Lp.Data złożeniaWnoszący petycjęPrzedmiot petycjiStan realizacjiPrzewidywany termin/sposób realizacjiUwagi
1. 2. 3. 4. 5. 7. 7.
1. 04.05.2016 brak zgody utworzenie w Kozienicach Biura Obsługi Klienta w PGE Skarżysko Kamienna przekazano adresatowi przekazano do Zarządu PGE Skarżysko Kamienna brak
2. 27.05.2016 brak zgody utworzenie w Kozienicach Biura Obsługi Klienta w PGE Skarżysko Kamienna przekazano adresatowi przekazano do Zarządu PGE Skarżysko Kamienna brak
3. 31.05.2016 brak zgody utworzenie w Kozienicach Biura Obsługi Klienta w PGE Skarżysko Kamienna przekazano adresatowi przekazano do Zarządu PGE Skarżysko Kamienna brak
4. 28.09.2016 brak zgody budowa sieci gazowej średniego ciśnienia we wsi Chinów

przekazano adresatowi


udzielowno odpowiedzi 21.11.2016 r.

przekazano do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Warszawie


realizacja warunkowa - plik treści

brak
5. 17.11.2016 brak zgody budowa drogi dojazdowej -plik treści