[wyroznik]Pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustawy o funduszu soĊ‚eckim.[/wyroznik]