Lp.Data złożeniaWnoszący petycjęPrzedmiot petycjiStan realizacjiPrzewidywany termin/sposób realizacjiUwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 04.05.2016  brak zgody utworzenia w Kozienicach Biura Obsługi Klienta w PGE Skarżysko Kamienna  przekazano adresatowi  przekazano do Zarządu PGE Skarżysko Kamienna  brak
2. 27.05.2016  brak zgody utworzenia w Kozienicach Biura Obsługi Klienta w PGE Skarżysko Kamienna  przekazano adresatowi  przekazano do Zarządu PGE Skarżysko Kamienna  brak
3. 31.05.2016  brak zgody utworzenia w Kozienicach Biura Obsługi Klienta w PGE Skarżysko Kamienna  przekazano adresatowi  przekazano do Zarządu PGE Skarżysko Kamienna  brak
4. 28.09.2016  brak zgody budowa sieci gazowej średniego ciśnienia we wsi Chinów  przekazano adresatowi

udzielono odpowiedzi 21.11.2016 r.
przekazano do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Warszawie

realizacja warunkowa
brak
5. 17.11.2016  brak zgody budowa drogi dojazdowej

treść petycji
udzielono odpowiedzi 6.12.2016 r.  realizacja w latach przyszłych brak