NUMERY TELEFONÓW DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOZIENICACH
Centrala tel. 48 611 71 00
FAX fax 48 614 20 48
Informacja tel. 48 611 71 96
Stanowisko/Wydział Telefon/e-mail
Sekretariat

tel. 48 614 27 06, 48 611 71 01

e-mail: urzad@kozienice.pl

Burmistrz

tel. 48 614 27 06, 48 611 71 01

I Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

tel. 48 611 71 03

II Zastępca Burmistrza ds. Technicznych

tel. 48 611 71 04

Sekretarz

tel. 48 611 71 05

Skarbnik 

tel. 48 611 71 16, 48 614 32 17

BIURO RADY

tel. 882 126 601, 48 611 71 10, 48 614 38 67
URZĄD STANU CYWILNEGO  tel. 48 611 71 80, 48 614 35 10 
DOWODY OSOBISTE tel. 48 611 71 76
MELDUNKI tel. 48 611 71 77
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA tel. 48 611 71 79
Wydział Dyrektor Telefon
Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji Stanisław Siderski

tel. 48 611 71 05, 48 614 39 92

Wydział Organizacyjno Gospodarczy Marianna Włodarczyk

tel. 48 611 71 07

Wydział Finansowo - Budżetowy Iwona Kania

tel. 48 611 71 17

Wydział Polityki Społecznej Lucyna Malec

tel. 48 611 71 71, 48 614 21 11

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Sylwia Wąsik

tel. 48 611 71 31

Wydział Infrastruktury Piotr Szafran

tel. 48 611 71 41

Wydział Edukacji Robert Boryczka

tel. 48 611 71 86

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Jarosław Traczyk

tel. 48 611 71 53