Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) przedstawiam informację zbiorczą o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku.