PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 30 października 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.