NUMERY TELEFONÓW DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOZIENICACH
Centrala tel. 48 611 71 00
FAX fax 48 614 20 48
Informacja tel. 48 611 71 96
Stanowisko/Wydział Imię i nazwisko Telefon/e-mail
Sekretariat Małgorzata Popis

tel. 48 614 27 06, 48 611 71 01

e-mail: urzad@kozienice.pl

Burmistrz Tomasz Śmietanka

tel. 48 614 27 06, 48 611 71 01

e-mail: urzad@kozienice.pl

I Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Małgorzata Bebelska

tel. 48 611 71 03

e-mail: malgorzata.bebelska@kozienice.pl

II Zastępca Burmistrza ds. Technicznych Igor Czerwiński

tel. 48 611 71 04

e-mail: igor.czerwinski@kozienice.pl

Sekretarz Stanisław Siderski

tel. 48 611 71 05

e-mail: stanislaw.siderski@kozienice.pl 

Skarbnik  Barbara Galińska 

tel. 48 611 71 16, 48 614 32 17

e-mail: barbara.galinska@kozienice.pl 

BIURO RADY

Olga Dmitroca, Izabela Siwek tel. 48 611 71 10, 48 614 38 67
URZĄD STANU CYWILNEGO  Magdalena Dorosińska, Jadwiga Gubernat, Ewa Szymańska tel. 48 611 71 80, 48 614 35 10 
DOWODY OSOBISTE Elżbieta Ozga, Marta Król tel. 48 611 71 76
MELDUNKI Martyna Orój, Agnieszka Tylko tel. 48 611 71 77
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Ewa Szmurło, Luiza Prus tel. 48 611 71 79
Wydział Dyrektor Telefon/e-mail
Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji Stanisław Siderski

tel. 48 611 71 05, 48 614 39 92

e-mail: stanislaw.siderski@kozienice.pl

Wydział Organizacyjno Gospodarczy Marianna Włodarczyk

tel. 48 611 71 07

e-mail: marianna.wlodarczyk@kozienice.pl

Wydział Finansowo - Budżetowy Iwona Kania

tel. 48 611 71 17

e-mail: iwona.kania@kozienice.pl

Wydział Polityki Społecznej Lucyna Malec

tel. 48 611 71 71, 48 614 21 11

e-mail: lucyna.malec@kozienice.pl

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska Sylwia Wąsik

tel. 48 611 71 31

e-mail: sylwia.wasik@kozienice.pl

Wydział Infrastruktury Piotr Szafran

tel. 48 611 71 41

FAX 48 611 71 48

e-mail: piotr.szafran@kozienice.pl

Wydział Edukacji Robert Boryczka

tel. 48 611 71 86

e-mail: edukacja@kozienice.pl

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Jarosław Traczyk

tel. 48 611 71 53

e-mail: jaroslaw.traczyk@kozienice.pl