PROTOKÓŁ Nr XLII/2014 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.