PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 18 września 2014r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.