydenckie 2015  (3156)
Oświadczenia majątkowe  (2935)
Godziny pracy Urzędu  (2884)
Kierownictwo  (2708)
Sesje Rady (Kadencja 2010-2014)  (2595)
Sesje Rady (Kadencja 2006-2010)  (2493)
Harmonogram posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej  (2467)
Pozostałe kontrole  (2386)
Sesje Rady  (2353)
Wyniki wyborów samorządowych  (2336)
Jednostki budżetowe  (2285)
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  (2221)
Petycje  (2166)
Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną  (2150)
Sołectwa  (2111)
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015  (2099)
Bożek Martin  (2065)
Regulamin organizacyjny  (1980)
Małgorzata Bebelska  (1955)
Wybory do Parlamentu Europejskiego  (1922)
Informacje dla wyborcy Gminy Kozienice  (1908)
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /PSZOK/  (1863)
Sprawozdawczość budżetowa  (1846)
Portal Obsługi Podatnika  (1809)
Program usuwania wyrobów zawierających azbest  (1789)
Komisje Rady  (1775)
Iwona Kania  (1772)
Udzielone stypendia  (1713)
Statut Gminy  (1682)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (1664)
Dyrektorzy  (1660)
Komitety osiedlowe  (1656)
Sesje Rady (Kadencja 2014-2018)  (1652)
Spółki  (1613)
Regulamin wynagradzania nauczycieli   (1610)
Majątek Gminy  (1596)
Referendum zarządzone na dzień 06.09.2015  (1592)
Protokół z kontroli RIO   (1581)
Rozpatrywanie skarg i wniosków  (1505)
Piotr Szafran  (1455)
EKOKARTY  (1444)
Kontrole Najwyższej Izby Kontroli  (1442)
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych   (1407)
Dyżury radnych  (1383)
Samodzielne stanowiska  (1339)
Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się  (1337)
Andrzej Boryczka   (1319)
Dostęp do dokumentów Rady  (1284)
Igor Czerwiński  (1277)
Dodatki mieszkaniowe  (1270)
Sprawozdania z działalności kontrolnej  (1260)
Jarosław Traczyk  (1259)
Zbiorcze wyniki  (1253)
Andrzej Jung   (1250)
Umorzenia, pomoc publiczna  (1238)
Elwira Kozłowska  (1230)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  (1211)
Cytryniak Józef  (1210)
Robert Wojcieszek   (1196)
Tryb pracy Rady  (1190)
Powiadomienia SMS  (1177)
Zakłady budżetowe  (1177)
Lucyna Malec  (1165)
Informacje dla wyborców Gminy Kozienice  (1163)
Wybory uzupełniające 2016  (1156)
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1140)
Robert Boryczka  (1131)
Wydział Edukacji  (1127)
Lista osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych  (1125)
Osiągnięty poziom recyklingu i odzysku odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji  (1115)
Program ochrony środowiska  (1062)
Wykaz Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Gminy Kozienice  (1047)
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska  (1041)
Sekretarz  (1033)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (1024)
Dodatek energetyczny  (1018)
Pojemniki do zbiórki zużytych baterii  (1017)
Protokół z kontroli archiwum zakładowego   (1016)
Wybory ławników  (1009)
Wydział Polityki Społecznej  (1005)
Wydział Promocji, Kultury i Sportu  (998)
Wskaźniki oświatowe   (995)
Barbara Galińska  (985)
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  (980)
Wyniki konsultacji społecznych  (979)
Przyjęcia ineresantów  (974)
Stanisław Siderski  (967)
Zając Krzysztof  (961)
Miejsce zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych  (961)
Zastępcy Burmistrza  (961)
Tomasz Trela  (958)
Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych  (952)
Zbiórka przeterminowanych leków  (942)
Malec Ewa  (941)
Wydział Edukacji  (941)
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  (934)
Kuźmiński Marek  (928)
Wydział Polityki Społecznej  (926)
Obwieszczenie PKW  (911)
Rejonowa Komisja Wyborcza nr 11 w Radomiu  (903)
Teresa Starzyńska  (895)
Marianna Włodarczyk  (892)
Wydział Infrastruktury  (888)
Kurp Anna  (883)
Udostępnianie prawa  (878)
Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzata  (872)
Wybory do izb rolniczych  (871)
Ustawa o funduszu sołeckim  (865)
Wydział Kadr Obsługi Rady i Informatyzacji  (865)
Izabela Baranowska  (864)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  (864)
Program Ochrony Środowiska  (853)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (844)
Skarbnik  (839)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (828)
Elżbieta Stąpór  (823)
Wydział Finansowo - Budżetowy  (813)
Pułkowski Edward  (807)
Alicja Lichota   (805)
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  (805)
Abramczyk Anna  (796)
Wołos Renata  (794)
Robert Gregorczyk   (793)
Marcin Zmitrowicz  (787)
Pion ochrony - Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych  (778)
Burmistrz  (778)
Joanna Kalbarczyk  (771)
Rejestr placówek wsparcia dziennego  (768)
Informacja (obwodowe komisje wyborcze)  (757)
Prawda Mariusz  (756)
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej  (753)
Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji  (751)
Udzielone nagrody  (743)
Zając Ryszard  (733)
Marek Kucharski  (732)
Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej  (712)
Świechowska Zofia  (702)
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Kozienice  (696)
Herb i pieczęć  (690)
Wydział Organizacyjno Gospodarczy  (680)
Gogacz Andrzej  (679)
Bernadeta Zielona  (674)
Edward Błaż  (673)
Artur Kacprzak  (671)
Druki oświadczenia majątkowego  (670)
Kordula Alicja Stanisława  (664)
Halina Grudzień  (663)
Burmistrz Gminy  (662)
Kowalski Włodzimierz  (660)
Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej  (655)
Pomoc publiczna  (655)
Sprawozdawczość budżetowa za 2013 rok  (650)
Agnieszka Kudła   (644)
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego  (644)
Kobus Artur Jan  (643)
Prawda Mariusz  (643)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice  (640)
Gugała Teresa  (639)
Uchwały w sprawie obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych  (634)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (630)
Gogacz Andrzej  (628)
Kordula Alicja  (627)
Kowalczyk Krzysztof   (627)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2014 roku  (619)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (615)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (603)
Zając Krzysztof Anatol   (601)
Bogumiła Iskra  (598)
Kurek Grzegorz Sławomir   (592)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2012 rok  (589)
Druki oświadczenia majątkowego  (589)
Raport z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2011-2012  (588)
Pawlik Krzysztof  (587)
Dotyczy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  (586)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (586)
Grażyna Wrona  (585)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych...   (585)
Komunikat  (584)
Ogłoszenie  (584)
Informacja dla wyborców  (584)
Uprawnieni do głosowania wg. obwodów głosowania  (581)
Lucyna Mańkowska   (580)
Program Ochrony Środowiska (aktualizacja - projekt)   (580)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (576)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (574)
Elżbieta Dębowska  (573)
Wykonanie budżetu Gminy Kozienice za 2014 rok  (571)
Danuta Wiącek  (566)
Urszula Strzelczyk   (566)
Wystąpienie pokontrolne w zakresie nadzoru nad realizacją przez KGK  (565)
Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego przeciwdziałania infekcji HPV  (564)
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców  (557)
Wołos Andrzej  (557)
Wystąpienie pokontrolne  (554)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli  (554)
Wrona Grzegorz   (553)
Wystąpienie pokontrolne NIK   (550)
Cecylia Kinecka  (549)
Kowalski Andrzej   (548)
Elżbieta Seremak  (545)
ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  (544)
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH...   (544)
Zdzisław Włodarski  (543)
Wystąpienie pokontrolne - Wybór ławników  (542)
Składy komisji z funkcjami  (541)
UMORZENIA W 2009 ROKU   (539)
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (538)
Krzysztof Ludwiczak  (538)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  (537)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 25 kwietnia 2014 roku  (537)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (535)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (533)
Krzysztof Reczek  (531)
Ogłoszenie 5/2015  (531)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (531)
Okręgowa Komisja Wyborcza w Radomiu  (530)
Zając Ryszard   (530)
Wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  (529)
Ogłoszenie wyników konkursu  (528)
Boryczka Barbara  (526)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej  (523)
Pawlik Krzysztof Piotr  (523)
Organizacja i finansowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej  (520)
Krzysztof Karczmarski  (517)
Malec Ewa   (517)
Ptaszek Mariusz  (516)
Katarzyna Bąk  (515)
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej   (515)
Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za okres 2009-2010 r.  (515)
Kapusta Marek  (514)
Wnioski z zebrań wiejskich  (514)
Kowalski Włodzimierz   (513)
Sylwia Pilecka  (513)
Kowalski Andrzej  (513)
Jerzy Wach  (512)
Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika  (511)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w 2009 roku  (511)
Informacje dla wyborców  (509)
Oczekiwania inwestycyjne mieszkańców Gminy Kozienice na 2015 rok  (509)
Kuźnar Stanisław  (508)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  (499)
Protokoły dotacji i pożyczki z kontroli realizacji zadania  (492)
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i nadzoru właścicielskiego  (489)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2011   (487)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (487)
Lenarczyk Daniel  (486)
Protokół z dnia 17.01.2014 r.   (486)
Wzór listy osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2016-2019  (486)
Zamówienia publiczne  (485)
Sprawozdawczość budżetowa za II kwartał 2014 roku  (482)
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019  (482)
Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych  (479)
Rada Miejska  (477)
Rb-NDS Sprawozdanie o nadzyżce/deficycie  (475)
Kuźnar Stanisław  (473)
Małgorzata Utnicka  (473)
Protokół z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym  (471)
Protokół z dnia 21.02.2013 r.   (471)
Wzór karty zgłoszeniowej kandydata naławnika  (470)
Obwieszczenie  (468)
Sprawozdawczość budżetowa za I kwartał 2015 roku  (466)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  (463)
Obwieszczenie  (462)
Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2010  (460)
Wołos Andrzej   (460)
Protokół z kontroli rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych  (459)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (władza rodzicielska)  (459)
Protokół z dnia 17.12.2013 r.  (458)
Ogłoszenie  (456)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2013  (456)
Wystąpienie pokontrolne kontroli Archiwum Państwowego  (450)
Jadwiga Ilnicka  (448)
Protokół z dnia 20.05.2013 r.   (444)
Protokół kontroli w zakresie postępowania z dokumentacją wywłaszczeniową  (443)
Jednostka Realizująca Projekt ds. Funduszu Spójności  (443)
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego  (442)
Zasady wyborów  (441)
Protokół z dnia 18.03.2014 r.  (441)
Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice za lata 2013-2014  (441)
Informacja Orange Polska  (439)
PROTOKÓŁ Nr XL/2013   (435)
Protokół z dnia 27.05.2014 r.  (435)
Wyniki konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (434)
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych  (434)
Protokół z dnia 19.11.2013 r.  (433)
Obwieszczenie  (433)
Protokół z dnia 25.07.2013 r.  (429)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2014  (428)
Protokół z dnia 18.08.2014 r.  (427)
Protokół z dnia 10.10.2013 r  (426)
Protokół z dnia 18.12.2014 r.  (426)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (426)
OGŁOSZENIE  (424)
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Kozienice   (424)
Protokół z dnia 20.01.2015 r.   (422)
Informacja  (422)
Informacja  (422)
Grażyna Grześków  (421)
Maria Sampolińska  (420)
Obwieszczenie  (419)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2014  (419)
Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum  (419)
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej  (418)
Protokół z dnia 14.11.2014 r.  (418)
Maciejewski Piotr Jerzy   (418)
Raport z czynności kontrolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (415)
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego o liczbie wybieranych łaników na kadencję 2016-2019  (415)
Protokół z dnia 17.06.2013 r.   (414)
Protokół z dnia 22.05.2015 r.   (413)
Protokół z dnia 03.07.2014 r.   (412)
Pułkowski Edward   (412)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych oraz powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice  (411)
Ewa Lenarczyk  (410)
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum  (409)
Protokół z dnia 31.01.2013 r.  (408)
Wystąpienie pokontrolne  (408)
Protokół z dnia 09.09.2014 r.  (407)
Protokół z dnia 24.04.2014 r.  (407)
Protokół z dnia 04.07.2013 r.   (405)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2014  (404)
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej  (404)
Protokół z dnia 23.10.2014 r.   (403)
Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2015 r.  (402)
Małgorzata Wolszczak  (401)
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)  (401)
Ogłoszenie  (400)
PROTOKÓŁ Nr LIV (54)  (399)
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej  (396)
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego  (396)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013  (394)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2016 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (393)
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kozienice  (393)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2014  (390)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2010  (387)
INFORMACJA  (385)
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli  (383)
Informacja o wglądzie w spis wyborców  (383)
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010  (382)
KOMUNIKAT  (382)
Maria Fusiek  (382)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej  (382)
Formularz - członkowie komisji wyborczych  (380)
PROTOKÓŁ Nr LIII (53)  (378)
Lidia Sikorska  (375)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  (375)
Protokół z dnia 24.02.2012 r.   (375)
Protokół z dnia 01.04.2015 r.   (374)
Protokół z dnia 03.04.2012 r.   (374)
Protokół z dnia 05.07.2012 r .  (373)
PROTOKÓŁ Nr XLV/2014  (373)
Protokół z dnia 17.05.2012 r .  (371)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (370)
Protokół z dnia 11.12.2012 r.  (367)
Protokół z dnia 11.09.2012 r.  (365)
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2013  (364)
Lista przewodniczących i zastępców obwodowych komisji ds. referendum  (362)
Tadeusz Czerski  (362)
Protokół z dnia 18.10.2012 r.   (361)
Regina Cieślakowska  (361)
PROTOKÓŁ Nr I(1)2014  (359)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014  (356)
Wyniki otwartego konkursu ofert  (355)
Protokół z kontroli składek płatnika UM Kozienice  (355)
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej  (352)
PROTOKÓŁ Nr L (50)  (352)
Protokół z dnia 26.01.2012 r.   (350)
Ogłoszenie Nr 3/2017  (349)
PROTOKÓŁ Nr II /2014  (347)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2014  (345)
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013  (344)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej  (341)
Stanisława Nowicka   (337)
Ogłoszenie Nr 2/2017  (336)
Protokół z dnia 26.08.2015 r.  (334)
Audyt  (334)
PROTOKÓŁ Nr LII (52)  (334)
PROTOKÓŁ Nr LI (51)  (334)
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2010  (332)
Protokół z dnia 25.09.2015 r.  (331)
Protokół z dnia 21.08.2015 r.  (331)
Sprawozdanie za 2015 rok  (330)
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2016 ROKU  (329)
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2010  (327)
PROTOKÓŁ Nr V/2015  (327)
Pomoc publiczna udzielona w 2014 roku  (326)
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013  (325)
Obwody głosowania  (323)
Anna Łukasiewicz Wojtunik  (319)
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2010  (317)
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013  (317)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (317)
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2013  (313)
PROTOKÓŁ Nr III /2014  (312)
Rok 2016  (311)
PROTOKÓŁ Nr XIX/2012  (310)
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2012  (307)
Protokół z dnia 17.07.2015 r.  (306)
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013  (305)
PROTOKÓŁ Nr VI/2015   (305)
Sprawozdawczość budżetowa od początku roku do dnia 30 września roku 2015  (303)
Plany audytu  (302)
PROTOKÓŁ Nr VI/2011  (301)
PROTOKÓŁ Nr IV/2014  (301)
PROTOKÓŁ Nr VII/2015  (301)
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2013  (300)
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012  (300)
Sprawozdawczość budżetowa za 2015 r.   (297)
PROTOKÓŁ Nr XI/2011  (297)
Protokół z dnia 9.12.2015 r.   (297)
Tomasz Janeczek  (297)
PROTOKÓŁ Nr XII/2011  (296)
PROTOKÓŁ Nr XXI/2012  (296)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015   (296)
Pomoc publiczna udzielona w 2009 roku  (296)
Raport z kontroli parku miejskiego  (295)
PROTOKÓŁ Nr II  (294)
Pomoc publiczna udzielona w 2013 roku  (293)
PROTOKÓŁ Nr XV/2011  (293)
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013  (292)
Protokół Nr XXXV(35)2009  (291)
Za 2016 rok  (290)
PROTOKÓŁ Nr XIII/2011  (287)
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2012  (287)
PROTOKÓŁ Nr XVI/2011  (287)
Sprawozdanie za 2013 rok  (286)
Kontrola problemowa w Wydz. Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Miejskiego oraz w jednostce budżetowej pad nazwą Zarządzanie Mieniem Komunalnym.  (286)
PROTOKÓŁ Nr III  (285)
PROTOKÓŁ Nr X/2011  (284)
Za 2015 rok  (282)
PROTOKÓŁ Nr I  (281)
PROTOKÓŁ Nr X/2015  (280)
PROTOKÓŁ Nr XL/2009  (280)
PROTOKÓŁ Nr VII/2011  (280)
PROTOKÓŁ Nr XIV/2011  (279)
PROTOKÓŁ Nr XVII/2011  (279)
Wystąpienie pokontrolne  (278)
PROTOKÓŁ Nr XX/2012  (278)
PROTOKÓŁ Nr XXV/2012  (278)
PROTOKÓŁ Nr XLII/2010  (277)
PROTOKÓŁ Nr XXX/2013  (276)
Protokół Nr XXV(25)2008  (276)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (275)
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2012  (273)
PROTOKÓŁ Nr VIII/2011  (273)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert   (271)
PROTOKÓŁ Nr XXII/2012  (270)
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2012  (269)
PROTOKÓŁ Nr V  (268)
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej  (266)
PROTOKÓŁ Nr IV  (266)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (265)
Informacja pokontrolna nr POKL.09.01.02-14-109/12-01  (260)
Protokół Nr XIII(13)2007  (260)
Protokół Nr XXXII(32)2009  (260)
Rok 2015  (257)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za I kwartał 2016 roku  (256)
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012  (255)
Protokół kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Kozienicach  (255)
Protokół Nr VIII(8)2007  (255)
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2010  (254)
PROTOKÓŁ NR XIII/2015  (252)
Protokół Nr III(3)2006  (252)
Protokół Nr XXIX(29)2008  (252)
Protokół z dnia 17.03.2016 r.   (251)
Protokół Nr XIX(19)2008  (251)
Protokół Nr XXIV(24)2008  (251)
Protokół Nr I(1)2006  (250)
PROTOKÓŁ Nr IX/2011  (250)
Protokół Nr XXXI(31)2009  (250)
Protokół Nr II(2)2006  (249)
Protokół Nr IV(4)2006  (249)
Protokół Nr VII(7)2007  (248)
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010  (248)
Protokół Nr XVI(16)2007  (247)
Protokół Nr VI(6)2007  (247)
Sprawozdanie za 2014 rok  (247)
Protokół Nr XVII(17)2008  (247)
Protokół Nr XXI(21)2008 z   (246)
Protokół z dnia 18.02.2016 r.   (246)
Protokół Nr XXVII(27)2008  (245)
Protokół Nr XXVI(26)2008  (245)
Protokół Nr X(10)2007  (245)
Protokół Nr IX(9)2007  (244)
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2009  (244)
Protokół Nr XII(12)2007  (244)
Protokół z dnia 20.01.2016 r.  (243)
Protokół Nr XXXVII(37)2009  (242)
Protokół Nr XXX(30)2009  (241)
Protokół Nr V(5)2007  (241)
Protokół Nr XX(20)2008  (241)
Rok 2016  (240)
Protokół Nr XXXIV(34)2009  (240)
Protokół Nr XXVIII(28)2008  (239)
PROTOKÓŁ Nr IX/2015  (239)
Protokół Nr XIV(14)2007  (238)
Protokół Nr XXXIII(33)2009  (237)
Protokół Nr XI(11)2007  (237)
Protokół z dnia 20.05.2016 r.  (236)
PROTOKÓŁ Nr XLI/2009   (236)
Rok 2015  (236)
PROTOKÓŁ Nr XI/2015  (236)
Protokół z dnia 02.09.2016 r.  (233)
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2009  (233)
Protokół Nr XVIII(18)2008  (231)
Protokół Nr XXIII(23)2008   (231)
Protokół z dnia 26.01.2017 r.   (229)
Protokół Nr XXXVI(36)2009  (228)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za II kwartał 2016 roku  (226)
Protokół Nr XV(15)2007  (223)
Protokół z dnia 30.06.2016 r.  (223)
Protokół Nr XXII(22)2008  (218)
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego  (213)
Protokół z dnia 21.12.2016 r.   (211)
Protokół z dnia 10.08.2016 r.  (209)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku  (208)
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (207)
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa  (202)
Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kozienice  (200)
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice  (199)
Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (198)
Informacja  (198)
Uchwała Nr 1/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej  (197)
Kuźmiński Marek Jan   (193)
PROTOKÓŁ NR XVII/2016  (191)
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach  (191)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny.  (191)
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach   (190)
PROTOKÓŁ Nr XII/2015  (189)
Informacja o składach osobowych komisji wyborczych  (188)
Sprawozdawczość budżetowa Gminy Kozienice za III kwartał 2016 roku   (187)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2016r.  (186)
Obwieszczenie Burmistrza  (181)
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny.  (181)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu  (174)
Komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kozienicach zarządzonych na dzień 31 lipca 2016 r.  (174)
Protokół z dnia 18.10.2016 r.  (174)
Sprawozdania z audytu  (170)
PROTOKÓŁ NR XIV/2016  (169)
Protokół z dnia 24.11.2016 r.  (168)
Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kozienicach o dyżurach  (167)
Ustalenia kontroli w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej w 2015 r. w rozdziale 80110 - Gimnazja na sfinansowanie kosztów podręczników  (166)
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wspieranych i powierzanych przez samorząd gminny Gminy Kozienice na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.   (166)
Projekt wystąpienia pokontrolnego  (165)
PROTOKÓŁ NR XVI/2016   (165)
Uchwały pozabudżetowe  (160)
PROTOKÓŁ NR XIX/2016   (160)
PROTOKÓŁ NR XV/2016   (159)
Sprawozdawczość budżetowa za 2016 rok  (158)
Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z 2016 r. w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze na realizację Programu Rodzina+  (150)
Protokół z dnia 14.02.2017 r.   (147)
Protokół z dnia 01.03.2017 r.   (146)
Plan zebrań wiejskich i komitetów osiedlowych  (140)
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOZIENICE na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r.  (138)
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016   (138)
PROTOKÓŁ NR XXI/2016  (129)
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  (128)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w roku 2017  (126)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (120)
PROTOKÓŁ NR XXIII/2016   (120)
PROTOKÓŁ NR XXII/2016   (116)
Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice.  (116)
PROTOKÓŁ NR XX/2016  (114)
Sprawozdania budżetowe Gminy Kozienice za I kwartał 2017 roku  (109)
Sylwia Wąsik  (109)
Protokół  (99)
Protokół z dnia 06.04.2017 r.  (96)
Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych powierzanych przez samorząd gminny  (95)
PROTOKÓŁ NR XXIV/2016   (94)
PROTOKÓŁ NR XXV/2017  (92)
PROTOKÓŁ NR XXVI/2017  (87)
Protokół z dnia 24.05.2017 r.   (83)
PROTOKÓŁ NR XXVII/2017  (82)
Rodzina 500+  (79)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny  (75)
Protokół z dnia 04.07.2017 r.   (74)
PROTOKÓŁ NR XXXI/2017   (70)
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017   (70)
PROTOKÓŁ NR XXIX/2017  (68)
Otwarty konkurs ofert  (65)
PROTOKÓŁ NR XXX/2017   (64)
Protokół z dnia 20.07.2017 r.   (60)
Protokół kontroli prowadzenia rejestru wyborców w Gminie Kozienice.  (52)
Sprawozdania budżetowe Gminy Kozienice za II kwartał 2017 roku  (45)
Protokół z dnia 05.09.2017 r.   (42)
Otwarty konkurs ofert   (37)
Budżet Gminy Kozienice  (29)
Uchwały Rady Miejskiej  (26)
PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017   (24)
Wieloletnia Prognoza Finansowa  (23)
PROTOKÓŁ NR XXXII/2017   (22)
Wydział Promocji, Kultury i Sportu  (21)
Prawo miejscowe  (20)
Zagospodarowanie przestrzenne  (17)
Strategie, plany, programy  (17)
Zarządzenia Burmistrza  (17)
Księga rejestrowa instytucji kultury  (15)
Rejestr instytucji kultury  (14)
Protokół z dnia 10.10.2017 r.   (13)
Podatki i opłaty  (9)
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego  (6)
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017   (4)
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  (3)