Lp.Data złożeniaWnoszący petycjęPrzedmiot petycjiStan realizacjiPrzewidywany termin/sposób realizacjiUwgi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 29.03.2017  Bożena Markowska, zam. Kozienice  petycja - plik treści  udzielono odpowiedzi 22.06.2017 r.  odpowiedź na petycję  brak
2. 14.09.2017 

Agnieszka Wnukowska

Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej ul. Lubelska 69A, 26-900 Kozienice

 
petycja- plik treści

przekazano do merytorycznego wydziału

Wyjaśnienie Kierownika OPU. Odpowiedź na petycję.

 
zgodnie z odpowiedzią na petycję  brak