Lp.Data złożeniaWnoszący petycjęPrzedmiot petycjiStan realizacjiPrzewidywany termin/sposób realizacjiUwgi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 29.03.2017  Bożena Markowska, zam. Kozienice  budowa drogi gminnej wraz z budową miejsc parkingowych, odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego, przebudowa kolizji energetycznych i miejsc parkingowych za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej w Kozienicach. - plik treści  udzielono odpowiedzi 22.06.2017 r.  odpowiedź na petycję  brak
2.