Petycje złożone w Urzędzie Miejskim w Kozienicach
Lp. Data złożenia
Wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin/sposób realizacji Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.  04.05.2016 brak utworzenia w Kozienicach Biura Obsługi Klienta w PGE Skarżysko Kamienna przekazano adresatowi przekazano do Zarządu PGE Skarżysko Kamienna brak
2. 27.05.2016 brak  zgody utworzenia w Kozienicach Biura Obsługi Klienta w PGE Skarżysko Kamienna przekazano adresatowi przekazano do Zarządu PGE Skarżysko Kamienna brak
3. 31.05.2016 brak zgody utworzenia w Kozienicach Biura Obsługi Klienta w PGE Skarżysko Kamienna przekazano adresatowi przekazano do Zarządu PGE Skarżysko Kamienna brak
4. 28.09.2016 brak zgody budowa sieci gazowej średniego ciśnienia we wsi Chinów

przekazano adresatowi


udzielowno odpowiedzi 21.11.2016r.

przekazano do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Warszawie


realizacja warunkowa - plik treści

brak
5. 17.11.2016 brak zgody budowa drogi dojazdowej -plik treści

udzielono odpowiedzi 6.12.2016r.

realizacja w latach przyszłych - plik treści

brak
6. 29.03.2017

Bożena Markowska

zam. Kozienice

budowa drogi gminnej wraz z budową miejsc parkingowych, odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego, przebudowa kolizji energetycznych i miejsc parkingowych za blokami nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej w Kozienicach. - plik treści

udzielono odpowiedzi 22.06.2017r.

odpowiedź na petycję

brak
7. 14.09.2017

Agnieszka Wnukowska

Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej ul. Lubelska 69A, 26-900 Kozienice

Przyznawanie środków na terapię uzależnień Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w ramach realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018 i w kolejnych latach.

przekazano do merytorycznego wydziału

Wyjaśnienie Kierownika OPU. Odpowiedź na petycję.

zgodnie z odpowiedzią na petycję brak