Lp.Data złożeniaWnoszący petycjęPrzedmiot petycjiStan realizacjiPrzewidywany termin/sposób realizacjiUwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 29.03.2017  Bożena Markowska zam. Kozienice  budowa drogi gminnej wraz z budową miejsc parkingowych, odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego, przebudowa kolizji energetycznych i miejsc parkingowych za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej w Kozienicach. - plik treści  udzielono odpowiedzi 22.06.2017 r.  odpowiedź na petycję  brak
2. 14.09.2017  Agnieszka Wnukowska
Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej ul. Lubelska 69A, 26-900 Kozienice 
przyznawanie środków na terapię uzależnień Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018 i w kolejnych latach.   przekazano do merytorycznego wydziału

wyjaśnienie Kierownika OPU. Odpowiedź na petycję. 
zgodnie z odpowiedzią na petycję  brak